Salaheldin 25 år
  Hejsan!
  Jag är en elev som läser naturvetenskapsprogrammet. Jag har tänkt mig att läsa kursen (Engelska 7) som utökad kurs till nästa år (år 3). Men jag är osäker ifall denna kurs kommer att sänka mitt jämförelsetal. Enligt det jag har förstått med gy11 är att alla kurser som ger meritpoäng eller krävs för behörighet räknas alltid med i jämförelsetalet. Det jag undrar är följande:

  Om en elev som har redan 2,5 poäng i merit genom att ha läst moderna språk 3, moderna språk 4 (utökad kurs) samt Matematik 5 (programfördjupning). Sedan läser eleven Engelska 7 (som ger 1,0 i merit) och det visar sig att han får sämre betyg i Engelska 7 än resten av Kurserna. Kommer kursen då att beräknas med i jämförelsetalet trots att meritpoängen inte behövs? Dessutom, är det möjligt att Engelska 7 kan ersättas med Moderna språk 4,(då både ger 1 meritpoäng och är utökade kurser), om betyget i Engelska 7 är högre än betyget i Moderna språk 4?

  Eftersom jag läser utökade kurser som ger merit vet jag att jag kommer att addera kursens poäng när jag beräknar jämförelsetalet. Men vad gäller det om jag läser utökade kurser (icke krävs för behörighet) som ger 1 meritpoäng var, när jag endast behöver 1 poäng till för att nå maximalvärdet. Kommer någon av dessa ämnen att inte ge mig någon meritpoäng och beräknas med i jämförelsetalet? Jag vore jättetacksam om Ni förtydligar svaren med exempel så att jag bli 100% säker/ Salaheldin

  1 Svar

  Lena SYV SYV på GymnasieGuiden
  Hejsan, glädjande kan jag säga att den centrala antagningen som tar emot alla betyg räknar ut det bästa möjliga meritvärdet utifrån den utbildning du valt. /Lena, Syv

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga