1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Svar på din fråga finns på antagning.se/sv/efter-anmalan/platsfordelning-och-urval/betygsurval -- där läser vi bland annat följande text: "Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen (BF)." 
  På "enkel svenska" betyder det att ju fler behöriga sökande som finns i din urvalsgrupp där också du prövas, desto fler platser får din grupp att "disponera" (konkurrera om). Men sedan inom gruppen kommer de sökande in före andra, som har högre meriter. Exempel: vi säger att du övertalar ett stort antal personer som är behöriga att söka till samma utbildning som du vill komma in på (till samma termin och på samma lärosäte där du vill komma in) göra anmälan på Antagning.se. Några få personer(sökande) kan knappast påverka platsfördelningen, det måste vara riktigt många - så får ni som grupp fler platser "tilldelade" att kunna antas på. Sedan fylls platserna enligt principen: hen med högre omdöme kommer in först ... och så länge platserna räcker. Fler sökande i just den urvalsgruppen ger er, som grupp, fler platser att "fördela sinsemellan". 
  Läs information på Antagning.se (länk ovan i mitt svar) och du kan också ställa frågorna direkt till de som jobbar på Antagning.se, tel.nr 0771-550 720.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga