Lola94

  Hej! Jag ska försöka fatta mig kortfattat. Jag gick ut gymnasiet med ett samlat betygsdokument där 1200p var godkända. Jag läste på komvux för att få en gymnasieexamen (2350p). Nu läser jag via komvux igen för att få den behörighet jag behöver till läkarprogrammet (ma3, ma4, fy1, fy2, ke1, ke2). Jag har dessutom börjat pröva upp mina lägsta betyg G/E. Hur räknas det senare när jag ansöker till läkarprogrammet? Är det alla poäng jag någonsin läst på gymnasienivå eller är det 2500p? Jag har förstått det som att jag konkurrerar dels i B1 och B2. Hjälp en förvirrad människa få rätt på hur det fungerar!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Det du skriver ("Jag läste på komvux för att få en gymnasieexamen (2350p).") kan inte stämma. I gymnasieexamen man får på komvux ingår 2400poäng. Jag tror du läste mot ett SLUTBETYG. Men fick du ditt slutbetyg från komvux? Att du "läste mot" är inte detsamma som att du uppfyllde kraven och fick ut ett slutbetyg. Om du fick ut ett slutbetyg (eller examensbevis) utan att det i ingick de kurser som krävs för särskild behörighet till den universitetsutbildning som du vill komma in på då kan du inte prövas i BI (direktgruppen) - detta för att du utan kompletteringar är obehörig. 
  Du kompletterar för att bli behörig (förstår jag av informationen i din fråga) och därför kommer du prövas endast i BII (kompletteringsgruppen).
  Vilka betyg kommer räknas in i ditt meritvärde? Om du fick ut SLUTBETYG från komvux, kommer alla betygen som ingår i ditt slutbetyg räknas in + även de betygen utan vilka du är obehörig. Du skriver så här "Nu läser jag via komvux igen för att få den behörighet jag behöver till läkarprogrammet (ma3, ma4, fy1, fy2, ke1, ke2)." Du nämner inte biologi. Jag vet inte om kursen biologi 2 ingår i ditt slutbetyg från komvux. Om inte, behöver du komplettera även med det betyget (godkänt betyg i biologi 2). 
  Om du nu läser matte 3 och 4, kommer matte 4-betyget räknas in, därför att den kursen krävs för särskild behörighet; på samma sätt kommer betyg i fysik 2 och kemi 2 räknas in. Och de betygen räknas OCKSÅ med, alltså ihop med alla de betygen som ingår i ditt slutbetyg från komvux.
  Om du på komvux fick ut Examensbevis (och inte ett Slutbetyg) då räknas alla kurser från ditt examensbevis, förutom betyget i gymnasiearbete eller komvuxarbete) och sedan räknas också in de betygen utan vilka du är obehörig, alltså matte 4, fysik 2 och kemi 2. Du nämnde ej biologi... Du behöver även godkänt betyg i biologi 2.
  Du gör prövningar för att höja betygen. Om du får högre betyg i samma kurser eller i motsvarande kurser då gäller de högre betygen, alltså räknas de högre betygen i stället för de lägre.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga