Ana 21 år

  Hej!

  Jag har ett gymnasieexamen och har grundläggande behörighet för det programmet jag vill läsa. Det jag undrar om är meriten, det är så att jag har läst matematik 2a på komvux fast nu visar det sig att jag inte behöver kursen till det programmet jag vill läsa. På gymnasiet läste jag inte moderna språk så jag har tänkt läsa det nu. Jag läste engelska 7 på gymnasiet. Hur kommer meriten se ut? Kan jag läsa moderna språk till nivå 5 och byta ut det betyget+den meriten mot matematik 2a (fick E i den kursen)?

  Engelska 7 (1,0) + Matematik 2a (0,5) + Moderna språk 3 (0,5) + Moderna språk 4 (1,0) + Moderna språk 5 (0,5) = 3,5

  En till fråga, gynnar det mig att läsa till moderna språk 7? Eller ger det mig inget eftersom det inte behövs för behörigheten till det programmet jag tänkt läsa? Och, finns det kurser som man kan tillgodoräkna på högskole eller komvuxnivå för att komma in på ett program på universitetet?

  Sista frågan, om jag gör en prövning i matematik 1a (fast jag läste 1b på gymnasiet och har den kursen i mitt examensbevis) och får högre betyg än jag fick i kursen matematik 1b på gymnasiet, byts kursen ut då? Eller ger det inget?

  Tack!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Ana,

  jag börjar med den enklare frågan - Matte 1.
  I ditt examensbevis kommer inget att ändras. Dokumentet EXAMENSBEVIS kommer se ut precis som det gör nu för all framtid. Men om du får högre betyg i matte 1a än du har i matte 1b (eller 1c) kommer betyget i matte 1a räknas in i stället. På så sätt höjs det ditt jämförelsetal. Höjningen kan bli max + 0.4 (detta om du idag har E betyget och får A). Om du höjer betyget "ett steg" blir höjningen + 0.1.

  Om meritpoäng för dig med Examensbevis
  De kurser som ej ingår i ditt examensbevis räknas, som regel, inte in, över huvudet taget.
  Undantag:
  kurser som krävs för Särskild behörighet till din högskoleutbildning
  Och kurser som ger dig meritpoäng; de räknas in (både meritpoängen och betyget i den kursen - det går inte att "sära" på dem; alltså om du ska ha meritp.för kursen, då ska betyget i den kursen även räknas in i ditt Jämförelsetal).
  Max antal meritpoäng är 2,5; ingen kan få fler; det är "taket". Har man fler, räknas ändå 2,5 in, inte fler.

  Om jag förstår dig rätt, så har du inte i ditt examensbevis några kurser som ger dig meritpoäng. Om det stämmer, så kan du nu försöka få så många betyg i kurser som ger meritpoäng, som möjligt och då kommer Antagning.se räkna in de kurser som du har högre betyg in.

  Om du har godkända betyg i Eng7, i matematik 2, 3 och 4 och i moderna språk 3 och 4 - så väljer Antagning.se de kurser i vilka du har högre betyg /av dem som ger dig meritpoäng/. Och just de betygen räknas in; och de övriga betyg i kurser du läste efter gymnasiet (eller gjorde prövning i) påverkar inte, över huvudet taget (som om du ej hade de betygen).
  Ett annat alternativ är att du från början satsar på de kurser som du vet att du kan få högre betyg i. att få betyg i högrekurser än Moderna språk4 kommer inte ge dig ngt., för att mod.språk3 och 4, tillsammans, ger Max i merit inom moderna språk. Ingen kan få fler meritpoäng för moderna språk än 1,5. Och det är ju lättare att få högre betyg på nivå 3 och 4 än på de högre nivåer.

  • Ana Då förstår jag! Tack :) Är nog onödigt att läsa matematik 1a även om jag får te.x C, men får se hur jag gör. :)
  • Anna Gör också även Högskoleprovet - är mitt råd.
  • Ana nu ser jag det utökade svaret! Tack! :) min sista fråga: är det lönt för mig att läsa moderna språk 5? Om jag vet att jag kan få A i moderna språk 3 4 5 ska jag läsa alla dem? Så byts tex matte 2 meriten ut mot moderna språk 5
  • Mikael Om du får A betyg i moderna språk 3 och 4, så får du inget extra för mod.språk5. Inom moderna språk är max i merit 1,5. och det får man för mod.språk 3 och 4.
  • Mikael Det är endast vid ansökan till program som kräver mod.språk 3 för behörighet - ex. språklärare-utbildningar; där du ej får meritpoäng för mod.språk3, då är det "lönt" att skaffa sig betyg i mod.språk 4 och 5, inte annars.
  • Ana Okej nu förstår jag. Jag kan ej få högre än 1,5 i moderna språk. Jag förstår! Så det är omöjligt att byta ut moderna språk 5 mot matematik 2? Så det smartaste för mig skulle kunna vara att läsa matematik 3 och få merit för den? Visst stämmer detta? Om jag får E i matte 3 kan det sänka mitt snitt?
  • Ana Jag skojade bara... det blir ju över 2,5 då. Tack!!! För hjälpen :)
  • Mikael vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Vad är områdesbehörigheter?
  • Anna

   det är ett försök att "organisera"/gruppera kurser som krävs för särskild behörighet - ex. är det samma områdesbehörighet för läkar-, tandläkar, veterinär- och marinbiologprogrammen, som består av fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. Du kan kika på Tabellen på Universitets- och högskolerådets hemsida - uhr.se/globalassets/_uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/tabell-for-omradesbehorigheter

  • Ana Hej! Tack! Jag undrar om jag ska göra prövningar i matematik 1a, naturkunskap 1a, samhällskunskap 1a och historia 1a. Alla kurser har jag redan läst som 1b.
  • Anna

   Nej. Det är bara inom matte, där det är Olika spår, som det går att "ersätta" betyget på samma nivå men med betyget i annat spår. ... Inom andra ämnen som Naturkunskap mm. så är "systemet" ett annat. Naturkunskap 1b är en större kurs, som består av två mindre kurser Naturkunskap 1a1 och 1a2; och på samma sätt i de andra ämnen du nämner i din kommentar. Och det går inte ersätta betyg i en Större kurs med betyget i en mindre kurs, du måste därför inom de ämnena få högre betyg i Exakt samma kurser som du har i ditt examensbevis, för att höja ditt Jämförelsetal/Meritvärde.

  • Ana Då förstår jag. Tack!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Hej igen :) jag har två frågor till. 1. Om jag inte behöver matematik 2 till den utbildningen jag ska söka så räknas det betyget inte med ellerhur? (Oavsett om kursen finns i mitt examensbevis eller inte. Jag har inte kursen i mitt examensbevis). Fråga 2. När jag läser till moderna språk är det endast betygen från moderna språk 3 och 4 som räknas med. Ej språk 1 och 2. Stämmer detta? Tack igen!!!
  • Ana Eller ma2 borde räknas med pga meritkurs
  • Anna

   Betyg i matte 2 räknas in om du får Meritpoäng för den kursen. Och detta, oavsett om den finns med i ditt examensbevis eller inte.

  • Anna Alla kurser som inte är U-kurser i ditt examensbevis räknas in, förutom Gymnasiearbete ... om du läser moderna språk utanför ditt examensbevis då finns det ingen möjlighet att räkna in betyg i mod.språk 1&2, för att det är från nivå 3 som meritpoäng ges.
  • Ana Stämmer det att områdeskurser inte gäller om man tog studenten för två år sen?
  • Ana Förlåt för att jag har så många frågor men visst stämmer det att om jag inte behöver matematik 2 och har 3 i meritpoäng så räknas de kurserna man fått bäst betyg i?
  • Anna Antagning.se räknar på det sättet som blir mest fördelaktigt för den sökande, om det går att räkna på olika sätt. Reglerna är komplicerade: det är stor skillnad på Examensbevis och Slutbetyg.
  • Anna De kurser som du läst utanför examensbevis räknas in endast om de krävs för särskild behörighet eller om de ger meritpoäng: om du har fler kurser som ger meritpoäng, räknar antagning.se till din fördel.
  • Ana Utbildningen jag vill gå har områdesbehörighet 1. Jag hittade att det området har meritkurser som filosofi A, latin A, Pedagogiskt ledarskap och 12 meritkurser till.
  • Ana Stämmer detta? Ska man alltså läsa detta och får då merit? Eller är detta gammalt?
  • Ana Om jag har någon av dessa kurser i mitt examensbevis, läggs meriten till automatiskt eller ska jag räkna till den? Detta är alltså områdeskurser
  • Anna Meritpoäng för Områdeskurser gäller om man har fått betyg i de kurserna senast 30 juni 2016; det är gamla regler som fortfarande gäller för dem som "på sin tid" fick betyg i de gamla kurserna, som inte längre finns möjlighet att få betyg i. Så, om du påbörjade läsa på gymnasiet år 2011 eller senare - så kan du helt glömma meritpoäng för Områdeskurser; det gäller inte för dig, alls.
  • Ana Tack!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Julia Gör också även Högskoleprovet - är mitt råd. OBS! anmälningsperiod till Högskoleprovet är kort nu, endast 2 veckor - från 15 augusti...
  • Ana Hej :) 2 frågor. 1. Är det värt att göra en prövning om man höjer sig från B till A? Och 2. Om man tror att man kan få högre betyg av att göra en prövning i matte 1a när man läst matte 1b (och fått godkänt), ska man testa att göra prövningen då? Alltså det är inte så att det blir någon förminskning av poäng för att man ”läser” en lättare kurs? Tack :)
  • Ana Och kan man istället läsa kursen matte 1a på komvux och ersätta betyget matte 1b från examensbeviset?
  • Julia Om man höjer betyget från B till A i en 100poängskurs - blir höjningen + 0.1; det kan utgöra skillnad på att komma respektive inte komma in på den utbildning man söker. .. Det blir inte någon "förminsning" av poäng - om man skaffar sig betyg i matte 1a, när man tidigare hade betyg i matte1b. Det är det Högre betyget som kommer att räknas in; man kan inte genom att läsa en kurs efter gymnasiet eller göra prövning - försämra sina chanser.
  • Julia I examensbeviset kommer inget att ändras, alltså i självaste dokumentet EXAMENSBEVIS, men om du skaffar dig högre betyg i matte 1a, än du har i matte 1b som finns i ditt exam.bevis, kommer det högre betyget räknas (av Antagning.se) in i stället.
  • Ana Tack Julia!!! :)
  • Mikael vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Hej! Vad händer med poängen om man har läst mer än 2400 (2500 med gymnasiearbete) poäng? Alltså om man har 2500 i examensbeviset men sen läser man olika kurser på komvux, är det inget som händer förutom ifall det är någon meritkurs man läser?
  • Anna Precis, utanför examensbeviset är det endast kurser som krävs för särskild behörighet eller de som ger meritpoäng, som kan räknas in i jämförelsetal/meritvärde; inga andra nya kurser kommer räknas in och med det ej påverkar möjlighet att komma in på högskola. Undantag: om man söker AU, alternativt antagning som ibland erbjuds möjlighet till: då görs det "sammantagen bedömning" och någon extra-kurs kan anses som "Plus i kanten", men Motivation och resultat på tester väger nog mycket mer än någon eller några gymnasiekurser.
  • Ana Tack :) två andra frågor. 1. Om man har matte 2 i sitt examensbevis (läst det på gymnasiet), men kursen inte behövs för behörighet, finns det något sätt att byta ut den mot något annat då? Eller är det vägen via meritkurser som gäller då? Och 2. Skulle du kunna ge exempel på utbildningar där kurser man läst till är en plus i kanten vid alternativt urval? Tack! :)
  • Anna Om du i ditt examensbevis har betyg i matte 2b eller 2c, kan du göra prövning i matte 2a (som är en lite lättare kurs, i vilken det går lättare att få högre betyg); om du får högre betyg i matte 2a än du hade i 2b eller 2c, räknas betyget i matte 2a in i stället. Alltså, vilken som helst kurs på nivå 2 i matte får räknas in i stället för en annan kurs i matte på nivå2. ... "plus i kanten" är det väldigt subjektivt, beror på vem som gör bedömning; för det första, så är AU - ett undantag och erbjuds mycket sällan... Om AU (alternativt urval) finns så måste man kanske uppnå visst resultat på högskoleprovet först för att bli uttagen att, över huvudet taget, delta i AU-urvalet. Sedan kan det också vara så att just den utbildning dit du söker endast tar hänsyn till egna tester och intervjuer... men Om de tittar på extrakurserna - då kan det t.ex i fall man söker till Läkarprogrammet, att man läst Medicin på gymnasiet anses som ett plus.
  • Ana

   Så det gäller samma både för de som har matte i examensbeviset och de som läst till det senare? Om du förstår vad jag menar. Alltså att det ”bästa” är att då göra en prövning i ma2a

  • Ana Räknas både ma 1a och matte 1b som grundläggande behörighet?
  • Ana Sista frågan syftade på samhällsvetenskapliga utbildningar
  • Anna Matte 1 (1a eller 1b eller 1c) måste man ha godkänt betyg i - för att ha, vad gäller matte, Grundläggande behörighet.
  • Anna "samhällsvet."utbildningar på högskolenivå kräver ibland matte 2 men inte alltid. Det finns många samhällsvet.utb på högskolenivå i Sverige som ej kräver matte 2, men då ger godkänt betyg i matte 2 - en halv meritpoäng, + 0.5.
  • Ana Tusen tack! Visst stämmer det att det inte går att göra en prövning i kurserna Naturkunskap 1a1 och 1a2 och sen sätta ihop dem (som ett helhetsbetyg) om man redan har naturkunskap 1b i sitt gymnasieexamen. Alltså att man gör en prövning i de två mindre kurserna och ersätter Naturkunskap 1b med de betygen?
  • Julia Varje prövning kostar 500kr + resor till prövningsstället + att man ska ta ledigt från jobbet (eller andra aktiviteter man gör på dagarna vid minst 2 tillfällen för varje prövning) - därför finns det ingen anledning att försöka göra prövningar i mindre kurser, utan gör prövning i NK1b direkt; dessutom, hur skulle man kunna göra om du får Olika betyg i Nk1a1 och 1a2? Teoretiskt sett, om man fick SAMMA betyg i Nk1a1 och 1a2 och Högre betyg än man har i NK1b så borde man kunna "ersätta" men var finns det garanti att det blir samma betyg i de två kurserna? Därför tycker jag att man ska inte "krångla i onödan" och göra prövning i NK1b om man har det betyget i sitt examensbevis.
  • Ana Tack :) Jag antar också att eftersom det blir två kurser så kan man inte ersätta de med En kurs man har i sitt examensbevis. Jag förstår nu. Tack :)
  • Julia bra! lycka till!
  • Ana Hej! Om man tog studenten innan 2016, måste man också göra prövningar då för att höja sina betyg eller kan man läsa kurser på komvux även fast man har E?
  • Julia Det är inte förbjudet för Komvux att ta in för "omläsning" men komvux har inte råd. Komvux måste prioritera personer med "kort tidigare utbildningsbakgrund" men ibland har man tur och kommer in att läsa en kurs på komvux fast man redan har godkänt betyg i den. Vilket år man tog studenten spelar i det avseende ingen roll.
  • Ana När jag pratade med min komvux sa de att om man kommer in på det sättet kommer det förr eller senare märkas och då ”stryks” man...
  • Julia Komvux i varje kommun har rätt att fördela resurser på det sättet som de bedömer blir bäst. Komvux är en politiskt styrd organisation, som lyder under Vuxenutbildningsnämnden. Vänd dig till politiker som sitter i vuxenutbildningsnämnden i den kommunen där du är folkbokförd. vi på fråga syv kan inte påverka din komvux eller politiker i din kommun.
  • Ana Om man läst spanska i högstadiet och fått godkänt, är det spanska 3 man ska läsa på komvux då?
  • Anna Ja.
  • Ana Om jag läser moderna språk på komvux nivå 1-4 så är det bara nivå 3-4 som räknas. Alltså endast moderna språk 3&4. 1&2 gör ingen skillnad på meritvärdet/snittet. Stämmer detta? Tack!!!
  • Julia Ja, det stämmer, om man inte har de betygen (mod.språk 1 och 2 i Samma språk) - i sitt examensbevis. Alltså om det är Nya kurser, ej höjning av redan satta betyg.
  • Ana

   Kanske lite konstig fråga. Om jag gör prövning i matte 2a och får E, går det inte för mig att då läsa kursen på komvux? Förstår om ni inte kan svara på den frågan.

  • Anna

   Komvux brukar inte ta in om du resan har godkänt betyg i kursen och E är ett godkänt betyg. 

  • Ana Tack!
  • Ana Hej! Om man har 2 i merit och läser eng 7 som är på 1 merit, får man ändå 0,5 från kursen? Dvs så man får 2,5 sammanlagt
  • Julia Eftersom 2,5 meritpoäng är "max" då är det så att ingen kan få mer... betyget i eng 7 ska räknas in i ditt jämförelsetal och du får i så fall påslag + 2,5 meritpoäng (till ditt jämförelsetal), vilket höjer ditt meritvärde.
  • Ana Hej! Såhär skrev en studievägledare till mig: ”Hej! Matematik 1 är en och samma nivå, medan bokstäverna står för inriktning. A = yrkesinriktning, B= Samhällsvetenskaplig-, Humanistisk-, Estetisk-, Ekonomisk matematik. C= Naturvetenskaplig- och Teknisk matematik. Dvs. Har du studerat Matematik 1 på någon inriktning med lägst betyget E, så har du betyg i den kursen. Du kan alltid göra en Särskild prövning. ”. Blir förvirrad om jag kan läsa matematik 1a på komvux om jag har godkänt i matematik 1b eller ej? Det verkar som att det hon skriver gällde inom det gamla systemet? Tack!
  • Anna

   Inom det gamla systemet fanns ej kurserna matematik1a, 1b eller 1c; det fanns en kurs Matematik A och nästa kurs hette Matematik B och motsvarande ny kurs till Matematik B är en av kurserna matematik 2a eller 2b eller 2c. ... Det är inte förbjudet att läsa matematik 1a om man redan har godkänt betyg i matematik 1b men komvux tar inte in (i alla fall allt som oftast) pga komvux har inte råd att bevilja "omläsning". För att: om du har godkänt betyg i matte 1a eller 1b eller 1c så har du godkänt betyg i matematik 1 (som motsvarar gammal kurs Matematik A) och då är du BEHÖRIG. Komvux har inte till uppgift att se till att folk har så höga betyg eller meritvärden som möjligt. Du får alltid SÖKA vilka kurser du vill på komvux, men att bli ANTAGEN är en annan sak och det är upp till komvux att Anta eller svara PLATSBRIST (vilket betyder "brist på resurser", då varje studieplats kostar pengar).
   Vill man ha betyg i en komvux-kurs som man inte fick plats på, kan man försöka hitta var man kan göra PRÖVNING. Prövningar (när man inte längre är gymnasieelev) får man göra i alla de olika städer i Sverige (behöver inte vara där man är folkbokförd eller där man bor).

  • Ana

   Förstår. Men kan man göra prövning i matematik 1a och ”byta ut” matematik 1bs betyg till det betyget om det är högre?

  • Milla Ja, det kan man göra.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Albin 21 år

   Lite frågor ang utbildning?

   Hej! Funderar på att söka till optikerprogrammet men måste komplettera med Naturkunskap 2 då jag bara läste naturkunskap 1 på gymnasiet. Tänkte höra om ni du vet vilken urvalsgrupp jag hamnar i när jag söker optikerprogrammet sedan? Är det B1 eller B2 eftersom jag läser det för att få...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • catarina 19 år

   hur påverkar det urvalsgruppen när jag läser upp en icke klarad kurs?

   Hej, jag tog i somras examen från ekonomiprogrammet där matte 3 ingår. tyvärr klarade jag inte kursen men känner nu när jag ska söka in att det hade varit bra med de poäng kursen ger. Om jag skulle läsa upp den och få godkänt skulle jag då hamna i urvalsgrupp 1 eller 2 till högskolan? och är det...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Sofie 19 år

   Tar ut examen på komvux, vilken urvalsgrupp hamnar jag då i?

   Hej. Jag är 19 år och fick för många F i gymnasiet och har nu direkt efter studenten börjat läsa mina sista kurser på komvux. Alltså är jag inte behörig för högskola ännu. Jag undrar om min examen kommer att räknas exakt som en vanlig gymnasieexamen och hamna i endast urvalsgrupp BI eller om jag...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Linnéa 22 år

   Hur blir jag lärare i teknik på gymnasiet?

   Hej! Jag läser min första terminen på ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan. Har inte valt mitt andra ämne än, och är fortfarande osäker på vilket jag ska välja. Jag har dock 35hp sedan tidigare inom teknik, och skulle väldigt gärna vilja bli behörig tekniklärare på...

   Julia SYV: Hej Linnéa,i grunden för lärarlegitimation ligger LÄRAREXAMEN. sedan går det att utöka lärarlegitimationen med flera undervisningsämnen.Du kan alltså först bli... Läs hela svaret
  • Abbas 20 år

   Civilingenjör samhällsbyggnad?

   Hej! Jag har under den senaste veckan läst en del om Civ.ing i Samhällsbyggnad, jag såg att man på KTH bland annat kunde läsa en master i "Civil and Architectural Engineering", det jag undrar då är vad man arbetar med efter denna utbildning? Har heller inte riktigt fått klart för mig hur det...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Hy 19 år

   Apotekstekniker och sedan receptarie och Apotekare går det?

   Hej! Jag går sista året på naturvetenskap och har tänkt att jag inte ska plugga direkt efter gymnasiet utan vill jobba lite och skaffa mig lite yrkeserfarenhet. Jag har länge funderat på att jag vill bli biomedicin analytiker men har också intresse...

   Julia SYV: Hej Hy, det finns ett antal distansutbildningar till Apotekstekniker men de är på heltid, alltså man måste ägna 40 timmar per studievecka åt studierna (i... Läs hela svaret
  • David 39 år

   Gymnasiearbete på Komvux?

   Hej, Jag har läst att en gymnasieexamen ifrån Komvux skall bestå av 2400 gymnasiepoäng, ingår gymnasiearbetet i dessa 2400 poäng? Dvs en gymnasieexamen ifrån Komvux består av 2300 poäng lästa kurser samt en gymnasiearbete på 100...

   Julia SYV: Ja, det stämmer.Gymnasieexamen från komvux inkluderar 100 p. GA, gymnasiearbete. De övriga, 2300 poängen är lästa kurser eller betyg från prövningar.VänligenJulia syv
  • Silvia 17 år

   Vilka utbildningar skulle kunna passa mig?

   Är intresserad av språk, att skriva (är väldigt introvert), tala inför publik (förberett tal), programmering samt design (webbsidor, kanske spel/animationer). Jag kommunicerar bäst skriftligt, men tycker även om att hålla informerande tal framför publik. Kan tänka mig skriva lite vad som helst....

   Julia SYV: Hej Silvia,det är väldigt svårt (typ Omöjligt) att utifrån några rader eller till och med om man skulle träffa dig och prata med dig i flera timmar - ge någon sort... Läs hela svaret
  • Elin 19 år

   Hinner jag läsa matte 3?

   Hej, Jag har ett par månader efter studenten insett att jag kan ha tillräckligt höga gymnasiebetyg för att komma in på arkitektutbildningen i Umeå. Jag har inte läst in matte 3b som krävs och just nu går jag på folkhögskola i Frankrike som jag kom in på innan betygen färdigställdes. Jag skulle...

   Julia SYV: Hej Elin,du kan se innehåll i matte 3 - på Matteboken.se/lektioner/matte-3Vänd dig till komvux i den svenska kommunen där du är folkbokförd och fråga om de kan erbjuda läsa matte 3b (eller... Läs hela svaret
  • Lara 15 år

   Hur påverkas mina meriter av språkval?

   Hej, jag går i nian och funderar kring mina meritpoäng. Jag har under ett tag funderat på att sluta på spanska och börja med modersmål istället, men när jag räknade ut hur mina meritpoäng skulle påverkas så såg jag att...

   Julia SYV: Hej Lara,fördelen med att ha godkänt betyg (och helst högt betyg, högre än E, helst A) i MODERNA SPRÅK på grundskolan som du läst som Språkval, är i första hand... Läs hela svaret
  • Nicole 20 år

   Vilken behörighet krävs till högskolan?

   Hej! Jag fick godkänt betyg i Matte 2a i gymnasiet, nu pluggar jag Matte 3c på Komvux så jag kan få behörighet för högskoleingenjör. Min fråga är då om jag är behörig för högskoleingenjör? Jag har...

   Vägledare Anonym: Hej Nicole, ofta krävs det matematik 4 för behörighet till Hgskoleingenjörsprogrammen, men den här utbildning accepterar lägre matte-behörighet, matte 3c. Det är alltså... Läs hela svaret
  • Omar 17 år

   Hur lång tid tar det att läsa kurser i komvux?

   Hej jag går i el och energi programmet i första året. Jag komme rinte kunna bli behörig till höskolan men jag tänkte lästa några kurser i komvux i framtiden. Jag vill läsa programvaruteknik i framtiden men den har också kunskaper och dessa...

   Liselotte Johansson: Hej, Omar,om du på gymnasiet läser matte 1a, men sedan vill få godkänt betyg i matte 3, så behöver du på komvux läsa matte 2 och sedan 3. Det är två stycken... Läs hela svaret
  • Anne 32 år

   Utbilda mig till Dermatologist?

   Jag jobbar som hud och laser terapeut och skulle vilja vidareutbilda mig till dermatolog. Min fråga är om jag först måste läsa 5 år på läkar linjen för att sedan specielisera mig till Dermatolog? Mycket tacksam för svar Ann

   Liselotte Johansson: Hej Anne,DermatoIog är en hudIäkare. Det är en speciaIistIäkare (speciaIist i hudsjukdomar och hudåkommor tiII föIjd av aIIergiska reaktioner, sjukdomar eIIer skador, t.ex brännskador, skott-... Läs hela svaret
  • Hanna 21 år

   Lägga upp sin egen magister?

   Hej! Jag undrar hur man gör för att skapa sin egna magisterutbildning (förutsatt att man redan har en kandidat-/högskoleingenjörexamen redan). Hur vet jag vilka kurser som jag kan välja bland? Finns det vissa krav på vilka kurser som måste ingå...

   Liselotte Johansson: Hej Hanna,magisterexamen får man efter att ha genomgått ett påbyggnadsprogram på 60 hp (ett års studier på heltid) efter det att man redan har kandidatexamen; alltså är det... Läs hela svaret
  • Johannes 22 år

   Lärare eller studie- och yrkesvägledare?

   Hej! Jag går i tankarna om att bli lärare eller studie- och yrkesvägledare. Jag har alltid varit intresserad av språk, andra kulturer och människor så just nu funderar jag på att bli antingen språklärare eller studie- och yrkesvägledare...

   Liselotte Johansson: Hej Johannes,kika gärna på yrke/internationell-samordnareEn "internationell koordinator" är i Sverige ett icke-reglerat yrke, alltså det är de som anställer som bestämmer vilken... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga