SYV

  Om man går programinriktat val läser man ju i den "vanliga" klassen och läser ikapp det man saknar för behörighet vid sidan av. Får man undervisning/handledning i dessa vid-sidan-av-ämnen eller måste man klara det på egen hand? Om man får undervisning/handledning - är det på gymnasieskolan eller den grundskola där man tidigare gick?

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Lovisa! Tanken är att eleven som läser ikapp får hjälp, antingen av en speciallärare eller av en vanlig ämneslärare men i en liten grupp eller individuellt men hur det i praktiken blir är olika i olika skolor. Med tanke på lärarbrist och andra problem kan det tyvärr bli så att eleven får väldigt lite hjälp av skolan. Att eleven skulle gå till sin grundskola och läsa där har inte jag hört talas om men om gymnasieskola skickar eleven dit pga ngn överenskommelse kan inte uteslutas. Man löser det på olika sätt. Vad som kan spela roll är i fall eleven har dokumenterade svårigheter t.ex i form av dyslexi och har därför rätt till undervisning av en speciallärare. 

  • SYV :

   Tack för ditt svar! Brukar eleven enbart få hjälp med engelskan eller matten? Så hen får ihop 6 + 1 betyg? Dvs ingen hjälp med det åttonde betyget?

  • Anna :

   Målet är att eleven ska kunna ta ut examensbevis i slutet av år3 på ett av gymnasiets nationella program. För att kunna bli antagen till ett nationellt program måste eleven bli behörig. Det går, enligt reglerna, inte skriva över eleven från ett av IM-program till ett nationellt program om eleven inte blev behörig (med undantag av engelska; här får rektor på gymnasiet göra bedömning att eleven har möjlighet att läsa ikapp engelska på grundskolenivå till godkänt betyg + sedan även uppnå kraven för examensbevis på det nationella programmet som frågan gäller, alltså på yrkesprogram är det engelska 5 och på högskoleförberedande - eng 5 och 6; tanken här är enligt vad jag förstår, att elever som kommer från ett annat land och hoppar in i t.ex årskurs 8 eller 9 på grundskolan i Sverige och om de i sitt hemland inte läste engelska alls eller läste eng i endast ett eller 2 år då hade de eleverna inte någon rimlig chans att på kort tid i Sverige lära sig de nya för de språken: både svenska och engelska, men att eleven är så pass duktig att hen har en rimlig chans att på 3 år på gymnasiet uppnå kraven för examensbevis, alltså läsa ikapp i ämnet engelska...)... Men om eleven gick i en svensk grundskola från år1 och läste bl.a engelska lika lång tid som man brukar läsa i Sverige, då får inte rektorn göra undantag vad gäller engelska, och eleven måste först få godkänt betyg även i eng på grundskolenivå + även för övrigt bli behörig till det nationella programmet till vilket hen ska "skrivas över". Om reglerna följs så måste alltså eleven först bli behörig till ett nationellt program och sedan antas (eller skrivas över, om hen de facto redan läser på ett nationellt program, går i en vanlig klass, men är inskriven på IMV) till ett nationellt program och först efter det kan eleven - om hen uppfyller kraven för examensbevis - få ut examensbevis. Därför bör eleven få hjälp som syftar på att hen kan skrivas över till ett nationellt program alltså att eleven får godkända betyg i tillräckligt antal grundskoleämnen för att formellt bli antaget till det nationella programmet som hen de facto redan läser.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga