Nils

  Jag har en legitimation i slöjd (90 poäng i ämnet) som gäller från åk 3 - 9 samt det förberedande programmet i gymnasiet. Vad krävs för att jag ska bli behörig i bild åk 7 - 9 också.

  • SYV-besökare :

    Du kan kontakta Karolina, administratör för Lärarlyftet - 08-450 4150 & Gabriella Rizzo, studievägledare på Konstfacket, tel.nr 08-450 4151.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Nils,
  Skolverkets avdelning för lärarlegitimationer kan i vissa fall utöka legitimationer endast pga den faktiska arbetslivserfarenheten, alltså om du jobbar som "obehörig bildlärare" i några år så är det inte otänkbart att skolverket skulle kunna utöka din legitimation även utan att du läser fler högskolepoäng; det är ett Undantag och du får söka mer info hos skolverket om det.
  Det är alltså upp till skolverket, närmare bestämt för avdelningen för Lärarleg.vid skolverket att fatta beslut om utökning av lärarlegitimationer. Läs gärna info på skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation  och kontakta de som jobbar med den frågan, direkt.
  Om jag behövde gissa, så skulle jag svara att man, som regel, måste läsa högskolepoäng i "rätt ämne" i detta fallet i bild men exakt hur många poäng och vilka högskolekurser som godtas för att gälla för utökningen av lärarleg., törs inte svara på, då vi har ingen expert på lärarutbildningar här hos oss på FRåGA SYV.
  Studievägledare på lärarhögskolorna som utbildar till lärare i bild borde kunna svara, så vänd dig gärna till dem. T.ex finns den utbildningen vid Konstfack.

  Lärarlyftet
  Se info på skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/lararlyftet - verksamma lärare ansöker själva men måste ha "godkännande från huvudmän", som jag förstår det - från sin arbetsgivare.

  Vägen via ämneslärarprogrammet
  Det går också att (på vanligt sätt) söka till ämneslärarprogrammet med rätt inriktning, alltså där det inom programmet utbildas lärare i Bild för åk 7-9 och om man blir Antagen, ansöka om Tillgodoräknande av tidigare utbildning. Då får man svar om vilka delar av programmet som man får hoppa över.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga