Khaleed

  Hej, För cirka en månad sen så blev jag rekommenderad att läsa svenska som andra språk 2 SVASVA02. Syv i Lunds kommun gjorde denna rekommendation och skrev in mig på hermods. Jag blev nyligen klar med kursen, men jag har sedan tidigare betyget IG i Svenska B år 2008. Kursen jag gick år 2008 var vanlig Svenska B och den jag nyligen blev klar med är Svenska som ANDRA SPRÅK 2. Min fråga är att motsvarar dessa kurser varandra? Kan jag använda denna kursen som grundläggande/särskild behörighet till min högskola ansökning? Vänliga hälsningar, Khaleed

  • Milla : Viktigt att veta om kursen/betyget i Svenska B ingår i ditt slutbetyg från gymnasiet (alltså om den finns med i dokumentet som heter SLUTBETYG).
  • : Svenska B i slutbetyget står det!
  • Milla :

   I så fall tror jag du behöver skaffa dig godkänt betyg i Svenska 2. Se i Tabellen för utbyteskomplettering vilka kurser som är motsvarande.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  en "knepig" fråga. Viktigt att veta om kursen/betyget i Svenska B ingår i ditt slutbetyg från gymnasiet (alltså om den finns med i dokumentet som heter SLUTBETYG). Utan att veta det går nog inte att svara på din fråga.
  Svenska B motsvarar Svenska 2 (och inte SAS, svenska som andraspråk2), och idag krävs även godkänt betyg i SAS 3 eller Svenska 3 för grundläggande behörighet till högskolestudier. Så det blir "dubbelt-knepigt" i detta fallet.
  Svara på frågan som jag skrivit i kommentaren till din fråga.
  Kontakta Antagning.se - det är där som bedömning kommer att göras om du är behörig till högskolestudier eller inte.

  SYV på komvux i din kommun bör kunna få hjälp av betygsexperter om hen är osäker på vad som gäller.

  Följande gäller:
  det är www.antagning.se och antagningsgrupperna på de enskilda lärosäten som bestämmer vem som bedöms vara behörig till svenska högskole- och universitetsutbildningar. Antagningsgruppen på ett lärosäte kan i vissa fall göra undantag och bedöma en sökande som behörig, även om hen ej uppfyller alla de formella kraven.

  Studie- och yrkesvägledare

  Hej igen!
  det är inte farligt att göra ansökan och då får du svar från Antagning.se om du är behörig eller inte. Om du redan sökt till en högskoleutbildning till hösten 2021 och behöver komplettera för behörighet senast 5 juli 2021 då kan det dock vara viktigt vad du behöver komplettera med (Om du behöver komplettera).
  Motsvarande kurser ser du i Tabellen Här>> Om din fråga handlar om att få HÖGRE MERITVÄRDE då tror jag tyvärr inte att Svenska B kommer "ersättas" med SAS 2-betyget, utan du behöver skaffa dig betyget i Svenska 2.

  • : Jag har Svenska C
  • Milla : När du skriver "jag har Svenska C" menar du att du har godkänt betyg i den kursen? finns det betyget i ditt slutbetyg också?
  • : I mitt slutbetyg finns Svenska A: VG. Svenska B: IG, Svenska C: VG.
  • Milla :

   Om du har 90% godkända poäng i ditt slutbetyg från 2008, då har du grundläggande behörighet, detta enligt info på antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasial-vuxenutbildning/slutbetygsamlat-betygsdokument-fore-2010/grundlaggande-behorighet - men om du vill höja ditt meritvärde, då behöver du enligt vad jag förstår, skaffa dig högre betyg i Svenska 2 (och inte i SAS 2).

  • : Talade nyligen med antagning.se och jag fick ett någorlunda luddigt svar, men svaret jag fick var ungefär att om jag har skäliga grunder till att läsa svenska som andra språk 2 så motsvarar det kursen Svenska B kursen. Utöver det så behöver jag ha 90% godkända betyg, men nu så vet jag inte hur många poäng jag ska räkna in i betyget för jag gör även en tilläggskomplettering.
  • Milla : Ja, det är inte så lätt... reglerna är krångliga och ibland kan även undantag göras. Du får antingen söka och chansa och så får du svar sedan från antagning.se eller så bokar du tid med syv-en i din kommun och ni går igenom dina betyg noga. SYV-en kan söka experthjälp om hen inte är säker på vad som gäller.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga