Ace

  Hur kan Korrespondansgymnasiet ha egna regler? När en elev missat en uppgift måste hen göra om hela kursen. Hur kan det vara så? Mitt barn gick där och såg fel på tidpunkten för ett historieprov. Då blev han tvungen att läsa om hela historiekursen och göra om alla uppgifter. Hur kan den skolan ha egna regler? Mitt barn slutade efter 1 1/2 år och det han missat den sista månaden gjorde att han fick tillgodoräkna sig någonting. Hur kan det få fungera så här?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Jag är inte lärare i något ämne men jag tänker så här: om man fick en chans att läsa om en kurs och göra om uppgifterna och med det kan få ännu bättre kunskaper och högre betyg, så är det en stor bonus. Men om du/ni ser det på annat sätt och vill få förklaring eller framföra klagomål, så gäller följande:
  Korrespondensgymnasiet bedriver distansundervisning på uppdrag av skolverket, och jag tycker det är en mycket bra idé att ställa din fråga och framföra dina synpunkter till skolverket (tel.nr 08-527 332 00).
  På varje skola är det, annars, rektorn som är ytterst ansvarig; har du haft kontakt med rektorn på skolan? Vad fick du får svar från rektorn? Om inte - se kontaktuppgifter på korr.se/kontakt
  I sista hand, om man som elev eller förälder känner att man ej fick gehör för sina klagomål, kan man göra anmälan till Skolinspektionen. Var god se information på skolinspektionen.se/inspektion/missforhallanden-i-skolan

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga