1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Monica,
  gymnasieelever har rätt och även "skyldighet" att läsa på heltid. Om gymnasieeleven läser på deltid, har inte hen rätt till Studiehjälpen från CSN. Vid byte av skola, kan en ny skola erbjuda ngn annan kurs som går på de timmarna som en kurs i vilken eleven har godkänt betyg i, redan - men om skolan inte kan erbjuda en annan kurs, och eleven inte läser om en "gammal kurs" - då läser eleven på deltid och inte har rätt till studiehjälpen från CSN. Därför blir det ofta så att eleverna läser om kurserna i vilka de redan har godkända betyg pga den nya skolan kan inte erbjuda en annan "ersättnings-kurs" som går på de lämpliga timmar... eleven ska ju inte ha håltimmar och sedan längre skoldagar eller behöva klona sig för att delta i lektionerna som går samtidigt!
  På så sätt är det "en lokal fråga", som bör lösas på skolan. Om skolan kan erbjuda läsa en annan kurs så att eleven läser på heltid, får ni göra det. Annars så är det inte olagligt att låta eleven läsa om samma kurs. Har eleven flera betyg i samma kurs, är det det Högre betyget som gäller.
  Du får annars samråda med skolverket.
  Bästa hälsningar

  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga