Tova
  Hej! Jag har en fråga angående en flytt till ett annat land, (Italien) och hur det hade påverkat min gymnasieutbildning. Jag går på IB-programmet just nu, och ska börja mitt sista år nästa år. Jag kommer dock flytta till Italien och kommer behöva börja på en skola som inte är IB där. Kommer jag kunna få en komplett gymnasieutbilding, eller hur funkar det?
  • Mikael : Vad vill du göra efter gymnasiet? Vad skulle du använda ”fullständig gymnasiekompetens ” till?
  • Ludmila :

   Du kan köpa information om utbildningssystemet i Italien via https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/italien/utbildning/ - om du vill. ... Du kan också kika på European School in Italy, Varese: www.eurscva.eu och se om du skulle kunna läsa på den skolan (enligt vad jag kan se bedriver de undervisning för personer upp till 18år, ej äldre men hör själv med skolan, om du är intresserad).

  3 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Tova!
  Vad "komplett gymnasieutbildning" är för någonting är olika, beroende på vad man ska använda den till. Är ditt mål Högskole-/Universitetsstudier och i så fall i vilket land? Vill du börja jobba så fort som möjligt, i så fall inom vilket yrke?
  I Sverige behöver man inte läsa mer när man fick ut slutbetyg från grundskolan, då man uppfyllde in skolplikt. Gymnasiestudier är i Sverige alltså frivilliga och erbjuds "i mån av möjlighet", alltså kan man vara utan... och söka jobb direkt efter grundskolan.
  Jag antar att du inte kan stanna i Sverige och fullfölja din utbildning på IB-skola, för att det vore annars en bra lösning: du läser mot IB-diploma nu och det kan du inte göra fortsättningsvis, om du hoppar av den utbildningen "halvvägs" ... Det finns annars många IB-skolor i Italien; jag ser nu 33 skolor i Italien som erbjuder gymnasiestudier, se listan på ibo.org/programmes/find-an-ib-school/Italy

  Du skriver att du ska börja på en skola i Italien som inte är en IB-skola. Fråga på den skolan vad den kan erbjuda dig: hur snabbt du ska kunna få examens, diplom eller vad för utbildningsdokument den skola kan ge dig. Kanske (förhoppningsvis) finns det möjlighet att på ett läsår uppnå fullständig gymnasiekompetens? I Sverige kan man på en allmän kurs på en folkhögskola (om man sedan innan läste minst 2 år på gymnasial nivå) på endast ett läsår uppnå kraven för Omdöme om grundläggande behörighet. Om någon sådan eller liknande lösning finns i Italien, måste man fråga de som känner till hur utbildningssystemet funkar i Italien (det känner t.ex inte jag till, då jag inte är expert på studier i Italien). Att i Sverige kunna hitta någon expert på studier i Italien kan bli svårt men du kan testa kontakta EURES-rådgivare som är experter på arbetsmarknaden, som kanske kan ge viss hjälp även i den frågan som du ställer här nu. Kontaktuppgifter kan du få via Arbetsförmedlingen, men du kan också direkt testa ta kontakt via tel. eller e-post (se nedan):

  +39 040 3775036

  [email protected] Kontakspråk: engelska (en), italienska (it).


  ****

  +39 010 2893603
  +39 010 2893000

  [email protected] Kontakspråk: franska (fr), italienska (it).

  Fler tips! Fråga SYV på din nuvarande skola om hen kan ge dig några råd.
  Se om du skulle komma in på en svensk folkhögskola och kunna läsa på distans - mot omdöme om grundläggande behörighet (om du vill få behörighet till svenska högskolestudier). Se listan på Allmänna folkhöskolekurser på www.follkhogskola.nu
  Annars, så bör du ställa frågor till den skolan i Italien där du ska läsa nästa läsår: det blir upp till de utbildningsansvariga att svara på dina frågor om vad deras utbildning kan "ge dig" (eftersom de tar in dig på sin skola, blir de också ansvariga för dig - så du har all rätt att få veta vad den utbildningen kommer leda till, hur lång den blir och vad du kan förvänta dig kunna göra efter den utbildningen).

  • : Jag vill kunna komma in och studera på universitet/högskola efter.
  • Julia : I vilket land vill du studera på Universitet eller högskola?
  • Julia : Läs också Mikaels svar med länk till listan på folkhögskoleutbildningar.
  • : Jag vill studera någonstans i Europa, helst Spanien eller Tyskland
  • Julia :

   Om man är behörig till en "motsvarande/liknande" utbildning i Sverige, brukar man även vara behörig till utbildningen (som är motsvarande/liknande) även i utlandet, men det är inte en 100%-regel. Det är bättre att direkt få reda på vilka behörighetskrav som ställs på den skola och den utbildningen som man vill bli behörig till. Läs också mitt svar.

  Läs alla kommentarer
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Tova,
  för att bli behörig till svensk högskoleutbildning behöver man alltid ha Grundläggande behörighet + många utbildningar kräver också särskild behörighet, t.ex vill man bli lärare i Samhällskunskap, måste man bland annat ha godkänt betyg i gymnasial kurs Samhällskunskap 2.
  Särskild behörighet är alltså Olika inför olika högskoleutbildningar. Se vilken särskild behörighet just din högskoleutbildning kräver - t.ex på lärosätenas gemensam sajt, www.studera.nu

  Grundläggande behörighet kan man få på olika sätt:
  - genom diplom från IB-skola; (det sättet rekommenderas om man vill läsa högre utbildning utomlands)
  - genom examensbevis från gymnasiet eller komvux;
  - genom omdöme om grundläggande behörighet från en folkhögskola
  - genom utländsk gymnasieutbildning (man måste skicka de utländska betygen till UHR för bedömning och få svar om kompletteringar behövs)
  eller
  - genom "Reell kompetens"/en annan väg. Läs om det på Antagning.se/sv/dina-betyg/en-annan-väg

  Utifrån din kommentar om att du vill gå högre utbildning i Tyskland eller Spanien, vill jag rekommendera att du i första hand försöker få ut diplom från en IB-utbildning. Om du inte kan stanna i Sverige under nästa läsåret, försök komma in på en IB-utbildning i det landet där du ska bo. Jag kan inte lova att du kommer där in direkt på sista året av IB-diplomautbildning, men hoppas att det blir så. IB-utbildningar är liknande med inte identiska på olika skolor. Har man otur, kanske man får läsa 2 år på en ny skola, även om man har läst 1 år redan, på en annan skola. På så sätt är det mest fördelaktiga för dig (snabbaste och smidigaste) att försöka slutföra din utbildning, på den skola som du läser nu. Tips! om du måste under nästa läsår bo utomlands, kan du i så fall ännu nästa år återvända till Sverige och slutföra din IB-utbildning? Fråga om det på din IB-skola. Jag kan inte lova att du får behålla din plats på en IB-utbildning om du gör ett långt uppehåll. Din skola bör kunna ge dig svar på den frågan.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga