Anton
  Hej, jag har läst 2 år på ett högskoleförberedande program innan jag bytte till ett yrkesförberedande program. Jag tar en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet till sommaren :)

  Jag har bestämt mig för att studera vidare på högskola. Programmet jag kommer ansöka till kräver ”Områdesbehörighet A13” (Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 och Biologi 2). Eftersom jag har bytt linje på gymnasiet har jag läst många fler ämnen än 2500p, däribland Fysik 1 & 2, Kemi 1 & 2, Biologi 1 & 2 och Matematik 1, 2, 3 & 4.

  Min fråga till er är:

  RÄCKER DET MED ATT INKLUDERA A13 BETYGEN (se ovan) I MITT MERITVÄRDE FÖR ATT ANSES SOM BEHÖRIG? , OCH ISÅFALL ERSÄTTA MATEMATIK 1, 2 & 3 MED ÄMNEN SOM JAG HAR PRESTERAT BÄTTRE I?

  t.ex räcker det med att endast inräkna matematik 4? Eller måste matematik 1, 2 och 3 inräknas i mitt meritvärde för behörighet?

  Tack på förhand!

  Anton


  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Anton,
  du måste för att påvisa att du har Grundläggande behörighet (till högskolestudier, i Sverige ) få ut EXAMENSBEVIS. 
  I Examensbeviset från gymnasiet är kursen Matematik 1 Obligatorisk och måste ingå med Godkänt betyg; det kan vara matematik 1a eller 1b eller 1c (Vilken av de tre som helst men med Godkänt betyg). 
  Om du har examensbevis från Yrkesprogram, då behöver inte matematik 2, 3 eller 4 ingå i ditt examensbevis (detta för att endast matematik 1 är på Yrkesprogram Obligatorisk kurs). 
  Hur din gymnasieskola utformar ditt examensbevis vet inte vi här på FRåGA SYV. 
  Om du uppger vilket Program och Inriktning du kommer ta examensbevis från - kan vi uppge vilka kurser som för just ditt examensbevis är Obligatoriska. 

  Vänligen
  ANNA

  Programstruktur för EE ser ut så här:
   Det är endast 200 poäng som är "helt valfria kurser".
  Alla kurser inom En av inriktningar måste ingå. Om din inriktning omfattar 500poäng, då finns det 700 p. "kvar" för kurser i Programfördjupning. Vilka kurser som på EE får vara Programfördjupande framgår av listan under PROGRAMFÖRDJUPNING på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/EE/programplan/Programplan_EE

  • :

   Hej Anna, Jag går El-och energiprogrammet inriktning Elteknik 

  • SYV-besökare :

   Har du Individuellt studieplan som du kan titta i och se hur ditt examensbevis kommer se ut? Vilken INRIKTNING på EE går du?

    

  • SYV-besökare :

   I Programplanen för EE ser du vilka kurser som måste ingå i ditt exam.bevis. Jag skriver nu också ett nytt svar till dig.

  • : Toppen! Jag går elteknik
  • SYV-besökare : Jag har nu skrivit svar till dig. Läs det. Det är annars rätt komplicerat. Det är också 2 helt Olika situationer - om det finns Rektors beslut om individuellt anpassat program för Dig eller inte.
  Läs alla kommentarer
  SYV-besökare SYV

  Hej,
  ang. Examensbevis från EE - se Programplan för EE och längst ner i Programplanen även "brickor" av vilka Exam.beviset blir uppbyggd.
   Samtliga kurser i listorna: Gymnasiegemensamma, Programgemensamma + alla kurser inom En av inriktningar + tillräckligt antal poäng Programfördjupning (från listan på vilka kurser som kan läsas som programfördjupande på just EE) + 200p. Individ.val (vilka kurser som helst á 200p). + Gymnasiearbete med Godkänt betyg måste ingå i Examensbevis som "vanliga kurser", ej U-kurser alltså ej Utökade.

  Info, ovan, gäller i "normala fall" alltså när det ej finns REKTORS BESLUT OM INDIVIDUELLT ANPASSAT PROGRAM. Vet du om Rektor fattade beslut om individuellt anpassat program för dig? Det beslutet får fattas Innan eleven avslutar år2 på gymnasiet, alltså inte under studier sista året på gymnasiet.
  FRåga SYV på din skola om Individ.anpassat program (rektors beslut) finns; om det finns så framgår det i det beslutet vilka kurser som byts ut mot vilka.
  Om inget beslut om indiv.anpassat program finns då måste ditt exam.bevis bli utformat enl.de vanliga regler.
  Om eleven har betyg i fler kurser än 2500p. då måste de "resterande" kurser bli markerade som "U" i examensbeviset. U-kursernas betyg räknas in i jämförelsetal endast i 2 fall:
  - om kursen krävs för särskild behörighet
  eller
  - om kursen ger meritpoäng.
  Vilka kurser som kan ge meritpoäng - se gymnasieGuiden.se/merit

  Om exam.bevis görs enligt Individ.anpassat program, då framgår det av det dokumentet (alltså Stor på exam.beviset att det är Ind.anpassat.program, men det finns inga nackdelar för eleven att ha ett sådant exam.bevis - det är bara att det avviker från de flesta andra exam.bevis - t.ex kan ngn inriktningskurs vara utbytt mot en annan kurs ...).

  När du väl får ut EXAMENSBEVIS - då kan du inte längre påverka vilka kurser /betygen/ som ska räknas in eller inte. Då blir det så här - alla betyg som inte är "U" (minus GA, gymnasiearbete) alltså 2400p. räknas in i ditt Jämförelsetal.
  Av U-kurserna räknas endast de kurser som ger dig särskild behörighet (t.ex om din högskoleutb.kräver matte4 och du har matte4 som "U"-kurs i ditt exam.bevis) Och de kurser som ger Meritpoäng (t.ex engelska 7 eller moderna språk 3och4).

  När man fått fram Jämförelsetal, då plussar man på Meritpoängen (om eleven har några - max meritpoäng är 2,5). Om det ej finns några meritpoäng blir Jämförelsetal = Meritvärde
  annars är MERITVÄRDE = Jmtal + Meritp.
  Det är med Meritvärdet som du kommer konkurrera om plats på svenska högskoleutbildningar.
  Förutom att du kan med högskoleprovsresultat konkurrerar i HP-urvalet (samtidigt).

  Ta reda på om Rektors beslut om individ.anpassat program finns för dig (eller inte).
  Prata med SYV på din skola. Du får visa våra svar här på forumet.
  SYV-en på din skola måste kunna ge dig svar om hur ditt exam.bevis kommer se ut.
  Men Ytterst är det Rektorn som är ansvarig på en skola.

  • : Okej så om jag har läst matte 4 kommer den räknas med om det krävs områdesbehörighet A13?
  • SYV-besökare : Ja, matte 4 betyget kommer räknas in pga den krävs för Särskild behörighet till just "din" högskoleutb.
  • SYV-besökare : I exam.beviset från yrkesprogram är matematik 2, 3 och högre... ej obligatoriska kurser. De behöver inte ingå inom "vanliga kurser" (de kan vara U-kurser). Och som U-kurs Matte 2 och 3 (för din del när din utbildning kräver matte 4) kommer inte räknas in.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga