1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Jo, det beror bland annat på Vilken sort lärare du vill bli. Om du inte blir behörig till den lärarutbildningen som du vill komma in på direkt efter gymnasiet, finns det möjlighet till komplettering efter gymnasiet. Till många sorters lärare kan man bli behörig direkt på BF-programmet. Se på www.framtid.se vilka olika sorters lärare som man i Sverige kan utbilda sig.
  det finns många "läraryrken" men alla utbildningar till lärare ligger i Sverige på högskolenivå, man läser på lärarhögskolan vid en högskola eller ett universitet och för grundläggande behörighet behöver du få ut Examensbevis från ett valfritt gymnasieprogram + ha godkända betyg i svenska 2,3 och i engelska 6. 
  Från hösten 2023 ingår svenska 2,3 och eng6 i yrkesprogrammen (dock får man välja bort de kurserna och ändå uppfylla kraven för examensbevis); du bör läsa de kurserna, alltså svenska eller svenska som andraspråk 2,3 och engelska 6, alltså välj inte bort de kurserna!
  Vilken Särskild behörighet du kan behöva skaffa dig beror i mångt på vilken sort lärare du vill utbilda dig till; läs om olika läraryrken och om några andra "liknande yrken" - klicka på yrkesnamnet /nedan/, så kommer du till beskrivningen om det yrket:
  Fritidsledare - utbildning till det yrket ligger i Sverige på folkhögskolorna, ej på lärarhögskolorna.

  Adjunkt

  Folkhögskolelärare

  Fritidspedagog - kan man på sätt och vis säga att det är en sort "lärare"... kanske inte riktigt, men titta på det yrket i alla fall.

  Förstelärare

  Grundskollärare

  Hem- och konsumentkunskapslärare

  Historielärare

  IT-lärare

  Lärarassistent - utbildning till det yrket finns inom Yrkeshögskola, ej på högskola eller universitet. 

  Lärare i fritidshem

  Lärare i kommunikation

  Lärare i vissa ämnen

  Läxhjälpare

  Modersmålslärare

  Pedagog

  Psykologilärare

  Ridlärare, ridinstruktör

  SFI-lärare

  Sjukhuslärare

  Skolforskare

  Skolledare/Rektor

  Specialpedagog

  Språklärare

  Studie- och yrkesvägledare, SYV

  Studiepedagog

  Särskolelärare

  Trafiklärare

  Trä- och metallslöjdlärare

  Vuxenlärare

  Waldorflärare

  Yrkeslärare

  Ämneslärare - här är det olika kurser för behörighet som krävs, beroende på vilka ämnen som man vill bli behörig att undervisa i (t.ex för att komma till utbildning till  mattelärare krävs det att man får godkänt betyg i gymnasiekurs Matematik 4; för blivande samhällskunskapslärare - godkänt betyg i gymnasiekurs Samhällskunskap 2 och för språklärare - godkänt betyg i Moderna språk 3).

  • Sadia Jag glömde skriva att jag ville bli en grundlärare
  • Julia

   Se exempel på programmet på lärarhögskolan som du förhoppningsvis blir intresserad av och vill söka till efter gymnasiet: uu.se/utbildning/utbildning - särskild behörighet inkluderar godkända betyg i gymnasiala kurser Matematik 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Naturkunskap 1b /eller naturkunskap 1a1 + 1a2/ och Engelska 6. Du behöver välja till läsa matematik 2. Kursen matematik 2a får på BF läsas som programfördjupning. De flesta skolorna erbjuder möjlighet att välja till matte 2a och du behöver göra det. Du behöver också låta bli att välja bort svenska eller svenska som andraspråk 2och3 samt engelska6. På så sätt blir du behörig till grundlärarprogrammet direkt efter BF (under förutsättning att du, för övrigt, uppfyller kraven och får ut Examensbevis från BF). Om vilka krav som ställs för att få examensbevis från gymnasiet - var god läs på gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga