1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Bayan,
  Antagningsstatistik för Civilekonomprogrammet (vid Örebro universitet) visar följande:
  Vid den senaste antagningen - till vårterminen 2023 krävdes det i BI, direktgruppen meritvärde på 18.06 och i BII, kompletteringsgruppen 18.50 och HP-urvalet säger att minst en person med högskoleprovsresultat på 1.00 kom in. Vid tidigare antagning, till höstterminen 2022 gällde följande antagningsgränser: i BI 19.17, i BII 18.35 och HP 1.05. Hur det blir i framtiden kan ingen veta. Du frågar om "meritpoäng" och det är de extrapoängen som man kan ha maximalt antal 2.5 men det är inte alls obligatoriskt att ha några meritpoäng, över huvudet taget. Du får gärna ta del av informationen på gymnasieGuiden.se/merit
  Meritvärde = summan av jämförelsetalet/snittbetyget + de eventuella meritpoängen. Har man inga meritpoäng, blir snittbetyget (kallas för Jämförelsetal) = meritvärde och det är med just Meritvärde som man konkurrera om plats på svenska högskole-universitetsutbildningar. 
  Antagningsstatistik från föregående antagningsomgångar ger viss "fingervisning" men hur det blir i framtiden är det ingen som vet. Utbildningen kan bli mer populär med fler sökande med höga meriter, men den kan också möta konkurrens i form av att fler "liknande utbildningar" startar på andra ställen och sökande "sprids" därför på fler utbildningsplatser och antagningsgränserna lär i så fall gå ner.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga