SYV

  hej, jag har läst att betyget i modersmål på gymnasiet inte räknas in i jämförelsetalet? och att man inte heller kan få meritpoäng för det? dock kan det ersätta moderna språk och då räknas det in? går det bara att ersätta moderna språk vid särskilda omständigheter? Tacksam för hjälp!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  du skriver "jag har läst att betyget i modersmål på gymnasiet..." och jag undrar Var har du läst det? Enligt min kunskap och erfarenhet och utifrån de svar vi tidigare fått från skolverket, så gäller följande:
  i de gymnasieprogrammen där moderna språk är obligatoriska (det är några få högskoleförberedande program) kan eleven läsa modersmålskurserna i stället för moderna språk och "ersätta", alltså i stället för 100p.moderna språk ta in i sitt examensbevis 100p.modersmål1, modersmål2 eller kursen Aktiv tvåspråkighet. Att kurserna i ämnet modersmål inte ger meritExtra-poäng stämmer. Läs gärna gymnasieguiden.se/reportage/meritpoaeng
  Vidare stämmer att alla kursernas betyg (förutom gymnasiearbete) räknas in i elevens jämförelsetal/snittbetyget men för U-kurser (om eleven läst utökat program) gäller särskilda regler. De flesta elever på gymnasiet läser ett vanligt program, ej utökat. 
  Alla elever på gymnasiet kan inom Individuellt val, 200p. läsa två kurser i ämnet modersmål och då räknas de betygen in (eftersom det är inte U-kurser i så fall... Individuellt val, 200poäng, är obligatorisk att ha i alla examensbevis från gymnasiet, från alla program - högskoleförberedande och yrkes).
  Många elever som har andra modersmål än svenska och som planerar söka till svenska universitet önskar läsa "sitt modersmål som moderna språk" vilket inte alls är förbjudet men gymnasieskola måste ha möjlighet att erbjuda det, annars går det inte. Eleverna vill ofta läsa Arabiska 3 och 4; Turkiska 3 och 4; Polska 3 och 4 eller andra språk 3 och 4 som de har som sitt modersmål men läsa det språket som modernt språk (nivå 3 och 4 - för att godkända betyg i de kurserna ger meritpoäng). Kurserna som ger meritpoäng räknas in i snitt/jämförelsetal även om en sådan kurs är U-kurs (utökat program).

  Sammanfattning/förtydligande:
  Betyget i modersmål räknas in i jämförelsetalet. Men det ger inte meritpoäng (extrapoäng). Om eleven går ett högskoleförberedande program där moderna språk är obligatoriskt kan hen välja att läsa modersmål istället. Om eleven väljer modersmål inom "Individuellt val" (200 poäng som alla gymnasieelever måste läsa för att uppnå kraven för examensbevis), räknas det betyget också in i jämförelsetalet. Det går att läsa sitt modersmål som "moderna språk" om skolan erbjuder det, och få meritpoäng, från kursen moderna språk 3.
  Om eleven läser fler poäng än hens program kräver (utökat program) gäller särskilda regler.
  Hoppas detta klargör saken!

  Studie- och yrkesvägledare
  • SYV : tack för svar! minns inte var jag läst det tyvärr, men nu läser jag på gymnasium.se att man visst kan få extra meritpoäng för modersmål om det ersätter moderna språk?
  • Milla :

   Ämnet modersmål ger inte meritpoäng. I ämnet modersmål på gymnasiet finns följande kurser: Modersmål 1, Modersmål 2 och kursen Aktiv tvåspråkighet (endast de tre kurser finns idag i ämnet modersmål på gymnasiet) - hur kan någon av de kurserna ge meritpoäng? Det kan de ju inte. Det är moderna språk 3 och högre kurser som kan ge meritpoäng. Du kan kontakta "vem du vill" :) och få det bekräftat, det jag skriver nu, att kurserna i ämnet modersmål ger ej meritpoäng. Däremot, om en elev har, t.ex arabiska som modersmål (vi tar det som exempel bara) och eleven får godkända betyg i Arabiska 3 och Arabiska 4 (alltså Moderna språk 3 och 4) då får hen meritpoängen för de kurserna. Eleven kan i samma examensbevis från gymnasiet eller från komvux även ha betygen i Modersmål (arabiska) 1, 2 och Aktiv tvåspråkighet. På komvux kan man ha väldigt många betyg i både moderna språk och modersmål (i samma språk, i samma examensbevis). Och alla de betygen kommer räknas in i elevens jämförelsetal om kurserna finns inom 2400poäng i komvux-examen. T.ex har jag sett  examensbevis från komvux som innehåller Arabiska 1 till och med 7 (700 poäng) + Modersmål 1, 2 och Aktiv tvåspråkighet (i arabiska också) - alltså 1.000 poäng i examensbevisets 2400poäng som kom från samma språk med alla betygen A. På gymnasiet är det svårare att ha så många kurser i samma språk som alla skulle räknas in men på vissa program där moderna språk får läsas som programfördjupning är det kanske möjligt. 

  • SYV : Tack men jag förstår inte... jag förstår att man inte kan få meritpoäng för modersmål 1 och 2 eftersom de inte motsvarar moderna språk steg 3 och uppåt. Men sen skriver du att man kan läsa t ex arabiska 3 & 4 och då får man meritpoängen? Börjar man på modersmål 1 i gymnasiet om man läst det tidigare eller modersmål 3 som man gör om man fortsätter med moderna språk?
  • Milla :

   Modersmål och Moderna språk är två olika ämnen. Även om det handlar om samma språk, så är det olika situationer om man kan prata och förstå ganska mycket (språket talas dagligen hemma) eller en elev som inte kan ett ord i det nya språket... men det är inte förbjudet att läsa kurser i ämnet moderna språk även om samma språk är de facto personens modersmål. Att "bevisa" vad som är modersmål och inte är modersmål för en viss person kan ibland vara ganska svårt. Finns de som har flera modersmål men finns också tyvärr de som "inte har något modersmål" (konstigt nog) - och här menar jag att om en normalbegåvad person inte har med sig ett "helt språk" utan endast delar av ett "hemspråk". Modersmål är det språket som personen kan bäst av alla språk. Finns folk som kan flera språk lika bra - och finns de som inte kan ngt språk så bra att man kan säga att det är modersmål... . Hur som helst, så får en och samma elev (om hen anser att hans modersmål är exempelvis arabiska) läsa alla de kurserna: Arabiska1,2,3,4,5,6 och 7 (det är kurser i ämnet Moderna språk, arabiska) och kurserna Modersmål 1 (arabiska), modersmål 2 (arabiska) och Aktiv tvåspråkighet (arabiska). Inga andra kurser i arabiska på gymnasienivå i Sverige finns idag. Du nämner i en kommentar, ovan, en kurs som inte finns. :)

  • SYV :

   Jag är väldigt förvirrad nu... kan man få extra meritpoäng motsvarande dem man kan få för moderna språk även för modersmål eller inte?!

  • Milla : Kurserna i ämnet modersmål ger inte meritpoäng.
  • SYV : Tack fast nu har jag läst på flera ställen att man kan få meritpoäng för modersmål om man läser det som moderna språk...
  • Milla : Om man läser kurser i ämnet MODERNA SPRÅK, då är det kurser i ämnet MODERNA SPRÅK. "MODERSMÅL" är ett annat skolämne. När man skriver "läsa modersmål som moderna språk" är det ett uttryck som kan tolkas på olika sätt... MERTIPOÄNG får man för godkända betyg i kurserna Moderna språk 3 och 4 och om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet, då ger moderna språk 4 och 5 i kombination, alltså två kurser tillsammans, max antal meritpoäng inom moderna språk. Det är antagning.se som räknar fram meritvärde - du kan fråga även där, t.ex ring 0771-550720 (tel.tid kl.9-16 på vardagar).
  • Milla : Men om vi säger så här : när man läser kursen i ämnet moderna språk då spelar det ingen roll vilket modersmål man har (i alla fall är det sant vad gäller få meritpoäng).
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga