Tjenare

  Tänkte gå natur natur och ska börja under HT 2025. Detta innebär då att jag istället för kursplaner kommer få nivåer enligt GY25. Min fråga handlar om slutbetyget jag kommer få i matte 1-4(5?). Jag tänkte ta matte 5+specialisering som individuella val eller extra merit, och eftersom de ämnerna inte är obligatoriska eller ingår ej i natur natur, betyder det alltså att det betyget jag får i dessa icke obligatoriska ämnerna, inte kommer att påverka betyget jag får i matte 1-4?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  vad gäller gymnasiereformen Gy25 så är inte alla detaljer klara ännu... hur reglerna ska tolkas får man kanske klarhet i lite senare... men det som redan är känt är bland annat följande:
  Ämnet matematik delas upp
  Ämnet matematik delas upp i två mindre delar. De delarna ska heta:  Matematik och det nya karaktärsämnet Matematik – fortsättning. Anledning till uppdelningen är att eleverna inte ska avstå från att läsa mer matematik än det som är absolut nödvändigt av rädsla att sänka sina betyg i matematik på lägre nivåer. Det kan du läsa om bland annat på gymnasieguiden.se/reportage/reformen-gy25
  Min tolkning är att de matte"kurserna" (som ska hela "nivåer") som för din gymnasieutbildning är frivilliga, ej obligatoriska kommer för dig ingå i ämnet Matematik – fortsättning, alltså i "ett annat ämne". Och nivåerna ("kurserna") inom olika ämnen påverkar inte varandra.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga