1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Tala,
  så här beskrivs behörighet till masterprogrammet i farmaci på Umeå Universitet: "För tillträde till utbildningsprogrammet krävs avlagd receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen." Vilken examen som skulle vara "motsvarande receptarie" måste du fråga studievägledare på just det programmet eller antagningsgruppen på Umeå Universitet. Jag tror inte biomedicinutbildningen skulle vara motsvarande receptarieexamen. Jag tror att man med "motsvarande" menar t.ex en utländsk utbildning som i sitt innehåll är mycket likt det svenska receptarieprogrammet och som av UHR är bedömd motsvara receptarieexamen. Jag tror inte det finns någon svensk utbildning som motsvarar receptarieexamen, utan måste läsa på receptarieprogrammet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga