1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, det finns några Yrkeshögskoleutbildningar som förbereder till att arbeta som LÄrarassistent. Kan också finnas utbildningar inom andra skolförmer, t.ex på komvux, på folkhögskolorna eller anordnas som arbetsmarknadsutbildningar via Arbetsförmedlingen. 
  Du får gärna kika på de yrkeshögskoleutbildningar som finns på www.yhguiden.se

  EXEMPEL PÅ YH 

  https://www.yhguiden.se/utbildning/nackademin/lararassistent-nackademin-stockholm

  https://www.yhguiden.se/utbildning/xenter-botkyrka/lararassistent-xenter-stockholm

  https://www.yhguiden.se/utbildning/nackademin/lararassistent-nackademin-jonkoping

  Komvux-utbildningar är det på komvux i den kommunen där du är folkbokförd som du får fråga efter. 
  Folkhögskolornas utbildningar hittas på www.folkhogskola.nu
  Du kan också fråga på Arbetsförmedlingen om AF kan ordna praktikplats för dig på en skola eller köpa utbildning till lärarassistent. 
  Men egentligen får rektorn anställa precis vem hen tycker passar att jobba som Lärarassistent, med vilken utbildning som helst; detta på grund av att detta yrket är i Sverige icke-reglerat, finns inga strikta krav på vilken utbildning man måste ha.
  Kika gärna på yrkespresentationen Lärarassistent >>.
  www.framtid.se finns annars tusentals andra yrkespresentationer - bland annat många olika "Skolyrken". 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga