Förälder

  Hej Sonen går i 9:an och kämpar för att få behålla ett E i franska. Han vill läsa ekonomi på gymnasiet. Som jag ser det verkar det som man läser moderna språk även då? Måste man det? Kan han byta till ett annat modernt språk där han kan börja om från början även om jag har förstått att det blir mer merit att fortsätta med det moderna språk man läst tidigare? Han har för många luckor och kämpar för fullt och känns för svårt.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  En kurs i ämnet Moderna språk är obligatorisk på ekonomiprogrammet på gymnasiet. Det kan man se i programplanen för EK. I stället för moderna språk kan modersmål/hemspråk läsas men ändast om eleven har ett annat modersmål än svenska.
  Man behöver inte fortsätta med samma språk som man läste på grundskolan, utan kan t.ex välja läsa Tyska 1 eller Spanska 1.
  Om eleven kämpar med franska på grundskolan, så kanske Spanska 1 är rätt val på gymnasiet, nybörjarkurs i spanska. Franska och spanska tillhör samma språkgrupp och mycket inom de 2 språken är likt... så, om man tidigare läst franska, bör det vara lättare att börja läsa spanska, än t.ex tyska.
  En kurs mod.språk på EK brukar läsas under årskurs 1 men kan ibland förläggas senare, t.ex under årskurs 2.

  • Förälder : Tack, är det skillnad betygsmässigt om han fortsätter med franska eller byter till Spanska 1?
  • Anna :

   Jag är inte säker på exakt vad du menar med "betygsmässigt". :) - så här är det: Moderna språk 3, godkänt betyg, ger + 0.5 meritpoäng. Det är inte obligatorisk att ha meritpoängen, men de höjer meritvärdet ganska mycket så det är fördelaktigt. Betyget F ger inte några meritpoäng, så om man inte tror man kan få godkänt betyg i moderna språk 3, då är det bättre att byt språk och läsa nybörjarkurs, moderna språk1, alltså ett annat språk. I examensbeviset från ekonomiprogrammet på Gymnasiet måste en kurs inom ämnet Moderna språk eller Modersmål finnas med. Den kan finnas med F, men det drar ner meritvärdet/jämförelsetalet ganska mycket. Meritpoängen kan man tjäna även utan moderna språk, genom engelska 7 och högre mattekurser. Om meritpoängen för de som läser mot examensbevis, eller redan har examensbevis från gymnasiet eller komvux - var god se Gymnasieguiden.se/informeras/merit

  • Förälder :

   Ok tack! Om man tänker att man absolut  kan fixa ett E i moderna språk 3, hur högt betyg behöver man få i moderna språk 1 för att det ska vara minst lika bra merit i slutbetygen?

   Jag tänker att det kanske är lättare att få ett högre betyg i moderna språk 1? Finns det någon ”brytpunkt”?

  • Julia : Det ger mer i meritvärde om man får E i moderna språk 3, än A (högsta betyget) i moderna språk 1. Exempel: eleven har alla A-betygen förutom endast E i moderna språk 3. Jämförelsetal blir då 19.6 men sedan får eleven + 0.5 som meritpoäng, och meritvärde blir med det 20.1 (jämför: vid alla A-betygen men utan meritpoäng, alltså om eleven har A även i moderna språk-kursen, så blir jämförelsetal = meritvärde på 20.0). Det är alltså mer fördelaktigt att ha E i en kurs som ger meritpoäng, jämfört med A i en kurs som inte ger meritpoäng.
  • Julia :

   Men man kan uppnå max antal meritpoäng även genom engelska och matematik, alltså utan moderna språk. Eng 7 ger 1.0 meritpoäng och högre kurser i matematik kan ge upp till 1,5 meritp.

  • Förälder : Ok tack!
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • Förälder : Han bytte språk och läser nu spanska 1 i ettan.
  • Förälder : Han går på ekonomi ekonomi.
  • Förälder : Måste han läsa mer än detta år? Eller räcker det med detta?
  • Julia :

   I Ekonomiprogrammet, båda inriktningarna, ingår som Obligatorisk En kurs i ämnet Moderna språk, vilket man kan se i den generella Programplanen för EK>> Under Programgemensamt ser man Moderna språk 100p. det är en kurs. Varje språkkurs på gymnasiet omfattar 100poäng. Man behöver inte läsa mer än en kurs i ämnet moderna språk, alltså. Som valbara kurser kan man läsa fler kurser i mod.språk.

  • Förälder : Tack så spanska 1 ett år räcker alltså? Läraren hade sagt ngt om att de behövde läsa i tre år.
  • Julia : Kursen spanska 1 kan vara förlagt på 1 år eller på längre tid. En 100poängskurs som varje språkkurs på gymnasiet är, = 100 undervisningstimmar. De 100 undervisningstimmarna kan vara förlagda på ett läsår (det vanliganste) men kan också vara förlagda under längre tid, t.ex under 2 år. Att man skulle läsa en 100p.kurs utsträckt på 3 år är extremt ovanligt men finns inga förbud för en gymnasieskola att göra så. Det måste ni fråga på skolan. Rektor är ytterst ansvarig. Fråga rektorn om kursen är förlagd på 1 läsår eller under längre tid. Om tanken är att eleverna ska ha betyg i spanska 1 till sommaren, då är kursen slut då. Får man betyg i kursen, är kursen slut. Vad läraren menar kan inte jag veta, men min gissning är att läraren menade att man under nästa år kan läsa spanska 2 och under ännu nästa läsår kan läsa spanska 3. Moderna spåk3 (godkänt betyg) ger +0.5 meritpoäng. Mod.språk 3 kan också krävas till ett mindre antal svenska högskoleutbildningar (som särskild behörighet) t.ex till utbildningar för att bli Språklärare och till några program med Internationell inriktning.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga