1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Mollie,

  för att gå ut med 22.5 i meritvärde så behöver man ha alla A-betygen (förutom i gymnasiearbete där man endast kan få F eller E och man måste få E för att uppnå kraven för examensbevis) + max antal meritpoäng. Men HHS (icke-statlig högskola) valde att inte acceptera meritpoängen, då kan man max ha 20.0 när man söker till just det lärosäte.
  Så, om du har 20.0 i jämförelsetal, då har du alla A-betygen från alla kurser i alla 3 årskurser på gymnasiet, förutom då GA (se info ovan). Och då konkurrerar du om platsen med 20.0 som är högsta jämförelsetal som man kan ha.
  Om du läser - enligt rektors beslut, på undantag - på mer än heltid och kommer i ditt examensbevis ha kurserna á fler än 2500 poäng kommer de överstigande kurserna/poängen markeras i ditt examensbevis med "U" (utökat program). Då kommer endast de kurserna som eventuellt krävs för särskild behörighet räknas in i ditt jämförelsetal, men inte de övriga U-kurserna.

  Exempel:
  om du i ditt examensbevis har matematik 3 som U-kurs (utöver programmets vanliga 2500 poäng), och kandidatprogram på HHS kräver ju matte 3 för särskild behörighet, då kommer betyget i matematik 3 räknas in. Men om du har andra kurser, som inte krävs för särskild behörighet, t.ex moderna språk 1 eller 2, eller modersmål, eller Retorik (det finns väldigt många kurser som jag kan ta som exempel här) då kommer inte betyget räknas in, om det är en U-kurs i ditt examensbevis.
  Kraven för examensbevis från gymnasiet: gymnasieguiden.se/gymnasieexamen
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
  Vänliga hälsningar
  ANNA

  Frågor och svar taggade med 'underlag för att sätta betyg' (6 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga