Lovisa 35 år

  matte 2-4 ger sammanlagt 1,5 MP vilket är max för MP i matte - hur kan man då få 1 MP för matte 5 och 0,5 för matte specialisering? samma sak med moderna språk: hur kan man få 0,5 MP för steg 5 när man redan uppnått full MP för steg 3 & 4? Tacksam för svar!

  2 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, man får titta på särskild behörighet till högskolestudier, t.ex kräver läkarprogrammet matte 4 och då får man meritpoäng för matte5&specialisering. Det finns också högskoleutbildningar som kräver moderna språk 3, t.ex om man vill bli språklärare och då får man meritpoäng för moderna språk 4&5.

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lovisa! du fick redan svar från SYV Mikael. Svaret han gav är korrekt. Eftersom meritpoängen är "extra"-poängen så måste kursen som ska ge meritpoäng vara en "onödig kurs" (kanske man kan förenkla till). Alltså, om matematik 2 krävs för särskild behörighet, vilket är fallet om man t.ex vill utbilda sig till socionom, arbetsterapeut eller sjuksköterska, då är man utan godkänt betyg i matte2 obehörig och kan därför inte konkurrera om plats på utbildningen. Det är i så fall ett Måste att ha godkänt betyg i matematik2, och då kan inte den kursen bli en Extra-eller "onödig" kurs... utan det är Högre kurser, från matte 3 och högre upp som man får meritpoäng för. Detta för att Meritpoängen är de Extra-poängen, man ska ha meriter som överstiger det som är nödvändigt för särskild behörighet.
  På så sätt kan en och samma elev få Olika meritvärden när hen söker till högskoleutbildningar med olika krav på särskild behörighet.
  Exempel:
  En elev har godkända betyg i matematik upp till matte4. Hen söker till flera olika högskoleutbildningar, samtidigt:
  1. till socinomprogrammet där matte 2 krävs för särskild behörighet
  2. till fastighetsmäklarprogrammet där matte 3 krävs 
  3. till läkarprogrammet där matte 4 krävs
  4. till juristprogrammet där matte inte krävs för särskild behörighet.
  Vi säger, för enkelhets skull, att eleven i vårt exempel inte läst engelska 7 eller moderna språk på gymnasiet, över huvudet taget, så hen kan endast få meritpoäng för mattekurserna. Vi säger också att eleven har C-betygen i alla kurser i sitt examensbevis från gymnasiet.
  Elevens jämförelsetal/snittbetyget blir 15.0. 
  Elevens meritvärde inför konkurrens till alternativet 1 i ansökan (se ovan) blir 16.0 (för att hen får 1.0 meritpoäng för matte 3 och 4).
  Elevens meritvärde inför konkurrens till alternativet 2 blir 15.5 (hen får endast 0.5 meritpoäng, för matte 4).
  Elevens meritvärde inför alternativet 3 blir 15.0 (hen får noll meritpoäng)
  Elevens meritvärde inför alternativet 4 blir 16.5 (hen får 1.5 meritpoäng).
  Alltså en och samma elev med samma betyg får Olika meritvärden pga olika krav på särskild behörighet som olika högkole-universitetsutbildningar har.
  *********************************
  Engelska 7 och Moderna språk 4 förekommer inte som särskild behörighet till någon svensk högskole-Universitetsutbildning (i alla fall enligt vad jag känner till), därför får så gott som alla sökande + 2.0 meritpoäng för de två kurserna (OBS! det finns utbildningar som över huvudet taget ej accepterar meritpoängen, men de är bara några få).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga