Linn P

  Hej, Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi. Jag har snart läst färdigt yrkeslärarprogrammet, 90 p. Där jag blir behörig att undervisa på vård-och omsogsprogrammet och Barn och fritid på gymnasiet och vuxenutbildning. Kan jag även bli behörig att undervisa i företsgsekonomi då jag har 180 högskolepoäng i det huvudämnet? //Linn

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  det är skolverket som utfärdar läralegitimationer och de som är experter på lärarutbildningar och lärarbehörigheter är studievägledare på lärarhögskolorna, så jag som inte jobbar med utfärdandet av legitimationer och inte är studievägledare på en lärarhögskola, har endast allmän/övergripande kunskap inom det område. Vad jag tror mig veta är bland annat följande: lärarexamen och Yrkeslärarexamen är olika typer av examina och det kan krävas att du läser KPU, kompletterande pedagogisk utbildning för att få ut examen som gymnasielärare i ekonomiska ämnen (företagsekonomi, t.ex). Som behörighet till den sorters KPU beskrivs, så behöver man "90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi och 30 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi.
  Med det sagt, så kan jag inte utesluta att skolverket kan göra ett undantag. Så, du får både vända dig till skolverkets avdelning för lärarlegitimationer direkt, och samtidigt försöka få svar från studievägledare på lärarhögskolorna. 
  Du kan också försöka - i fall du inte inom kort får ut lärarlegitimation som gymnasielärare i företagsekonomi - få jobb som "obehörig lärare" och de facto börja undervisa även i företagsekonomi. Obehöriga lärare som har undervisat i några år kan på olika sätt få hjälp att bli behöriga (genom olika projekt eller genom att skolverket gör ett undantag och utfärdar legitimation, även om man inte uppfyller alla de formella kraven).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga