Sara

  Vilka antagningskrav gäller om man endast vill läsa fristående kurser på högskolan? Om man själv läser kurser fristående för att sen sätta i hop till en färdig utbildning,måste man då ha läst kurserna efter varandra eller kan man läsa några kurser i taget och ha ett uppehåll för att sedan uppta det igen efter en tid.? Kan man då ändå sätta i hop det så det räknas som en färdig utbildning?

  • Julia : vilken utbildning vill du få ihop genom fristående kurser?
  • : Mäklare
  • Mikael :

   Är det Fastighetsmäklare du vill utbilda dig till? Det finns nämligen andra sorters mäklare också - t.ex Aktiemäklare, försäkringsmäklare, utbildningsmäklare m.fl. Om utbildningskrav inför ansökan om registrering till fastighetsmäklare - var god se fmi.se/bli-maklare/utbildningskrav

  • : Hej, det är fastighetsmäklare jag är intresserad av och har läst att man kan läsa kurserna fristående där. Har de fristående kurserna samma intagningskrav som programmet? När man läser de fristående kurserna måste det ske i ett följe eller kan man läsa några av kurserna åt gången och sen återuppta senare?
  • Anna :

   var god läs Julias och Mikaels svar på din fråga, nedan. :) Det är Fastighetsmäklarinspektionen som bestämmer om registrering för fastighetsmäklare i Sverige och oavsett vad någon annan säger, så blir det som de beslutar. På sin hemsida skriver de ganska mycket om utbildningskraven. det kan tyvärr inte garanteras att kunna hitta alla de kurser som krävs som fristående kurser. Det är därför kurserna sätts ihop till färdiga program, för att inom programmet får du platsgaranti på varje nästa kurs. Du kan givetvis försöka läsa genom fristående kurser, men ingen kan ge dig ngn garanti på att det kommer gå bra; bl.a kanske kurser du behöver läsa ej kommer erbjudas eller att du söker till kurser men ej kommer in. Att man är behörig betyder att man kommer prövas och Kanske får plats (men mycket möjligt också att man inte får plats).
   Tips! vänd dig till studievägledare på de institutioner där programmen ges (de program som leder till möjlighet kunna bli registrerad som fastighetsmäklare) - du kan fråga om de kan rekommendera ngt "upplägg" för hur man kan läsa genom fristående kurser (men de kan inte ge garanti på att fristående kurser som du behöver söka om ett år - kommer fortfarande erbjudas och ännu mindre kan de garantera att just du kommer in på alla kurser du söker till).
   Du kan annars se vilka kurser som läses och i vilken ordning - inom programmen och försöka "efterlikna" de studierna. Återigen - ingen garanti på att alla kurser du behöver läsa kommer ges som fristående + du söker till varje kurs och konkurrerar om plats. Mycket säkrare att läsa via ett program. Jag tror inte någon kan ge garanti på att du ska ens kunna Söka alla kurser du behöver läsa. Det kan bli så att du läser hälften av kurserna men sedan ej går att fortsätta, men i så fall kanske du senare kan söka till ett program och i fall du blir Antagen till programmet, ansöka om Tillgodoräknande av tidigare utbildning.

  • : Tack För ditt svar Anna. Då är fristående kurser inte något att satsa på. Men då jag inte har möjlighet att flytta hoppas jag hitta en fastighetsutbildning som går att läsa på distans.
  • Anna :

   Jag har nu skrivit ännu ett svar till dig. Hoppas våra svar blir till hjälp! Lycka till! Här i en kommentar - tips! kika på hh.se/utbildning/program/pabyggnadsutbildning-med-fastighetsmaklarinriktning - det är 60 hp distans/påbyggnad, krävs att man sedan innan har läst och fått godkända betyg i vissa kurser. Det här är det enda programmet som utbildar till fastighetsmäklare på distans - i alla fall vad jag kunder hitta just nu, juni 2020 - men utbildningsutbud förändras och det kan dyka upp nya utbildningar inför nästa termin. 

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,

  olika kurser på högskolenivå kan ha olika krav på särskild behörighet. Alltid krävs det dock Grundläggande behörighet. Se på "behörighetskraven" - vad som krävs för varje kurs som du är intresserad av.
  Fortsättningskurserna kräver att man har läst och fått godkänt betyg i en lägre/underliggande kurs.
  Att sätta ihop en egen utbildning av högskolekurser kan gå men det är inte alla examina som det går att sätta ihop av kurser. Yrkesexamina som t.ex socionom, läkare, sjuksköterska eller studie- och yrkesvägledare går inte att sätta ihop av fristående kurser.
  Det är viktigt att veta vilket yrke du siktar på - för att kunna ge svar om det är möjligt att sätta ihop utbildning av fristående kurser eller om du måste komma in på ett program.
  Du kan också samråda med studievägledare på de institutioner där de relevande utbildningar ges.
  vänligen
  Julia

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Sara!

  Man kan sätta ihop sin egen utbildning till Fastighetsmäklare av separata (fristående) kurser, se nedan vad som gäller:
  Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng (hp) fördelade på följande kunskapsområden:

  • Fastighetsförmedling (minst 30 hp)
  • Civilrätt (minst 15 hp)
  • Fastighetsrätt (minst 15 hp)
  • Skatterätt (minst 7,5 hp) 
  • Ekonomi (minst 15 hp)
  • Byggnadsteknik (minst 7,5 hp)
  • Fastighetsvärdering (minst 7,5 hp)
  • Resterande 22,5 hp (högskolepoäng) ska utgöra fördjupning eller breddning inom något av de ovan nämnda kunskapsområdena eller inom nationalekonomi.

  Registrering som Fastighetsmäklare beviljas av den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen. Och om de ändrar sina regler, så kommer annat krävas i så fall.. så, ytterst gäller det som Fastighetsmäklarinspektionen bestämmer: se fmi.se/bli-maklare/utbildningskrav
  Det finns olika typer av registrering till Fastighetsmäklare: bl.a det fullständiga eller registrering som hyresförmedlare. Du som är intresserad av yrket FastighetsmäkIare>> kanske också viII ta del av andra yrkespresentationer, förslagsvis:
  Fastighetsförvaltare>>
  Fastighetsmäklarassistent>>
  Fastighetsansvarig>>
  Fastighetsutvecklare>>
  Upphandlare>>
  Bygglovshandläggare>>
  men se också även på andra yrkespresentationer på www.framtid.se

  • : Tack för svar! Är det möjligt att inte läsa alla kurserna efter varannat eller kan jag läsa några kurser åt gången och ändå
  • : För att få tillgodoräkna mig det som en hel utbildning. Funderar på att jobba och plugga samtidigt där av frågan.
  • Anna : Vänd dig gärna till studievägledare som jobbar på de institutioner där relevanta utbildningar ges, alltså antingen program som utbildningar inom fastighetsförmedling eller de kurser som Mikael nämner i sitt svar. De studievägledare är mer insatta i just de kunskapsområdena än "allmänna" studievägledare är. Lycka till!
  • : Tack Anna
  Läs alla kommentarer
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,
  fristående kurser kan ha behörighetskrav på godkända betyg i andra högskolekurser, t.ex kursen Fastighetsvärdering som finns på distans, kräver att du sedan innan har läst med godkänt resultat 2 andra högskolekurser:
  Se information på hh.se/utbildning/kurser/fastighetsvardering

  Om kurser Affärsredovisning & Ekonomistyrning
  kurser Affärsredovisning 7,5 hp - hh.se/utbildning/kurser/affarsredovisning och Ekonomistyrning, hh.se/utbildning/kurser/ekonomistyrning kräver Grundläggande behörighet + matte 3 och samhällskunskap 1b, men jag kan inte se att de skulle ges på distans.
  Utbud av kurser (och program) kan ändras från en termin till nästa. Fullständig information om vilka kurser (och program) som kommer bli sökbara till våren 2021, på svenska lärosäten, får vi först i mitten på september 2020.
  Att man på förhand inte kan vara säker på vilka kurser som kommer bli sökbara om ett år (och ännu mindre om 1,5 - 2 år) gör det extremt svårt (i princip omöjligt) att planera i detalj hur du kan "lägga upp" dina studier till fastighetsmäklare - av fristående kurser. Du kan planera för första terminen ( i alla fall vad du ska söka ) - men sedan är det ju ingen som vet om du kommer in på alla kurser du söker eller endast på någon av dem. Och så vidare - inför varje termin... först leta vad du kan söka - och sedan hoppas att du kommer in.
  Om du ska jobba samtidigt som du studerar, kan du inte (rimligtvis) läsa på heltid, även om det är studier på distans. I så fall kommer studierna ta ännu längre tid än 2 år. Läser du på halvtid, kommer studierna ta minst 4 år. Och på så lång tid vet vi inte ens om Fastighetsmäklar-registrerings-reglerna kommer att ändras och kanske någonting mer kommer att krävas, som vi ej vet om idag.
  Jag säger inte att det är omöjligt att bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige på annat sätt än genom studier på ett program. Men jag säger att det är inte så enkelt, och vi kan inte garantera att du kommer att lyckas. Du får givetvis försöka - och vi önskar dig lycka till! Det krävs mycket jobb att planera för studierna till fastighetsmäklare och du ska vara beredd på att det kan ta mycket lång tid + kanske inte går i mål.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga