1 Svar

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej Alice,
  om vi tar ett exempel:
  NIU-forboll på Naturvetenskapsprogrammets inriktning Naturvetenskap, där en kurs moderna språk och 4 mattekurser är obligatoriska, alltså även om man läser mycket inom specialidrott, så läser man också en kurs Moderna språk och Matematik 1-4.  Om eleven på en sådan utbildning läser mod.språk 3 (alltså, fortsätter med samma språk från grundskolan) och efter gymnasiet söker till en utbildning där inte särskilt matte krävs, t.ex till juristprogrammet - då får eleven 0.5 meritpoäng för godkänt betyg i moderna språk 3 och 1,5 meritpoäng för godkända betyg i matematik 2,3 och 4. På så sätt har eleven 2.0 meritpoäng.

  Ett annat exempel: NIU_fotboll på Samhällsvetenskapsprogrammet, valfri inriktning. I SA ingår två kurser i ämnet "moderna språk" och matematik 1b och 2b. Om eleven läser samma språk som hen läste på grundskolan, läser hen på SA moderna språk 3 och 4 och för godkända betyg i de kurser får 1,5 meritpoäng; för matte 2 får hen 0.5 meritpoäng om hen söker till högskoleutbildning där matte inte krävs för särskild behörighet.
  Engelska 7 som på många program kan läsas som en programfördjupning (i stället för att läsa någon annan kurs) ger 1.0 meritpoäng.
  Max antal meritpoäng som över huvudet taget är möjligt att uppnå är 2,5. 

  Kurser som ger meritpoäng kan läsas även som obligatoriska kurser och inom programfördjupning - alltså, det är inte endast inom individuellt val. 
  Du får gärna ta del av info på gymnasieguiden.se/merit

  • Alice Tack!
  • Mikael vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga