Carl 21 år
  Hej, skulle behöva lite hjälp med en situation, har redan försökt leta svar själv och frågat skolans SYV men inte fått något definitivt svar.
  Så här ser situationen ut.
  Under mitt första år på Naturprogrammet började jag att läsa Franska 3 men hoppade tidigt av kursen då bristande förkunskaper från grundskolan och min dyslexi gjorde att jag inte kunde uppnå kunskapskraven för E vid examinationer.

  Jag spenderade sedan ett år som utbytesstudent innan jag kom hem och startade mitt andra år på samma skola och program i höstas.

  Insåg då att jag måste ha läst någon typ av modernt språk för att få ta gymnasieexamen.
  Vet dock nu helt säkert att jag saknar tillräckliga förkunskaper för Franska 3, särskilt med tanke på att det kommer ha varit nästan 3 år sen jag läste franska i grundskolan. (Jag gick ut grundskolan med godkänt i franska)

  Jag behöver inte heller meriten för moderna språk 3 eftersom jag uppnår 2.5 meritpoäng med Matte 5, Matte Specialisering och Engelska 7.

  Det blir därför så att jag kommer läsa något modernt språk steg 1 utöver vanliga kurser och individuella val i trean. Lyckligtvis gör skolans block schema för individuella val det rent tidsmässigt sett möjligt för mig att läsa antingen Franska, Tyska eller Spanska steg 1.

  Men nu är min fråga; Skulle vara tillåtet för mig att läsa Franska steg 1?
  Eftersom jag fortfarande vill lära mig franska och min pappa kan språket skulle det vara att föredra.
  Hittade det här stycket på skolverkets hemsida men vet inte hur pass relevant det är i situationen då det är för Språkval i grundskolan. Och annars är väl vad som räknas som "taktiska skäl" en definitions fråga?

  "Byta språkval
  Det är inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval kan inom ramen för språkvalet. Om eleven vill byta sitt språkval så pass sent i utbildningen att det finns ett betygsunderlag för ett slutbetyg (A-F), så ska läraren sätta betyg. Eleven ska alltså inte kunna byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna läsa om språket från början i gymnasieskolan."

  https://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-grundskola/sprakval-1.209878


  Kortfattat:
  Jag får redan max meritpoäng men kommer behöva läsa något modernt språk steg 1 i trean för att få ta gymnasieexamen eftersom jag hoppade av och inte fick betyg i Franska 3. Men skulle det rent tekniskt sett vara tillåtet för mig att läsa Franska 1 trots att jag läste och godkändes för Franska i grundskolan?

  Ledsen över att det blev långt! Tack på förhand!

  1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Carl,
  jag förstår hur du tänker, men måste tyvärr svara att jag tror inte det är möjligt.
  Du kan redan "den franskan" som läses som Nybörjarspråk, steg 1 eller Franska 1; det blir inte ngt. nytt för dig, utan repetition och du skulle kunna få högsta betyget utan att ansträng dig eller lära dig ngt. nytt. Det är inte meningen att man ska göra så.
  Jag blir väldigt förvånad om din skola låter dig ha franska 1 i ditt examensevis. I så fall skulle du inte ens behöva gå på lektionerna, över huvudet taget, för att betyget från grundskolan "täcker" den kursens /franska 1/ innehåll helt och hållet.
  Men, konstigt nog - om du på gymnasiet får studiebevis och går till komvux - där behöver du inte ha Moderna språk in i ditt examensbevis; du kommer på komvux "förlora" betyget i idrott och hälsa 1 (därför att den får ej ingå); I stället för Moderna språk ska du på komvux kunna läsa i princip "vilken kurs som helst" á 100 poäng.
  Nackdelar för dig är 2 st. - du blir "försenad", men hinner kanske söka till högskola/univeristet till våren 2019; du blir med ditt examensbevis från komvux prövad i BII, kompletteringsgruppen.
  Hälsningar

  Peter syv

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga