Ana 22 år

  Hej!

  Jag har ett gymnasieexamen och har grundläggande behörighet för det programmet jag vill läsa. Det jag undrar om är meriten, det är så att jag har läst matematik 2a på komvux fast nu visar det sig att jag inte behöver kursen till det programmet jag vill läsa. På gymnasiet läste jag inte moderna språk så jag har tänkt läsa det nu. Jag läste engelska 7 på gymnasiet. Hur kommer meriten se ut? Kan jag läsa moderna språk till nivå 5 och byta ut det betyget+den meriten mot matematik 2a (fick E i den kursen)?

  Engelska 7 (1,0) + Matematik 2a (0,5) + Moderna språk 3 (0,5) + Moderna språk 4 (1,0) + Moderna språk 5 (0,5) = 3,5

  En till fråga, gynnar det mig att läsa till moderna språk 7? Eller ger det mig inget eftersom det inte behövs för behörigheten till det programmet jag tänkt läsa? Och, finns det kurser som man kan tillgodoräkna på högskole eller komvuxnivå för att komma in på ett program på universitetet?

  Sista frågan, om jag gör en prövning i matematik 1a (fast jag läste 1b på gymnasiet och har den kursen i mitt examensbevis) och får högre betyg än jag fick i kursen matematik 1b på gymnasiet, byts kursen ut då? Eller ger det inget?

  Tack!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Ana,

  jag börjar med den enklare frågan - Matte 1.
  I ditt examensbevis kommer inget att ändras. Dokumentet EXAMENSBEVIS kommer se ut precis som det gör nu för all framtid. Men om du får högre betyg i matte 1a än du har i matte 1b (eller 1c) kommer betyget i matte 1a räknas in i stället. På så sätt höjs det ditt jämförelsetal. Höjningen kan bli max + 0.4 (detta om du idag har E betyget och får A). Om du höjer betyget "ett steg" blir höjningen + 0.1.

  Om meritpoäng för dig med Examensbevis
  De kurser som ej ingår i ditt examensbevis räknas, som regel, inte in, över huvudet taget.
  Undantag:
  kurser som krävs för Särskild behörighet till din högskoleutbildning
  Och kurser som ger dig meritpoäng; de räknas in (både meritpoängen och betyget i den kursen - det går inte att "sära" på dem; alltså om du ska ha meritp.för kursen, då ska betyget i den kursen även räknas in i ditt Jämförelsetal).
  Max antal meritpoäng är 2,5; ingen kan få fler; det är "taket". Har man fler, räknas ändå 2,5 in, inte fler.

  Om jag förstår dig rätt, så har du inte i ditt examensbevis några kurser som ger dig meritpoäng. Om det stämmer, så kan du nu försöka få så många betyg i kurser som ger meritpoäng, som möjligt och då kommer Antagning.se räkna in de kurser som du har högre betyg in.

  Om du har godkända betyg i Eng7, i matematik 2, 3 och 4 och i moderna språk 3 och 4 - så väljer Antagning.se de kurser i vilka du har högre betyg /av dem som ger dig meritpoäng/. Och just de betygen räknas in; och de övriga betyg i kurser du läste efter gymnasiet (eller gjorde prövning i) påverkar inte, över huvudet taget (som om du ej hade de betygen).
  Ett annat alternativ är att du från början satsar på de kurser som du vet att du kan få högre betyg i. att få betyg i högrekurser än Moderna språk4 kommer inte ge dig ngt., för att mod.språk3 och 4, tillsammans, ger Max i merit inom moderna språk. Ingen kan få fler meritpoäng för moderna språk än 1,5. Och det är ju lättare att få högre betyg på nivå 3 och 4 än på de högre nivåer.

  • Ana Då förstår jag! Tack :) Är nog onödigt att läsa matematik 1a även om jag får te.x C, men får se hur jag gör. :)
  • Anna Gör också även Högskoleprovet - är mitt råd.
  • Ana nu ser jag det utökade svaret! Tack! :) min sista fråga: är det lönt för mig att läsa moderna språk 5? Om jag vet att jag kan få A i moderna språk 3 4 5 ska jag läsa alla dem? Så byts tex matte 2 meriten ut mot moderna språk 5
  • Mikael Om du får A betyg i moderna språk 3 och 4, så får du inget extra för mod.språk5. Inom moderna språk är max i merit 1,5. och det får man för mod.språk 3 och 4.
  • Mikael Det är endast vid ansökan till program som kräver mod.språk 3 för behörighet - ex. språklärare-utbildningar; där du ej får meritpoäng för mod.språk3, då är det "lönt" att skaffa sig betyg i mod.språk 4 och 5, inte annars.
  • Ana Okej nu förstår jag. Jag kan ej få högre än 1,5 i moderna språk. Jag förstår! Så det är omöjligt att byta ut moderna språk 5 mot matematik 2? Så det smartaste för mig skulle kunna vara att läsa matematik 3 och få merit för den? Visst stämmer detta? Om jag får E i matte 3 kan det sänka mitt snitt?
  • Ana Jag skojade bara... det blir ju över 2,5 då. Tack!!! För hjälpen :)
  • Mikael vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Vad är områdesbehörigheter?
  • Anna

   det är ett försök att "organisera"/gruppera kurser som krävs för särskild behörighet - ex. är det samma områdesbehörighet för läkar-, tandläkar, veterinär- och marinbiologprogrammen, som består av fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. Du kan kika på Tabellen på Universitets- och högskolerådets hemsida - uhr.se/globalassets/_uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/tabell-for-omradesbehorigheter

  • Ana Hej! Tack! Jag undrar om jag ska göra prövningar i matematik 1a, naturkunskap 1a, samhällskunskap 1a och historia 1a. Alla kurser har jag redan läst som 1b.
  • Anna

   Nej. Det är bara inom matte, där det är Olika spår, som det går att "ersätta" betyget på samma nivå men med betyget i annat spår. ... Inom andra ämnen som Naturkunskap mm. så är "systemet" ett annat. Naturkunskap 1b är en större kurs, som består av två mindre kurser Naturkunskap 1a1 och 1a2; och på samma sätt i de andra ämnen du nämner i din kommentar. Och det går inte ersätta betyg i en Större kurs med betyget i en mindre kurs, du måste därför inom de ämnena få högre betyg i Exakt samma kurser som du har i ditt examensbevis, för att höja ditt Jämförelsetal/Meritvärde.

  • Ana Då förstår jag. Tack!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Hej igen :) jag har två frågor till. 1. Om jag inte behöver matematik 2 till den utbildningen jag ska söka så räknas det betyget inte med ellerhur? (Oavsett om kursen finns i mitt examensbevis eller inte. Jag har inte kursen i mitt examensbevis). Fråga 2. När jag läser till moderna språk är det endast betygen från moderna språk 3 och 4 som räknas med. Ej språk 1 och 2. Stämmer detta? Tack igen!!!
  • Ana Eller ma2 borde räknas med pga meritkurs
  • Anna

   Betyg i matte 2 räknas in om du får Meritpoäng för den kursen. Och detta, oavsett om den finns med i ditt examensbevis eller inte.

  • Anna Alla kurser som inte är U-kurser i ditt examensbevis räknas in, förutom Gymnasiearbete ... om du läser moderna språk utanför ditt examensbevis då finns det ingen möjlighet att räkna in betyg i mod.språk 1&2, för att det är från nivå 3 som meritpoäng ges.
  • Ana Stämmer det att områdeskurser inte gäller om man tog studenten för två år sen?
  • Ana Förlåt för att jag har så många frågor men visst stämmer det att om jag inte behöver matematik 2 och har 3 i meritpoäng så räknas de kurserna man fått bäst betyg i?
  • Anna Antagning.se räknar på det sättet som blir mest fördelaktigt för den sökande, om det går att räkna på olika sätt. Reglerna är komplicerade: det är stor skillnad på Examensbevis och Slutbetyg.
  • Anna De kurser som du läst utanför examensbevis räknas in endast om de krävs för särskild behörighet eller om de ger meritpoäng: om du har fler kurser som ger meritpoäng, räknar antagning.se till din fördel.
  • Ana Utbildningen jag vill gå har områdesbehörighet 1. Jag hittade att det området har meritkurser som filosofi A, latin A, Pedagogiskt ledarskap och 12 meritkurser till.
  • Ana Stämmer detta? Ska man alltså läsa detta och får då merit? Eller är detta gammalt?
  • Ana Om jag har någon av dessa kurser i mitt examensbevis, läggs meriten till automatiskt eller ska jag räkna till den? Detta är alltså områdeskurser
  • Anna Meritpoäng för Områdeskurser gäller om man har fått betyg i de kurserna senast 30 juni 2016; det är gamla regler som fortfarande gäller för dem som "på sin tid" fick betyg i de gamla kurserna, som inte längre finns möjlighet att få betyg i. Så, om du påbörjade läsa på gymnasiet år 2011 eller senare - så kan du helt glömma meritpoäng för Områdeskurser; det gäller inte för dig, alls.
  • Ana Tack!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Julia Gör också även Högskoleprovet - är mitt råd. OBS! anmälningsperiod till Högskoleprovet är kort nu, endast 2 veckor - från 15 augusti...
  • Ana Hej :) 2 frågor. 1. Är det värt att göra en prövning om man höjer sig från B till A? Och 2. Om man tror att man kan få högre betyg av att göra en prövning i matte 1a när man läst matte 1b (och fått godkänt), ska man testa att göra prövningen då? Alltså det är inte så att det blir någon förminskning av poäng för att man ”läser” en lättare kurs? Tack :)
  • Ana Och kan man istället läsa kursen matte 1a på komvux och ersätta betyget matte 1b från examensbeviset?
  • Julia Om man höjer betyget från B till A i en 100poängskurs - blir höjningen + 0.1; det kan utgöra skillnad på att komma respektive inte komma in på den utbildning man söker. .. Det blir inte någon "förminsning" av poäng - om man skaffar sig betyg i matte 1a, när man tidigare hade betyg i matte1b. Det är det Högre betyget som kommer att räknas in; man kan inte genom att läsa en kurs efter gymnasiet eller göra prövning - försämra sina chanser.
  • Julia I examensbeviset kommer inget att ändras, alltså i självaste dokumentet EXAMENSBEVIS, men om du skaffar dig högre betyg i matte 1a, än du har i matte 1b som finns i ditt exam.bevis, kommer det högre betyget räknas (av Antagning.se) in i stället.
  • Ana Tack Julia!!! :)
  • Mikael vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Hej! Vad händer med poängen om man har läst mer än 2400 (2500 med gymnasiearbete) poäng? Alltså om man har 2500 i examensbeviset men sen läser man olika kurser på komvux, är det inget som händer förutom ifall det är någon meritkurs man läser?
  • Anna Precis, utanför examensbeviset är det endast kurser som krävs för särskild behörighet eller de som ger meritpoäng, som kan räknas in i jämförelsetal/meritvärde; inga andra nya kurser kommer räknas in och med det ej påverkar möjlighet att komma in på högskola. Undantag: om man söker AU, alternativt antagning som ibland erbjuds möjlighet till: då görs det "sammantagen bedömning" och någon extra-kurs kan anses som "Plus i kanten", men Motivation och resultat på tester väger nog mycket mer än någon eller några gymnasiekurser.
  • Ana Tack :) två andra frågor. 1. Om man har matte 2 i sitt examensbevis (läst det på gymnasiet), men kursen inte behövs för behörighet, finns det något sätt att byta ut den mot något annat då? Eller är det vägen via meritkurser som gäller då? Och 2. Skulle du kunna ge exempel på utbildningar där kurser man läst till är en plus i kanten vid alternativt urval? Tack! :)
  • Anna Om du i ditt examensbevis har betyg i matte 2b eller 2c, kan du göra prövning i matte 2a (som är en lite lättare kurs, i vilken det går lättare att få högre betyg); om du får högre betyg i matte 2a än du hade i 2b eller 2c, räknas betyget i matte 2a in i stället. Alltså, vilken som helst kurs på nivå 2 i matte får räknas in i stället för en annan kurs i matte på nivå2. ... "plus i kanten" är det väldigt subjektivt, beror på vem som gör bedömning; för det första, så är AU - ett undantag och erbjuds mycket sällan... Om AU (alternativt urval) finns så måste man kanske uppnå visst resultat på högskoleprovet först för att bli uttagen att, över huvudet taget, delta i AU-urvalet. Sedan kan det också vara så att just den utbildning dit du söker endast tar hänsyn till egna tester och intervjuer... men Om de tittar på extrakurserna - då kan det t.ex i fall man söker till Läkarprogrammet, att man läst Medicin på gymnasiet anses som ett plus.
  • Ana

   Så det gäller samma både för de som har matte i examensbeviset och de som läst till det senare? Om du förstår vad jag menar. Alltså att det ”bästa” är att då göra en prövning i ma2a

  • Ana Räknas både ma 1a och matte 1b som grundläggande behörighet?
  • Ana Sista frågan syftade på samhällsvetenskapliga utbildningar
  • Anna Matte 1 (1a eller 1b eller 1c) måste man ha godkänt betyg i - för att ha, vad gäller matte, Grundläggande behörighet.
  • Anna "samhällsvet."utbildningar på högskolenivå kräver ibland matte 2 men inte alltid. Det finns många samhällsvet.utb på högskolenivå i Sverige som ej kräver matte 2, men då ger godkänt betyg i matte 2 - en halv meritpoäng, + 0.5.
  • Ana Tusen tack! Visst stämmer det att det inte går att göra en prövning i kurserna Naturkunskap 1a1 och 1a2 och sen sätta ihop dem (som ett helhetsbetyg) om man redan har naturkunskap 1b i sitt gymnasieexamen. Alltså att man gör en prövning i de två mindre kurserna och ersätter Naturkunskap 1b med de betygen?
  • Julia Varje prövning kostar 500kr + resor till prövningsstället + att man ska ta ledigt från jobbet (eller andra aktiviteter man gör på dagarna vid minst 2 tillfällen för varje prövning) - därför finns det ingen anledning att försöka göra prövningar i mindre kurser, utan gör prövning i NK1b direkt; dessutom, hur skulle man kunna göra om du får Olika betyg i Nk1a1 och 1a2? Teoretiskt sett, om man fick SAMMA betyg i Nk1a1 och 1a2 och Högre betyg än man har i NK1b så borde man kunna "ersätta" men var finns det garanti att det blir samma betyg i de två kurserna? Därför tycker jag att man ska inte "krångla i onödan" och göra prövning i NK1b om man har det betyget i sitt examensbevis.
  • Ana Tack :) Jag antar också att eftersom det blir två kurser så kan man inte ersätta de med En kurs man har i sitt examensbevis. Jag förstår nu. Tack :)
  • Julia bra! lycka till!
  • Ana Hej! Om man tog studenten innan 2016, måste man också göra prövningar då för att höja sina betyg eller kan man läsa kurser på komvux även fast man har E?
  • Julia Det är inte förbjudet för Komvux att ta in för "omläsning" men komvux har inte råd. Komvux måste prioritera personer med "kort tidigare utbildningsbakgrund" men ibland har man tur och kommer in att läsa en kurs på komvux fast man redan har godkänt betyg i den. Vilket år man tog studenten spelar i det avseende ingen roll.
  • Ana När jag pratade med min komvux sa de att om man kommer in på det sättet kommer det förr eller senare märkas och då ”stryks” man...
  • Julia Komvux i varje kommun har rätt att fördela resurser på det sättet som de bedömer blir bäst. Komvux är en politiskt styrd organisation, som lyder under Vuxenutbildningsnämnden. Vänd dig till politiker som sitter i vuxenutbildningsnämnden i den kommunen där du är folkbokförd. vi på fråga syv kan inte påverka din komvux eller politiker i din kommun.
  • Ana Om man läst spanska i högstadiet och fått godkänt, är det spanska 3 man ska läsa på komvux då?
  • Anna Ja.
  • Ana Om jag läser moderna språk på komvux nivå 1-4 så är det bara nivå 3-4 som räknas. Alltså endast moderna språk 3&4. 1&2 gör ingen skillnad på meritvärdet/snittet. Stämmer detta? Tack!!!
  • Julia Ja, det stämmer, om man inte har de betygen (mod.språk 1 och 2 i Samma språk) - i sitt examensbevis. Alltså om det är Nya kurser, ej höjning av redan satta betyg.
  • Ana

   Kanske lite konstig fråga. Om jag gör prövning i matte 2a och får E, går det inte för mig att då läsa kursen på komvux? Förstår om ni inte kan svara på den frågan.

  • Anna

   Komvux brukar inte ta in om du resan har godkänt betyg i kursen och E är ett godkänt betyg. 

  • Ana Tack!
  • Ana Hej! Om man har 2 i merit och läser eng 7 som är på 1 merit, får man ändå 0,5 från kursen? Dvs så man får 2,5 sammanlagt
  • Julia Eftersom 2,5 meritpoäng är "max" då är det så att ingen kan få mer... betyget i eng 7 ska räknas in i ditt jämförelsetal och du får i så fall påslag + 2,5 meritpoäng (till ditt jämförelsetal), vilket höjer ditt meritvärde.
  • Ana Hej! Såhär skrev en studievägledare till mig: ”Hej! Matematik 1 är en och samma nivå, medan bokstäverna står för inriktning. A = yrkesinriktning, B= Samhällsvetenskaplig-, Humanistisk-, Estetisk-, Ekonomisk matematik. C= Naturvetenskaplig- och Teknisk matematik. Dvs. Har du studerat Matematik 1 på någon inriktning med lägst betyget E, så har du betyg i den kursen. Du kan alltid göra en Särskild prövning. ”. Blir förvirrad om jag kan läsa matematik 1a på komvux om jag har godkänt i matematik 1b eller ej? Det verkar som att det hon skriver gällde inom det gamla systemet? Tack!
  • Anna

   Inom det gamla systemet fanns ej kurserna matematik1a, 1b eller 1c; det fanns en kurs Matematik A och nästa kurs hette Matematik B och motsvarande ny kurs till Matematik B är en av kurserna matematik 2a eller 2b eller 2c. ... Det är inte förbjudet att läsa matematik 1a om man redan har godkänt betyg i matematik 1b men komvux tar inte in (i alla fall allt som oftast) pga komvux har inte råd att bevilja "omläsning". För att: om du har godkänt betyg i matte 1a eller 1b eller 1c så har du godkänt betyg i matematik 1 (som motsvarar gammal kurs Matematik A) och då är du BEHÖRIG. Komvux har inte till uppgift att se till att folk har så höga betyg eller meritvärden som möjligt. Du får alltid SÖKA vilka kurser du vill på komvux, men att bli ANTAGEN är en annan sak och det är upp till komvux att Anta eller svara PLATSBRIST (vilket betyder "brist på resurser", då varje studieplats kostar pengar).
   Vill man ha betyg i en komvux-kurs som man inte fick plats på, kan man försöka hitta var man kan göra PRÖVNING. Prövningar (när man inte längre är gymnasieelev) får man göra i alla de olika städer i Sverige (behöver inte vara där man är folkbokförd eller där man bor).

  • Ana

   Förstår. Men kan man göra prövning i matematik 1a och ”byta ut” matematik 1bs betyg till det betyget om det är högre?

  • Milla Ja, det kan man göra.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Ivan 25 år

   E-komplettering på en kurs som innehåller NP?

   Hejsan! Är det upp till lärare att bestämma om man får E-komplettera på matte 4 eller fysik 2 på vuxenutbildningen? Matematiken 4, har en obligatoriskt NP i ämnesplanen. Fysik 2 är däremot valfritt att anordna NP, Jensen Stockholm väljer att göra det. Slut betyget kommer enbart att...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Gustav 17 år

   Behörighet gällande högskoleprogram?

   Hej! Jag är inne på att plugga zoologi efter gymasiet och jag kollade in behörigheten till det programmet och det stod följande: Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Biologi A. Då blev jag lite fundersam gällande matte 3 delen. Vad menar dom med...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • R 20 år

   Hur raderar jag mitt konto?

   Hej! Jag skulle vilja radera mitt konto här, hur gör jag det?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Annette 55 år

   Meritpoäng och områdeskurser?

   Om man nu i år har tagit sin gymnasieexamen med inriktning natur, Målet är att komma in på läkarutbildningen men betygen räcker inte till nu. Det räcker heller inte att läsa in t.ex matematik 5 och engelska 7 för att få 2,5 p, Går de förutom det lägga till områdeskurser som Hälsopedagogik och...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Angelica 25 år

   Vilka program för HR?

   Hej! Jag funderar på att plugga till HR och har kollat runt lite på olika program. Vad jag förstår det som så kan man läsa olika kurser för att bli hr bland annat Hr eller personalvetare. Vad finns det mer för program att läsa? Finns det en möjlighet att läsa fristående kurser och isåfall vilka?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Malia 21 år

   Skrivarutbildningar?

   Jag är intresserad av skrivande och skulle vilja arbeta som skribent som företag anställer för olika skrivarprojekt etcetera. Jag letar runt på utbildningar på folkhögskolan och universitet, men hittar inte riktigt det jag söker. Skulle ni kunna tipsa om någon skrivarutbildning (journalistik,...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Pedram 19 år

   Komplettera matematik 2a?

   Jag fick F i ett prov i matematik 2a, som jag sedan fick 1 poäng från att få godkänt på mitt omprov. Jag bad min lärare, mentor och rektor om att få göra en komplettering. Dem sa Ja och att de skulle planera någon komplettering. Men inget hände. Jag undrar vad jag behöver göra för att gå om...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Caroline 24 år

   Hur räknar jag ut mitt meritvärde med fler kurser än 2400 poäng?

   Hej! Jag har planer på att läsa till sjuksköterska. Läste barn och fritidsprogrammet på gymnasiet och håller just nu på att komplettera 4 kurser (100 poäng var) på komvux. Hur gör jag för att räkna ut mitt meritvärde...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Mike 20 år

   Sannolikheten att komma in med lägre HP resultat?

   Hej! Jag har tänkt att studera på en utbildning som kräver: HP 0.65 (urval 1; 15 antagna, 15 reserv) och HP 0.50 (urval 2; 12 antagna, 3 reserv)

   Min fråga är: vad är sannolikheten till att jag blir antagen till utbildningen med mina 0.60 i HP resultat?...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Lilian 22 år

   Kan jag läsa apotekstekniker om jag har bara 2200p ?

   Hej, Jag vill plugga till apotekstekniker och jag har nästan alla ämnen som man behöver till. Men jag har bara 2000 p och läser nu 200p till, jag måste söka i november. Min fråga är kan jag söka och bli antagen om jag har bara 2200p ? Jag har sökt flera kurser men de kommer inte starta p.g.a...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Alexandra 20 år

   Hoppa av kurs i komvux?

   Hej Jag läser nu fysik 1a och religon 1 på komvux. Jag har nu insett att jag inte behöver fysik 1 till den utbildingen jag ska läsa på universitetet. Jag tyckte därför att det är onödigt att läsa den kursen, sen har jag svårt med matten generellt. Kommer detta påverka mitt csn negativt...

   Julia SYV: Hej,Kursen Fysik 1a är på 150 p. och Religion 1 på 50 p.Alltså är fysikkursen 3 gånger så stor som kursen i religion.Samhällskunskap 2 är en kurs á 100poäng.*********CSN... Läs hela svaret
  • sket 20 år

   Hur får jag merit till förskollärarprogrammet ?

   Hej, Jag har godkänt i alla ämnen förutom Franska 4 och behöver komplettera den. Nästa höst hade jag tänkt söka in till förskollärarprogrammet. Jag har även funderat på att läsa upp några enstaka ämnen som tex...

   Julia SYV: Hej,behörighet till förskollärarprogrammen i Sverige brukar se ut så här: Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b. Om du har EXAMENSBEVIS... Läs hela svaret
  • Hanie 20 år

   Hur ska jag prioritera när jag ska läsa upp mina betyg på komvux?

   Hej! Nu när höstens högskoleprov också är inställd så vill jag inte slösa ännu flera månader på att bara satsa på det utan jag funderar på att läsa upp mina betyg istället. Min merit är 18.65 (inklusive...

   Julia SYV: Hejsan,om du höjer betyget i "ett steg" i en hundrapoängs kurs (de flesta gymnasiala kurser är just på 100p., som t.ex alla mattekurser, alla språkkurser... Läs hela svaret
  • Nopbriyanan 40 år

   Hur kan jag komplettera min kunskap?

   Mina studier bakgrund som har jag fått en bedömning mot svensk högskoleutbildning från Universitets och Högskolerådet (UHR). 1.Master examen inriktad mot offentlig förvaltning i utbildningen ingår examensarbete. 2.Kandidat examen inriktad mot offentlig förvaltning med tyngdpunkt på...

   Julia SYV: Hej!Lärare - är i Sverige ett yrke som numera "kräver" legitimation. Lärarlegitimation får man av Skolverket. I grunden brukar skolverket vilja se Lärarexamen. Om jag förstår dig... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga