1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Sarah, vill du bli Kriminolog? Om yrket och utbildningsvägar - var god se Framtid.se/yrke/kriminolog
  ******
  Masterprogram läser man efter kandidatexamen. För att uppnå kandidatexamen ska man läsa på högskolenivå i 3 år. Om du är 20 år kan du inte ha läst på högskolenivå i 3 år, du är för ung.
  Om du vill sikta på masterprogrammet i kriminologi på Göteborgs universitet, se behörighetkraven:
  Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är hen som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Behörig att antas till programmet är även hen som har uppnått fordringarna för socionomexamen, lärarexamen (minst 180 hp) eller juristexamen, och har godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Utöver tidigare högskolestudier krävs dessutom Svenska B/Svenska 3 och Engelska B /Engelska 6, eller motsvarande.

  ***
  Det finns alltså olika vägar att gå om man siktar på att bli behörig till masterprogrammet i kriminologi, bl.a kan man "gå" via socinomprogrammet eller genom att utbilda sig till lärare. Se info ovan.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga