Hugo 21 år
  Hej!

  Jag läser samhäll/beteende (åk 3) med utökat program med matematik 4 som utökad kurs. Jag har märkt att kursen enskilt inte gynnar mig, utan jag behöver naturvetenskaplig behörighet och har därför valt att läsa ett naturbasår. Jag har lite funderingar kring betyg och hur de påverkas:

  - jag har A i alla kurser förutom matte 1b och spanska 3, de har jag B i. Jag kommer antagligen få B i engelska 7 men A i resterande kurser inklusive matte4.
  Om jag läser naturbasår, hur kommer detta påverka mitt betyg? Vilka betyg kommer jag söka in med? Vilka exkluderas? Jag är väldigt förvirrad och orolig över att mitt meritvärde ska drabbas negativt av detta då programmet jag vill söka till på Chalmers har väldigt höga antagningspoäng. Jag vill söka till programmet med 2.5 extra meritpoäng, vilket jag får av spanska 3 & 4 samt engelska 7.

  Kan ni hjälpa mig?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, Hugo
  naturvetenskapligt eller tekniskt basår som du läser på högskolenivå påverkar ej ditt meritvärde, över huvudet taget.

  Du kan få Behörighet, men ej gymnasiala betyg /då du kommer att läsa på högskolenivå/... och det meritvärde du har på dina gymnasiala betyg "står fast".
  Naturvetenskapligt basår kan ge platsgaranti på vissa utbildningar på samma lärosäte - kika på det /info måste finnas på hemsidan på det lärosäte som det gäller.../.
  Första steg för dig blir att komma in på Basåret. Chalmers erbuder Tekniskt basår. Vid ansökan till det - räknas inte meritpoängen in - läs om det på www.chalmers.se/sv/utbildning/tekniskt-basar och eftersom meritpoängen ej räknas in, kan man ha 20.0 i jämförelsetal/meritvärde som högst. Har man alla A betyg på gymnasiet blir jämförelsetal 20.0. Om du har matte 4 som U-kurs i ditt examensbevis, kommer ej betyget i den kursen räknas in. Detta pga matte 4 ej krävs för behörighet till tekniskt basår /det är matte 2 som krävs/ och matte 4 kommer ej ge dig meritpoäng, för att Chalmers erkänner inte meritpoäng när man söker till basåret.
  På så sätt vinner du om du kan byta plats på kurser - och försöka ha kurser med lägre betyg som U-kurser.
  Om du kommer få A i matte 4, är det bättre för dig om du kan ha eng 7 eller spanska 3 som en U-kurs. Betyg i en U-kurs kommer ej räknas i - pga den ger inte meritpoäng, just när du söker till det tekniska basåret på Chalmers.
  Du har annars höga betyg. Jag tycker inte du behöver vara orolig.
  Gör högskoleprovet, om du har anmält dig.
  Skulle det bli så att du ej kommer in, gör högskoleprovet nästa gång. du kan också senare försöka göra prövning i de kurser i vilka du har lägre betyg.
  Vänligen

  Julia syv

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga