Helene 51 år
  Min son funderar på att hoppa av tyska b-språk. Han går i sjuan. Vilka konsekvenser får det?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden
  Hej Helene,
  om din son riskerar att få F i betyg i Tyska, så kanske det är rätt beslut att hoppa av. Då kan han lägga mer tid på andra ämnen. F betyg ger ändå inga poäng och inte berättigar till att fortsätta läsa vidare inom samma ämne.

  I fall din son kan få minst E från tyskan i åk9 /Slutbetyg, dvs från vårterminen i nian/ - då kan han fortsätta läsa tyska på gymnasiet och första kurs på gymnasiet blir Moderna språk /tyska/ 3 och det är den kursen och Moderna språk 4 som han kan läsa sen, som ger max Meritpoäng inom Moderna språk.
  Meritpoängen ger stor fördel i konkurrensen om plats på högskola/universitet. Info- om Meritpoäng finns här: http://www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng-meritkurser-omradeskurser
  (mer info- för dig som är förälder finns på http://www.gymnasieguiden.se/informeras/gymnasievalet-till-dig-som-aer-foeraelder ).

  För konkurrens om en plats på Gymnasiet - gäller följande: F betyg ger inga fördelar. Betyg E eller högre i Tyska ger honom minst 10 /för E/ poäng extra i konkurrensen om en gymnasieplats. Säg att han annars får 200 poäng /av 320 möjliga/ och med E i tyska från åk9 - får han 210 Mtv (Meritvärde). De poängen KAN eventuellt utgöra skillnaden på att komma (eller inte komma in) på den skolan (gymnasiet) som han önskar i första hand.

  Å andra sidan, om den tiden och energín som krävs för Tyska-studier, kan läggas på andra ämnen och din son kan höja sina betyg i andra ämnen i stället, kan det vara fördelaktigt det. 10 poäng i tyska = höja betyg från C till B i fyra andra ämnen eller = höja betyg från E till A i ett annat ämne.

  Ännu en liten "detalj" - det finns några högskoleutbildningar, som t.ex. på Handels i Stockholm där Moderna språk 3 är behörighetsgivande. Och om man vill läsa till lärare i Tyska, måste man också ha minst nivå 3 för att söka till lärarutbildningen.
  Om man inte har betyg i tyska från grundskolan, läser man Moderna språk /tyska, eller franska, eller spanska ... mm./ 1 som första kurs på gymnasiet. På vissa gymnasieprogram är Moderna språk obligatoriska, men det är max 200 poäng som är obligatoriska, då läser man t.ex.
  Tyska 3 och Tyska 4
  eller
  Franska 1 och Spanska 1
  eller
  Tyska 3 och Italienska 1
  Utan att ha läst & fått betyg i 100 eller 200 poäng Moderna språk - kan man inte ta ut gymnasieexamen från vissa program, som t.ex. Ekonomi, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet. Men man kan, som sagt, börja om från början och läsa nivå 1 i tyska eller i ngt annat modernt språk. Å andra sidan, om man ändå är tvungen att läsa moderna språk på gymnasiet - så ger inte nivå 1 och 2 några fördelar i konkurrensen om en plats på högskolan, men det gör nivå 3 betyg (minst E, dvs Godkänt).
  Å ÄNNU ANDRA SIDAN... *L* :-) kan man få max Meritpoäng genom Engelska 7 och kurser i Matematik, då spelar det inte någon roll om man ha läst Tyska 1 eller Tyska 3 och 4 på gymnasiet.

  Krångligt? Ja, det finns många "vinklar" i det... du får hemskt gärna återkomma så försöker vi förklara bättre.
  Hälsningar
  Liselotte SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga