2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Amanda,
  jag undrar om du - när du slutade på gymnasiet - fick ett SLUTBETYG eller ett Samlat Betygsdokument? Jag menar - vad står det överst på det dokumentet som du fick?
  Det är stor skillnad.

  Om du fick ett Samlat Betygsdokument, kan du läsa upp de 2 ämnena på komvux och få SLUTBETYG från komvux med de nya betygen i de två kurserna.
  Men i fall du fick SLUTBETYG, då går det inte. Slutbetyg kan inte ändras. Det är enbart tilläggsdokumnet /Intyg/ som man skickar tillsammans med Slutbetyget, som tillsammans påvisar behörighet mm.

  I fall du vill nu få Slutbetyg från komvux - är det VÄLDIGT BRÅTTOM då möjlighet att få Slutbetyg upphör helt i slutet av juni i år, 2015. Efter det är det enbart Gymnasieexamen och Examensbevis. Och där ställs det högre krav på obligatoriska kurser.

  Bästa hälsningar
  Julia SYV
  • Amanda Jag fick ett F som i fullständigt, anledningen till att jag måste läsa upp är är att jag bara fick 2300 poäng, jag fick underkänt i matte 2b och sociologi. Jag ska läsa upp dessa ämnen men kan skolan efter det skriva om mina betyg så jag kan studera i Norge?
  • Milla Du glömde att uppge vad ÖVERSKRIFT/Rubrik på din utbildningsdokument är. Det är olika regler vad det gäller Slutbetyg och Samlat betygsdokument. Vi kan tyvärr inte ge dig svar om vi inte har de uppgifter från dig som vi behöver. Jag kommer nu också skriva ett nytt svar till dig. Mvh Milla SYV
  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Amanda,
  för att kunna ge dig rätt svar som blir till hjälp för dig måste vi få de uppgifter från dig som vi begär - vad står det på det utbildningsdokument du fick från din Gymnasieskola när du avslutade din utbildning där.
  Om du fick SLUTBETYG då kan inga ändringar göras i det. Det är då enbart TILLÄGGSDOKUMENT som tillsammans med Slutbetyget utgör grund för att bevisa att du är behörig till vissa utbildningar.

  Om du fick ett Samlat betygsdokument, kan du i så fall få ett Slutbetyg från komvux. För det måste du läsa minst en kurs på komvux och i fall du uppfyller kraven för ett Slutbetyg, sätter SYV på komvux ihop det och Rektor (i fall hen fattar beslut om att bevilja undantag och ge dit just ett Slutbetyg, vilket nu görs på undantag och denna möjlighet upphör helt efter 1 juli 2015) skriver under - så får du Slutbetyg från komvux som du sedan kan skicka till en skola i Norge.

  Om rektor på komvux anser att i ditt fall inte går att bevilja undantag, måste du läsa mot Gymnasieexamen. Det är flera obligatoriska kurser och det kan ta tid för dig att kunna få Examensbevis från komvux. Att läsa på gymnasieskola när du är 20 år är ej längre möjligt, du är för gammal.

  Om du önskar att rektor på din gamla gymnasieskola ändrar någonting i det utbildningsdokumentet som du fick när du slutade gymnasiet, får du givetvis vända dig till rektor och fråga. Vår erfarenhet är att det enbart om ett grovt fel har begåtts (t.ex. en elev fick felaktigt lägre betyg inskriven i sitt Slutbetyg, än det betyget som eleven egentligen har fått) kan rektor fatta beslut att i efterhand ändra i Slutbetyget.
  Det är mycket sällsynt och du måste kunna påvisa att din skola gjorde fel vid utfärdandet av Slutbetyget.

  Du kan alltid ställa frågor till din gamla skola och be dem om precis vad du vill. Dock har inte skolan ansvar för f d elever längre tid än max ett år efter det att eleven slutade hos dem. Ett års tid efter din avslut på skolan är en vanlig "policy" som skolorna brukar ha - att de under den tiden ger eleverna möjlighet att tenta upp kurserna för att uppnå kraven för Slutbetyg eller Gymnasieexamen. Om det går längre tid än ett år sedan du slutade på skolan, kommer troligtvis din skola svara att du bör vända dig till komvux i den kommunen där du är folkbokförd den dagen som du ställer frågan (om du t.ex. bodde i en annan kommun innan, när du gick på gymnasiet, spelar i detta fallet ingen roll - utan det är komvux i den kommunen där du är folkbokförd nu, som du vänder dig till).

  I fall du av någon anledning inte vill uppge för oss vilken utbildningsdokument du fick, ta dokumentet till SYV på komvux och ställ din fråga där.
  I fall du inte minns vad du fick för dokument och inte har det kvar, be din gamla gymnasieskola att utfärda en KOPIA. I fall din gymnasieskola inte längre finns, vänder du dig till Regionakrivet, som utfärdar en Kopia och skickar till dig.

  Önskar dig stort lycka till!
  Milla SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga