SYV

  Hej, En elev på 9:an har gått eng och sv tidigare som språkval och har godkänt betyg i både ämnena men nu i 9:an vill hen välja ett annat språk att studera. Är det möjligt och vilket steg får hen gå på gymnasieskola sedan om hen vill fortsätta med samma språkval?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Soura,
  du ställer en fråga som inte har något självklart svar. Det är ovanligt att eleverna börjar med ett nytt modernt språk i årskurs 9 (det är också inte säkert att grundskola kan erbjuda göra det - då eleven ska behöva gå i språkgrupp för nybörjare och de brukar gå i årskurs 7 eller t o m 6 ... schemat för skolans olika lektioner kanske är lagt så att eleven i årskurs 9 kan delta i nybörjargruppen i just det språket som hen vill läsa för att den eleven kanske på de tiderna har egna obligatoriska lektioner, t.ex lektioner i svenska, engelska eller matematik). 
  Om eleven lyckas få läsa ett nytt modernt språk som hen började i år9 på grundskolan, då tolkar vi reglerna så att hen ska behöva börja med Moderna språk 3 om hen vill läsa samma språk på gymnasiet, alltså kommer hen att läsa ihop med eleverna som läste det språket från årskurs 7 eller t o m från årskurs 6 i grundskolan. Det är inte fördelaktigt för eleven (förutom de fall när eleven är extremt språkbegåvad eller om hen har mycket goda förkunskaper i språket, t.ex på grund av att det språket talas hemma eller om eleven har tidigare bott i "det landet" och kan mycket inom det språket redan innan hen började läsa det i årskurs 9 i grundskolan).
  Om moderna språk på gymnasiet - det är inte i alla gymnasieprogram dom kurser i ämnet Moderna språk ingår. I stället för moderna språk får eleven läsa Modersmål (men inte om modersmålet är svenska). 
  Vi har varig i kontakt med de sakkunniga på skolverket och fick svar att även om eleven har F i moderna språk i sitt Slutbetyg från grundskolan, så får hen inte börja läsa lägre kurs än moderna språk 3 (om det är samma språk hen vill läsa på gymnasiet). Egentligen har eleven i så fall inte tillräckliga förkunskaper för att det är E, godkänt betyg, och högre betyg som visar på att eleven har tillräckliga förkunskaper. Personligen tycker jag att det är ologiskt och många ggr även orättvist. Jag tycker att systemet med studier i moderna språk - på grundskolan och gymnasiet - borde bli mer flexibel, men så är ännu inte är fallet, tyvärr.
  Du får gärna ställa din fråga till både gymnasieantagningskansliet och till de gymnasieskolorna där eleven senare vill läsa. Återkom gärna till oss om du får ett annat svar än det jag ger dig nu. Ibland kan undantag finnas. Vi har också varit med om att misstag vid antagningen gjordes och eleven fick läsa moderna språk1 i samma språk i vilket hen på grundskolan redan hade godkänt betyg i från årskurs 9 (det går att hitta "exempel" på diverse olika misstag och undantag men som regel börjar eleverna på gymnasiets år1 läsa Moderna språk 1 om det inte finns några betyg sedan innan i samma språk, och Moderna språk 3 - om det finns ett "betyg" i samma språk i Slutbetyget från grundskolan, även om det betyget är F eller om det betyget är från t.ex årskurs 7 och så läste inte eleven det språket under årskurs 8 och 9, över huvudet taget. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga