Felicia 20 år

  Hej! Jag är väldigt säker på att jag vill läsa språkvetarprogrammet med huvudområde lingvistik på UU i vår, men har dock länge funderat på att bli lärare senare. Min fråga är om kurser inom lingvistik skulle kunna räknas som studier inom svenska och därmed kan leda till behörighet till KPU efteråt eller om jag skulle behöva läsa t.ex. svenska vid sidan av för att få behörighet i ämnet? Jag läste humanistiska programmet i gymnasiet och läste därmed ämnet Människans Språk som var grundläggande lingvistik, och jag undrar om jag kanske skulle kunna bli lärare i typ det ämnet då genom att endast läsa de pedagogiska delarna av utbildningen, inte ett ämne eller om det inte går att få en lärarexamen utan ett specifikt giltigt ämne? Tack för svar.

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Felicia,
  behörighet inför KPU, kompletterande ped.utbildning är idag att man har minst 90 högskolepoäng i ett ämne som undervisas på grund- eller gymnasieskolan. Alltså man måste ha 90 högskolepoäng i ämnet Svenska eller i SAS, svenska som andraspråk (som lägst) - och detta för att kunna bli lärare för grundskolan;
  Gymnasielärare måste ha minst 120 hp i sitt första (eller enda) undervisningsämne.
  KPU prioriterar sökande som ska bli behöriga lärare i flera ämnen (i 2 ämnen, som gymnasielärare) och i 3 ämnen - för grundskolelärare.
  Människans språk är ett "litet ämne" inom gymnasieskolan; det finns 2 kurser - totalt 200 poäng. Ämnet är inte obligatorisk på alla gymnasieprogram (jämför med svenska, engelska och matematik och andra "allmänna ämnen" som samhälls-, religions- och naturkunskap). Om man ska undervisa endast i ämnet Människans språk - blir det kanske i bästa fall halvtidstjänst (dock tror jag att det är mer realistiskt att förvänta sig att det blir en tjänst på kanske max 20% av heltid).
  Lärare i "människans språk" - hör till yrket Lärare i "vissa ämnen".

  Vem är Behörig lärare i ämnet Människans språk?
  En lärares kompetens är relevant för ämnet människans språk om hen

  1.har behörighet i något av ämnena i gymnasieskolan: Engelska, Moderna språk, Svenska eller svenska som andraspråk i kombination med något av ämnena: Engelska i gymnasieskolan, Moderna språk i gymnasieskolan eller Latin i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom lingvistik eller motsvarande språkvetenskaplig kompetens,

  2.med godkänt resultat har genomgått utbildning om 60 högskolepoäng inom lingvistik, eller

  3. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

  Punkt nr.3, ovan - "på annat sätt" - här är det rektors bedömning som gäller. I brist på behöriga lärare kan även obehöriga få undervisa.

  - alltså En kurs är obligatorisk på Humanistiska programmet. Det är 100 Unervisningstimmar per läsår och endast för elever på HU.
  HU erbjuds idag på ca 50 gymnasieskolor (av totalt ca 900 gymnasieskolor).

  Som vi på Fråga SYV tolkar reglerna (som gäller nu - tänk på att det kan bli förändringar i framtiden), så skulle du med 60 hp godkända studier i lingvistik vara behörig att undervisa i ämnet Människans språk på gymnasieskolan; ämnet är dock litet - du kanske i bästa fall får 20% av en heltidstjänst, eller t o m endast 10% (du kanske får jobb en förmiddag i veckan med lön därefter).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga