Ann

  Ungdomar söker helt själva på gymnasiet, visst? Men blir man också antagen utan vårdnadshavarnas samtycke? Om en ungdom önskar söka till ett gymnasium på annan ort, flertal timmars resa från den ena förälderns bostad, och bara ena vårdnadshavaren samtycker och planerar utan den andra vårdnadshavarens samtycke att flytta med ungdomen dit- blir ungdomen ändå antagen på gymnasiet under förutsättning att poängen räcker? Det handlar inte om ett program som bara finns på fjärran orten utan ett program som finns i de flesta gymnasier och ungdomen kan komma in på den även på hemorten.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  en viktigt fråga du ställer. Dock är det en skol-JURIDISK fråga... alltså bör tas med juristen; men kontakta gärna Antagningskansliet dit ungdomen "hör" enligt den nuvarande folkbokföringsadressen; om du uppger i vilken stad/kommun eleven idag är folkbokförd, kan jag ge dig kontaktuppgifter till rätt gymnasieantagningskansli.
  Det som gäller är bl.a följande:
  icke-myndiga får inte bestämma var de bor; det är vårdnadshavare som bestämmer vad de icke-myndiga bor;
  däremot vilken utbildning på gymnasiet man söker och läser sen är det eleven själv som bestämmer (men den måste vara inom pendlingsavstånd från bostaden, som vårdnadshavare har bestämt att hen ska bo i).
  Om vårdnadshavare kan ej sinsemellan bestämma var eleven ska bo, blir det komplicerat. Det bör tas med juristen.
  Att eleven är ANTAGEN på en gymnasieskola betyder inte per automatik att eleven också ska gå den utbildningen; händer ofta att eleverna ej påbörjar utbildning i en annan stad pga bostad ej kunde hittas. Även om skola i princip har Internat/elevboende så får inte alla plats där... och ordna boende för icke-myndiga är upp till vårdnadshavare;
  när eleven fyller 18 år, är det hen själv som får bestämma var hen bor.

  Tanken är att vårdnadshavare ska komma överens om var den icke-myndige ska bo. Om vårdnadshavare ej kan komma överens blir det "tvist" (det är då domstolen som får avgöra).
  Jag kan råda dig ringa till Skolverkets upplysningstjänst - 08-527 332 00 (du kan be att få tala med juridisk avdelning).

  • : Tack, har nu ordnat upp det. Så bra! Tack för info. Ska ringa!
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga