1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  jag är lite osäker på vad du menar med "tredje språk". Min gissning är att du kanske menar att första språket är svenska; andra - engelska och så tredje - ett modernt språk som t.ex franska, spanska eller tyska... och i så fall gäller följande:
  om man inte tidigare läst något modernt språk då måste man börja med Nybörjarkurs, moderna språk 1
  Moderna språk är inte obligatoriska kurser på alla gymnasieprogram, utan endast på några få. Exempel: På EK och NA är en kurs i moderna språk obligatorisk. På HU och SA är två kurser moderna språk obligatoriska. Om en elev läser ett program där moderna språk inte är obligatoriska då är det mycket möjligt att skolan inte erbjuder läsa moderna språk, över huvudet taget.
  Om en elev läser ett program där en eller två kurser moderna språk är obligatoriska, så kan den eleven, om hen har ett annat modersmål än svenska, läsa sitt modersmål i stället (alltså läsa en eller flera kurser inom ämnet Modersmål). Kurser i modersmål ger inte meritpoäng.
  Om en elev kom in på ett gymnasieprogram där moderna språk är obligatoriska och hen ej läst modernt språk innan, och om hen inte kan eller vill läsa modersmål i stället, då börjar hen med nybörjarkurs, Moderna språk 1. Följande språk måste erbjudas: Tyska, Franska, Spanska. Övriga språk kan erbjudas i mån av möjlighet. Alltså kan eleven välja läsa Tyska1, Franska1 eller Spanska1 eller, om skolan kan erbjuda andra språk - moderna språk 1 i t.ex polska, danska, kinesiska m.fl. 
  Om eleven läser på ett program där två kurser moderna språk är obligatoriska ( HU eller SA) då kan hen antingen fortsätta med samma språk som hen läste på grundskolan och i så fall börjar läsa på nivå 3 på gymnasiet (Moderna språk 3) eller välja en ny nybörjarkurs, t.ex kan hen under sin gymnasietid läsa Tyska 1 och 2, eller läsa Franska 1 samt Spanska 1. Att läsa fler kurser än vad som obligatorisk ingår kan inte garanteras. Eleven får givetvis önska läsa t.ex Tyska 1, 2 och 3 (en kurs per läsår) på alla program, även på de program där moderna språk inte är obligatoriska men önskemål behöver inte tillgodoses av skolan. Icke-obligatoriska kurser behöver inte skola erbjuda läsa.
  Vår erfarenhet är att skolorna försöker så mycket som möjligt tillgodose elevernas önskemål, men det är tyvärr så att inte alltid möjlighet finns. Orsakerna är bland annat lärarbrist, schemat-krockar och att för få elever väljer en viss kurs.
  Att läsa Moderna språk 1 till och med 4 (för att få max meritpoäng inom mod.språk) under gymnasiets tre år anser jag som (i de flesta fall) icke-möjligt. Detta för att upplägget brukar vara att man läser en språkkurs per läsår. På gymnasiet läser man i tre år och därför är det vanliga att man läser moderna språk 1 under årskurs1, sedan moderna språk 2 nästa år och sista året läser man (om det är möjligt med tanke på lärarkapacitet, schemat mm) moderna språk 3. 
  Så, mitt svar på frågan om en elev som börjar med moderna språk på gymnasiet kan uppnå mot slutet av gymnasiet få max antal meritpoäng inom moderna språk är - med stor sannolikhet Nej. Undantag kan finnas: om en elev är mycket språkbegåvad och skola har möjlighet att på något sätt låta eleven läsa snabbare än en kurs per läsår (vilket är dock inte elevens rättighet att kräva), då kan det kanske gå. 
  Från tidigare år minns jag några exempel på att en gymnasieskola hade en behörig lärare i Arabiska som moderna språk och det fanns på skolan ett antal elever som var duktiga i arabiska och de gjorde nivåbedömningstest hos läraren och blev placerade direkt i kursen Arabiska3, och någon elev t o m direkt i kursen Arabiska4. Men då är det så att eleverna hade goda förkunskaper i det språket sedan innan; behörig lärare fanns på skolan; tillräckligt stort antal elever valde läsa det språket och då "klaffade" det och ganska många elever på den skolan som i sina examensbevis hade godkända betyg i Arabiska 3 och 4 och med det uppnådde max meritpoäng i mod.språk. Så, jag kan inte svara "absolut inte, det kommer inte att gå", utan jag har nu skrivit ett ganska långt svar där jag förklarar kring olika situationer som kan uppstå. Som elev är det viktigt att komma ihåg att endast obligatoriska kurser måste erbjudas och alla valbara kurser kan ersättas (av skolan) av en annan kurs.
  För att få en absolut garanti på att på gymnasiet få läsa moderna språk 3 och 4, så måste eleven ha läst tyska, franska eller spanska på grundskolan och komma in på ett program där två kurser mod.språk är obligatoriska och välja läsa mod.språk 3 och 4 i samma språk som hen läste på grundskolan. Får hen sedan godkända betyg i både mod.språk 3 och 4, då uppnår hen max antal meritpoäng för mod.språk.
  Läs gärna information på gymnasieGuiden.se/merit  och se en lista på gymnasieskolorna som erbjuder "ovanliga" språk på Fragasyv.se/info/Ovanligasprak
  Jag vill också påminna om att det meritpoängen inte är obligatoriska och att man även kan uppnå maximalt antal (2.5) utan moderna språk, i så fall genom Engelska 7 och högre kurser i matematik.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga