1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Mollie,

  för att gå ut med 22.5 i meritvärde så behöver man ha alla A-betygen (förutom i gymnasiearbete där man endast kan få F eller E och man måste få E för att uppnå kraven för examensbevis) + max antal meritpoäng. Men HHS (icke-statlig högskola) valde att inte acceptera meritpoängen, då kan man max ha 20.0 när man söker till just det lärosäte.
  Så, om du har 20.0 i jämförelsetal, då har du alla A-betygen från alla kurser i alla 3 årskurser på gymnasiet, förutom då GA (se info ovan). Och då konkurrerar du om platsen med 20.0 som är högsta jämförelsetal som man kan ha.
  Om du läser - enligt rektors beslut, på undantag - på mer än heltid och kommer i ditt examensbevis ha kurserna á fler än 2500 poäng kommer de överstigande kurserna/poängen markeras i ditt examensbevis med "U" (utökat program). Då kommer endast de kurserna som eventuellt krävs för särskild behörighet räknas in i ditt jämförelsetal, men inte de övriga U-kurserna.

  Exempel:
  om du i ditt examensbevis har matematik 3 som U-kurs (utöver programmets vanliga 2500 poäng), och kandidatprogram på HHS kräver ju matte 3 för särskild behörighet, då kommer betyget i matematik 3 räknas in. Men om du har andra kurser, som inte krävs för särskild behörighet, t.ex moderna språk 1 eller 2, eller modersmål, eller Retorik (det finns väldigt många kurser som jag kan ta som exempel här) då kommer inte betyget räknas in, om det är en U-kurs i ditt examensbevis.
  Kraven för examensbevis från gymnasiet: gymnasieguiden.se/gymnasieexamen
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
  Vänliga hälsningar
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga