Linus 27 år
  Hej!

  Jag har försökt att googla vilka kurser som är meriterande för läkar- och tandläkarprorammet, och blir inte klok på det jag hittar. Behörighetskravet för matematik på båda programmen är Matematik 4/D, så min intuition har varit att Matematik 5 ger en meritpoäng. Detta styrks även av vad som står på studentum.se:

  "Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng)."

  Enligt UHR:s handbok däremot står det följande:

  "Matematik 5 ger ingen meritpoäng för sökande med slutbetyg om Matematik 4/Matematik E är ett behörighetskrav."

  Enligt min studievägledare stämmer det som står i UHR:s bedömningshandbok, alltså att Matematik 5 inte (!) ger meritpoäng vid sökning till läkar- eller tandläkarprogrammet.

  Hur är det egentligen? Ger Matematik 5 meritpoäng eller inte?

  Länkar: https://bedomningshandboken.uhr.se/svenska-meriter/betygstyper-i-antagningen/slutbetyg-2010-och-senare/tillampningsbeslut-meritvardering/
  https://www.studentum.se/se/studentum/rakna-ut-betyg/meritpoang.aspx

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Linus,

  förvirringen kan bero på att det är olika regler kring meritpoäng - beroende på om du har Slutbetyg eller Examensbevis.
  Vad har du för utbildningsdokument från gymnasiet eller från komvux?

  Har man Examensbevis - finns reglerna kring Meritpoäng att läsa på Gymnasieguiden.se/informeras/merit.
  Har man ett Slutbetyg (som man fick som avgångselev på gymnasiet t o m år 2013 men fortfarande kan få inom vuxenutbildningen, Komvux) - är det andra (gamla) regler som gäller.

  Men för samtliga sökande till högskoleutbildningar i Sverige gäller att man ej kan få (totalt sett) mer än 2,5 i merit - så att även om en kurs skulle t.ex gett 1.0 i merit (som Engelska 7 gör - om man har exambevis) men man redan sedan innan har 2.0 - så får man ju inte + 1.0 utan det blir då max, som är 2.5 (och det ser i så fall ut som om man för eng7 fick endast en halv meritpoäng...

  Reglerna är krångliga och beror också på vilken typ av utbildningsdokument du har och vilken utbildning du söker (för att olika utbildningar har olika särskild behörighet).

  För dem som har ett Slutbetyg från gymnasieskola år 2010 eller senare - finns info på Antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-2010-och-framat/Meritpoang-slutbetyg-gy-2010-framat.

  • Linus Jag har slutbetyg från 2011, men har inte läst Matematik 5.
  • Linus På länken Antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-2010-och-framat/Meritpoang-slutbetyg-gy-2010-framat står det att när behörighetskravet till exempel är matematik 4/E kan man inte få meritpoäng för matematik 5 eftersom den värderas som matematik E. Men behörigheten på läkar- och tandläkarprogrammet är väl Matematik 4/D?
  • Julia Det är Antagning.se som räknar på dina betyg när du söker till högskoleutbildningen i Sverige. Det är deras bedömining och den uträkningen som de gör som gäller. Du behöver inte själv räkna på dina betyg. Vi har inte varit med om att antagning.se skulle räkna fel... utan enligt vår erfarneht räknar de alltid rätt. Om du vill på förhand veta ditt meritvärde - vänd dig gärna till Antagning.se. Det är ändå deras uträkningen som komer att gälla, inte din eller vår.
  • Julia Enligt vad jag kan utläsa från info på Antagning.se - om det krävs Matte D för behörighet till en högskoleutbildning, ger godkänt betyg i matte E en halv meritpoäng... om det inte är så att man sedan innan redan har max i merit. Det är annars svårt med mattekurserna - när man blandar "gamla" och nya betyg... detta bl a pga de nya mattekurser är alla á 100 poäng, men de "gamla" var olika stora, ex. var Matte A, Matte C och D á - 100 poäng, Matte B och E var må kurser á 50 poäng.
  • Linus Det är så jag fattat det också. Alltså de program som kräver Matematik 4, och som tidigare krävde Matematik E, får inga meritpoäng för Matematik 5. Däremot de program som kräver Matematik 4, som tidigare krävde Matematik D, får meritpoäng för Matematik 5. Civilingenjör kräver exempelvis Matematik 4, tidigare Matematik E, medan läkare/tandläkare också kräver Matematik 4, men tidigare Matematik D. Stämmer mitt resonemang?
  • Julia Det är den bedömningen som Antagning.se gör som gäller. Vad du eller vi tycker och gissar, spelar, tyvärr - ingen roll. :(
  • Julia Därför ska du antingen lita på att Antagning.se gör en riktigt/rätt bedömning och räknar rätt /vilket vi vet att de i princip alltid gör/ eller kontakta Antagning.se och ställ frågor till dem om hur de kommer bedöma och räkna på just dina betyg. Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga