Andersson
  Hej! Jag går Naturvetenskapliga linjen och riskerar att inte få en gymnasieexamen och istället ett studiebevis. Jag kommer att göra prövningar i dom kurser jag inte är godkänd i men funderar ändå hur det funkar om jag skulle behöva läsa på Komvux efter gymnasiet. Måste jag då läsa om dom kurser jag inte blev godkänd i från gymnasiet eller kan man välja andra kurser som inte ingick i mitt program för att kunna få en gymnasieexamen?
  • : Jag har endast godkänt i biologi 2, kemi 2 och upp till matte 2c i de programgemensamma kurserna.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  vi rekommenderar göra planering mot examensbevis tillsammans med studie- och yrkesvägledare /SYV/ på komvux i den kommunen där du är folkbokförd, för att det är där som du kommer läsa och (förhoppningsvis) få ut examensbevis.
  Saken är den att komvux i olika kommuner kan erbjuda olika kurser. Det är också ganska (relativt) fritt vilka kurser som får ingå i examen från komvux. Det är alltså inte per automatik så att man måste läsa just samma kurser i vilka man fick F på gymnasiet, men beror också på...
  De generella "ramar" för examen från komvux är bland annat: 2400poäng betygsatta, kursen gymnasiearbete finns med rätt Tema och godkänt betyg; om examen ska vara högskoleförberedande måste även kurserna svenska 2, 3 och engelska 5 och 6 finnas med godkända betyg. Matematik 1 måste alltid finnas med godkänt betyg.
  Moderna språk är inte obligatoriska på komvux. Kursen Idrott och hälsa 1 får ej ingå i examensbevis från komvux (ändring i reglerna från 1 jan 2017).
  Det sker ibland ändringar i reglerna och när det blir dags för dig att ta ut examensbevis från komvux, så kanske ngn regel träder i kraft då som idag ännu inte finns. Men om du gör planering mot exam.bevis med SYV på komvux, borde hen sedan ha "uppsikt" över dina studier och meddela dig om ev.ändringar som skulle påverka dina studier och din möjlighet att ta ut exam.bevis.

  Tänk på fölajande:
  bra om du försöker få så många godkända betyg på gymnasiet som möjligt - det kommer förkorta dina studier på komvux, sen.
  Bra att ta in i examensbevis alla de kurser som du kommer behöva för särskild behörighet till de utb., som du planerar söka på eftergymnasial nivå (t.ex om du skulle sikta på civilingenjörsprogrammen, bra att ta in fysik2, kemi1 och matte 4 in i exam.bevis - kanske t o m kemi2 som kan krävas till vissa civilingenjörsprogram).
  Bra att ta in även kurser som ger meritpoäng, t.ex engelska 7 som ger + 1.0 meritpoäng. Och så är det bra att kunna så mycket engelska som möjligt inom de flesta yrken! Så läs helst eng 7 - är mitt råd.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga