quriouspanda

  Hej! Jag vill gå på läkarprogrammet som en person som just nu går på 3:an i teknikprogrammet. Min studieplan är dock otroligt annorlunda än en vanlig teknik-elevs på grund av mina individuella val samt som inriktning + att jag byte från naturprogrammet till teknikprogrammet i 2:a terminen av 1:an på gymnasiet, som gjort att jag essentiellt har läst både natur- och teknik programmet på en och samma gång. Jag har för en ganska lång tid velat gå medicinsk teknik eller bioteknik, därav denna unika studieplan - men har under närmaste året ändrat mig för att gå på läkarprogrammet.

  Min studie plan ser ut såhär (enligt de som måste vara med i snittet och de som blir över) Måste va med: Fysik 1 och 2 - 250 poäng Teknik 1 och 2 och teknik specialisering - 350 poäng Ma 1-Ma 4 - 400 poäng Biologi 1 och 2 - 200 poäng Idrott - 100 poäng Kemi 1 och Kemi 2 - 200 poäng Svenska 1,2 och 3 - 300 poäng Engelska 5 och 6 - 200 poäng Samhällskunskap, historia och religion - 200 poäng

  4 B:s 1 C. Poäng: 2200. Poäng kvar: 200.

  Kurser kvar: Ma5 - 100 + 1 merit Matte specialisering - 100 + 0,5 merit Engelska 7 - 100 + 1 merit Bioteknik - 100 poäng Franska 3 - 100 poäng + 0,5 poäng

  Nu har jag 2 frågor. 1. Ger extamerit-givande kurser extra meriten även om de står som utökade? 2. Min inriktning gav mig följande kurser: Bioteknik, Biologi 1 och teknik specialisering Individuella val: Ma5, Engelska 7, Kemi 2, Biologi 2 Bioteknik kursen som ni ser är en del av min inriktning i teknikprogrammet (som gav mig möjligheten att även studera biologi 1) - måste den vara med i snittet då eller inte (detta spelar inte roll för mig OM jag får extra meriten från de kurser som är utökade (även om de är utökade), då jag fick A på bioteknik). Jag menar att den teoretiskt sätt inte måste vara med i mitt snitt då den inte krävs för grundläggande behörighet i läkarprogrammet. Jag tänkte att min studieplan ser såhär ut om meritgivande kurser fortfarande ger meriten när de är utökade: De som inkluderas i snittet: Fysik 1 och 2 - 250 poäng Teknik 1 och 2 och teknik specialisering - 350 poäng Ma 1-Ma 4 - 400 poäng Biologi 1 och 2 - 200 poäng Idrott - 100 poäng Kemi 1 och Kemi 2 - 200 poäng Svenska 1,2 och 3 - 300 poäng Engelska 5 och 6 - 200 poäng Samhällskunskap, historia och religion - 200 poäng Bioteknik (om det måste vara med p.g.a. min inriktning) - 100 poäng Engelska 7 - 100 poäng + 1 meritpoäng Utökade (men jag får fortfarande meritpoängen (?)) Ma5 - 100 poäng + 1 meritpoäng MaSpec - 100 poäng + 0,5 meritpoäng (Franska 3 - räknas ej och vill egentligen ta bort från mitt studieplan)

  (jag vet att detta är ganska långt och hade bokat tid med egen syv på skolan men ALLA TIDER ÄR TAGNA fram till studenten) Vad tycker ni? - skulle denna uppsättning låta mig komma in i läkarprogrammet eller måste jag ta basår eller potentiellt ändra något?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du har inte uppgett om det finns rektors beslut om Individuellt anpassat program för dig (detta för att du har bytt program); Det är två olika situationer - om du har fått rektors beslut om Individuellt anpassat program eller inte. Om inte - måste ditt examensbevis se ut på "vanligt sätt", alltså följa den strikta programstrukturen som finns för ditt gymnasieprogram.
  Det kan dock också spela stor roll om din gymnasieskola har av skolverket beviljats bedriva Särskild variant (för att det i så fall är tillåtet för din skola att byta ut inriktningskurserna mot andra kurser).
  I fall du ej har fått beslut om Individuellt anpassat program och din gymnasieskola inte heller får lov att bedriva Särskild variant på ditt program, då kan du se "mallen" om hur ditt examensbevis från gymnasiet bör se ut för att vara giltigt: se den generella programplanen och programstrukturen (längst ner i programplanen) för TE>> - Alla kurser som står under Gymnasiegemensamt och Programgemensamt måste vara med i ditt examensbevis som "vanliga kurser" (ej Utökning) + alla kurser inom en av de Nationella inriktningar + tillräckligt antal poäng från listan på kurser som på TE får läsas som programfördjupning + 200poäng "vilka kurser som helst", Individuellt val + 100p.gymnasiearbete; det totala antalet poäng uppgår i så fall till 2500poäng. Har du fler betygsatta kurser än 2500p., måste de överstigande kurser/poängen bli i ditt examensbevis markerade som "U" = utökat program. 
  Av de kurser som i examensbeviset är markerade med "U" räknas in i snittet/jämförelsetalet endast de kurserna/betygen som antingen krävs för särskild behörighet eller som ger meritpoäng. Inga andra U-kurser räknas in i ditt snitt/jämförelsetal.
  Du kan se i din Individuella studieplanen om vilka kurser som i ditt examensbevis blir U-kurser (det bör stå där). 
  Oavsett vilket program man gick på gymnasiet, krävs för behörighet till läkarprogrammet på de svenska lärosätena: grundläggande behörighet + godkända betyg i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. Grundläggande behörighet får du om du uppfyller kraven och tar ut examensbevis från gymnasiet.
  Hänvisningar/lästips: 
  gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen
  gymnasieguiden.se/reportage/meritpoaeng
  https://www.fragasyv.se/info/individuellt-anpassat

  Studie- och yrkesvägledare
  • quriouspanda :

   Hej nu när jag kollar på min individuella studieplan så står det att jag har inriktningen teknikvetenskap, med programfördjupningar i bioteknik, biologi 1 och teknikspecialisering. Så jag antar att jag inte har individuellt anpassat program. Som individuella val står det då att jag har: Biologi 2, Kemi 2, Maspecialisering, ma5, Engelska 7. Hur tycker du jag ska göra nu för att maximera min chans att komma in i läkarprogrammet? och ger verkligen inte utökade kurser meritpoäng om de inte är med i snittbetyget? I så fall hur är det möjligt för mig att BÅDE ha de kurser med särkild behörighet för läkarprogrammet och de meritgivande kurserna i snittbetyget/jämförelsetal när två alltid kommer bli över då jag har 5 individuella val? Det enda sättet som detta skulle lösa sig är om programfördjupningarna inte MÅSTE räknas med i snittbetyget, i så fall kan jag ex. lägga bioteknik och teknik specialisering/biologi 1 som utökade. Men teknik specialisering kursen hör ihop med mitt gymnasiearbete, så är den nödvändig eller inte? Och sen kommer frågan om biologi 1 måste vara med i snittbetyget då det endast står Biologi 2 som särkild behörighet för läkarprogrammet? 

  • quriouspanda :

   Nu när jag kollar på den "standard" studieplanen står det att det måste finnas 400 poäng i form av programfördjupning, och dessa kan vara vad som helst typ. Jag har endast 300 poäng så en av mina individuella val måste i så fall stå som programfördjupning också. Men om vilka kurser som helst kan stå som programfördjupning, kan jag teoretiskt sätt byta ut dem så att de både inkluderar för särkild behörighet och de meritgivande kurser. Om biologi 1 inte krävs att vara i mitt snittbetyg då det varken står som grundläggande behörighet för en teknikelev eller i den särkilda behörigheten för läkarprogrammet kan jag göra följande: TeknikVetenskap: Ma4, Teknik 2, Fysik 2 Programfördjupning: MatteSpecialisering, Ma5, Engelska 7, Teknik Specialisering - Individuella val: Biologi 2 och Kemi 2 - Utökade: Bioteknik, Biologi 1, (Franska 3).

  • quriouspanda : Om biologi 1 är nödvändigt kan jag eventuellt byta ut det med teknik specialisering, men här kommer ett dilemma då teknik specialisering också är viktig då den hör ihop med mitt gymnasiearbete.
  • quriouspanda : Sedan, på tal om Franska 3. Är det möjligt att fullständigt ta bort det från min studieplan så att det inte syns (då jag fick E på det)? Jag vet att det inte kommer påverka något om det står som utökat men jag vill fortfarande inte ha med det då den kommer från den första terminen i gymnasiet där jag fortfarande var i naturprogrammet.
  • Julia : Du måste få en ordentlig genomgång tillsammans med SYV-en på din gymnasieskola. Inom individuellt val är det endast 200 poäng som får plats. Du kan inte ha alla de kurser som du uppger är "individuella val" i din fråga, för att det är många fler än 200p. och det går ju inte... ! Reglerna säger att alla betygsatta kurser som eleven läst under sin gymnasietid måste finnas med i elevens examensbevis. Det finns väldigt få undantag, t.ex får ej matte 3b och 3c finnas i samma examensbevis (för att det är typ "samma kurs" och då får eleven. betyget i en av de kurserna på ett separat "papper") men annars så måste (nästan till 100%) alla kurser finnas med i examensbeviset. Man kan ha många kurser som är U-markerade. Alla kurser som överstiger 2500poäng måste bli U-markerade. Av de kurser som är U-markerade i ditt examensbevis kommer betygen räknas in i ditt snitt/jämförelsetal endast om en sådan U-kurs krävs för särskild behörighet eller om en sådan U-kurs ger dig meritpoäng. Inga andra U-kurser räknas in i ditt snitt/jämförelsetal och på så sätt blir det som om du ej läst de kurserna (kan man säga). Dock måste de ändå finnas med i ditt examensbevis, säger reglerna. Om din skola följer reglerna, kommer Franska 3 finnas med i ditt examensbevis. Som U-kurs kommer Franska 3 ej räknas in (detta eftersom du genom eng7 och matte 5+specialisering uppnår max antal meritpoäng och då ger inte fransk 3 dig meritpoängen, för att det går ej få fler än max).
  • Milla :

   Jag håller med innehåll i Julias kommentar (se ovan). Att SYV-en på din skola är uppbokad förstår jag, men din situation är ganska unik på grund av att du bytte program och har många fler kurser än vad som får plats i det "vanliga" upplägget.. så mitt råd är att du pratar med din klasslärare/mentor som i sin tur kan be rektor att mer eller mindre "beordra" SYV-en på din skola att boka tid med dig t.ex genom beordrad övertid (att SYV-en får ett par timmar övertidsersättning för att reda ut frågorna kring ditt framtida examensbevis på sen eftermiddag eller tidigt på morgonen, exempelvis om skolan börjar kl.8, så kanske ni kan ses kl.6.30... bara ett förslag). Eller så kanske rektorn kan ta tag i frågan om ditt examensbevis själv, på egen hand? Du gissar på att det inte finns beslut om individuellt anpassat program för dig, men är du säker? Rektor på din skola borde veta det. Även SYV-en borde veta det. Om beslut om individuellt anpassat program finns, då bör det av det beslutet framgå vilka kurser som bytts ut mot vilka andra (här gäller det rektors bedömning). Du och jag gissar på att det ej finns ngt.beslut om indiv.anpassat program för dig, men vi vet ju inte. Jag jobbar inte på din skola, så jag har ingen aning om vilka beslut rektor på din skola har fattat... Du får bestämma själv vad du vill göra. Jag kan bara berätta för dig hur reglerna ser ut.

  • quriouspanda : Ja, jag får nog göra som ni säger och beordra en tid med SYV-en. Tack för hjälpen.
  • Milla : Vi på FRåGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga