Pablo 41 år
  Hej,

  En av mina elever har inte haft modersmålsundervisning på länge och har nu bestämt sig (i åk 9) att satsa för att få ett betyg i sitt modersmål.

  Eleven undrar om detta betyg (bara från 9:an) ska räkna lika mycket som alla andra betygen? Alltså, eleven undrar om ett års betyg ska värderas även om hen får betyg bara i 9: an?

  Tack för hjälpen!

  3 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Det är 16 högsta betyg från Slutbetyget i grundskolan som räknas ihop för att få fram MTV (meritvärde - betygspoäng) med vilket man konkurrerar om plats på gymnasiet . Betyg i modersmål kan på så sätt ”ersätta” ett annat, lägre, betyg.

  Pablo Sánchez Abascal SYV på Raoul Wallenbergskolan Bromma

  Tack Milla,

     men frågan är om ett års arabiska (bara i 9:an och inga tidigare betyg) räcker för att få ett gilltigt betyg?

   

     Hälsningar,

  • Julia

   Det är Lärare som sätter betyg, inte SYV.... så om läraren anser att eleven har tillräckliga kunskaper kan läraren sätta godkänt betyg eller A betyg - det betyget som motsvarar elevens kunskaper.
   Jag tänker också på ex. en PRÖVNING - då eleven ej läser en kurs, över huvudet taget, och endast gör Prövning ... Betyg i prövningen är jämställd med betyget, som elever får i slutet av en genomgången kurs ju; så varför kan i så fall inte en elev som Uppvisar tillräckliga kunskaper få betyg efter 1 års studier (i stället för flera års studier)? Nivån på kunskaperna måste motsvara den kursen som läses på vårterminen i åk9 - för att betyget i Modersmål ska kunna ingå i ett Slutbetyg från Grundskolan.

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Pablo, läs gärna min kommentar, där jag påstår att eleven ej behöver Läsa en kurs på grundskolan för att kunna få betyg; eleven kan genomföra en Prövning. Nivån på kunskaperna måste dock motsvara den kursen som läses på våren i årskurs 9 (för att betyget ska kunna tas in i ett Slutbetyg från Grundskolan).

  Jag vill också ge följande tips:
  om eleven kan få betyg i Moderna språk /arabiska/ i stället för Modersmåls-betyget ELLER om eleven kan få både betyg i Moderna språk /arabiska/ OCH i Modersmål /arabiska/ kan det innebära en stor fördel för eleven vid konkurrensen om plats på gymnasiet.
  Även moderna språk behöver inte eleven läsa, utan kan göra Prövning.
  ****
  Vilka fördelar?
  Jo, om eleven får godkänt betyg i Moderna språk (språkval) in i sitt Slutbetyg från gymnasiet, räknas det betyget som 17-de betyget (utöver de 16 högsta betyg). Det är fördelaktigt att ha så höga betyg som möjligt, även i Moderna språk. Men även E i mod.språk ger 10 extra betygspoäng.
  ***
  Däremot i modersmål är det endast ett högt betyg som ger en fördel vid ansökan till gymnasiet.
  *********************
  Exempel:
  Om eleven har alla A betyg (eller B, C eller D... högre än E) men endast E i Moderna språk och E i Modersmål - i sitt Slutbetyg från Grundskolan, kommer inte Modersmåls betyget påverka men E i Moderna språk ger + 10 betygspoäng.
  Det är alltså fördelaktigare att ha "endast godkänt betyg" i Moderna språk (arabiska eller franska eller spanska eller bulgariska - vilket språk som helst) än i Modersmål.
  Givetvis ger högre betyg i Moderna språk ännu större fördel. Och har eleven högt betyg i Modersmål, ersätter det betyget ett annat, lägre betyg (om eleven - totalt- har fler än 16 betyg i sitt slutbetyg från grundskolan).
  Hoppas mitt svar och min kommentar blir till hjälp!
  Återkom gärna om ngt. är oklart!
  Vänligen
  Julia syv

  Frågor och svar

  • Rita 20 år

   arabiska merit?

   Jag undrar om man kan få merit för arabiska 3 och 4 och finns det prövning i arabiska som man kan göra för att få merit ?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Omar 18 år

   Inviduella val?

   Hej! Jag går i NTI gymnasiet i Kristianstad på el och energiprogrammet första året, jag skulle göra mina inviduella val och jag fick veta att svenska 2 och svenska 3 är med på inviduella val. Är det inte elevens rättighet att ha sv 2 och 3 utanför inviduella valen i ett yrkesförberedande?

   Milla SYV: Det är frivilligt att läsa svenska 2&3 på el-&energiprogrammet. Om du vill får du läsa svenska 2,3 och eng 6 utanför programmets 2500 poäng men då läser du på mer än heltid... Läs hela svaret
  • Moa 19 år

   Hoppa av gymnasiet i 3:an?

   Hej! Jag har under 5 månader varit sjukskriven 100% pga depression och ångest. Jag har tappat all studiemotivation och då jag mår lite bättre nu vill jag börja jobba istället. Jag läser Hotell & Turismutbildning, sista året, så det är bara några få månader kvar till studenten. Eftersom att jag...

   Milla SYV: Hej! Mitt råd till dig blir att du får jobb innan du hoppar av skolan. Ännu bättre om du testar jobba i ett par veckor (upp till en månad) och bestämmer sen om du hoppar av skolan. Det finns... Läs hela svaret
  • Camilla 40 år

   Kan man komplettera yrkeskunskaper för att bli syslöjdslärare?

   Hej! Jag arbetar som mönsterkonstruktör inom klädindustrin men har funderingar på textilslöjdlärare för grundskolan, kan jag tillgodose mina yrkeskunskaper och komplettera med pedagogik? Jag fyller 40 år och är inte jättesugen på att studera i 5 år när jag redan har så pass mkt erfarenhet...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ida 18 år

   Komplettera gymnasiebetyg?

   Hej Om man går ut gymnasiet när man är 19 år och saknar ämnen som man måste ha för att få en fullständig gymnasieexamen. Vad gör man då? Måste man vänta tills man är 20 år för att göra klart gymnasiet?

   Milla SYV: Om man läst tre år på gymnasiets nationellt program får man examensbevis eller studiebevis i slutet av årskurs 3, och i så fall får man vara yngre (hur ung som helst) och... Läs hela svaret
  • Ida 18 år

   Komvux eller gymnasium?

   Hej Jag har ett F i idrott, som tyvärr kommer sänka mitt annars höga snitt och kan göra det problematiskt att komma in på de utbildningar jag vill. Tyvärr vet jag att det är omöjligt för mig att höja mitt betyg i idrott. Nu undrar jag om det skulle vara bättre för mitt snitt att slutföra min...

   Milla SYV: Hej! Det är inte alls självklart att få plats på komvux, på gymnasial nivå. Komvux har begränsat med resurser och du kan få svar Platsbrist när du söker till komvux sen... om du ej... Läs hela svaret
  • Alva 17 år

   När får man göra prövning?

   Om jag får godkänt i en kurs på gymnasiet men vill ha högre betyg i den kan jag då göra en prövning på komvux efter gymnasiet? Eller får man bara göra prövning om man inte fått godkänt i kursen?

   Anna SYV: Hej Alva!När man inte längre är gymnasieelev, får man göra prövningar i hela Sverige, i alla de olika svenska kommuner/städer och det spelar ingen roll om man har godkänt betyg i kursen i... Läs hela svaret
  • Omar 18 år

   Utökandet kurs?

   Hej! Jag läser en yrkesförberedande program i gymnasiet men jag vill plugga vidare till högskolan och planerar att ta u kurser, mitt fråga är att om man går i ett yrkesförberedande program kan man ta u kurs och hur många u kurser kan man läsa...

   Daniel Larsson: Hej Omar; på alla gymnasiala yrkesprogram har alla elever rätt att läsa svenska 2, 3 och engelska 6 - alltså kurser som krävs för Grundläggande behörighet till högskolestudier (och de kurserna... Läs hela svaret
  • Yassin 19 år

   Vad krävs för att bli officer/soldat i försvarsmakten?

   Hej jag studerar just nu 3an på gymnasiet utomlands och är inte så säker på att jag kommer få godkänd i gymnasie betyget, och min dröm är att bli officer i försvarsmakten, så jag undrar om de finns möjlighet att jag kan joina försvarsmakten utan betyg eller om jag kan plugga i komvux och hur...

   Daniel Larsson: Hej, vänd dig gärna till Försvarsmaktens Rekryteringslinje, om du vill utbilda dig till ngt yrke inom FM i Sverige.jobb.forsvarsmakten.se - Försvarsmaktens rekryteringslinje... Läs hela svaret
  • Mahdy 18 år

   Kan man läsa ma4 och ma5 samtidigt på ett år?

   Hej! Jag går andra året på tekniklinjen, som rubriken leder så undrar jag ifall om jag kan läsa ma4 och ma5 samtidigt på tredje året. jag vill läsa ma5 då jag behöver meritpoängen för det. Jag blir tacksam om någon svara! Mvh, Mahdy

   Daniel Larsson: Hej,Matematik 5 bygger på de kunskaper som matematik 4 ger. Man ska, alltså, ha kunskaper inom kursen matematik 4 innan man börjar läsa matematik 5.Om du kan på din skola läsa... Läs hela svaret
  • Viviana 18 år

   Läsa kurser vid sidan om gymnasiet?

   Hej vi hade individuella val nyss och av alla kurser som vår skola erbjöd var det bara en som kunde ge en hel merit (engelska 7). Jag skulle vilja läsa en till kurs som till exempel spanska 4. Kan man på något sätt läsa det vid sidan av gymnasiet? Till exempel på en distanskurs eller om det...

   Daniel Larsson: Hej,tyvärr är det så att en gymnasieelev läser kurser där man kan få BETYG endast på sin gymnasieskola /eller via sin gymnasieskola - om skolan vill och kan köpa kurser för... Läs hela svaret
  • Susanna 18 år

   Kan man förlänga GYARB kursen?

   Hej jag går i trean och undrar ifall det är möjligt att få förlängd kurs i gymnasiearbetet eftersom jag är rädd att jag inte kommer hinna i tid och känner mig väldigt stressad. Ställer frågan här eftersom jag märkt att varje elev i min skola får olika svar gällande samma frågor från SYVn i vår...

   Daniel Larsson: Hej,för att få förlängd studiegång brukar läkarintyg eller intyg från psykologen krävas - och det är rektor på din skola som ansöker om förlängd... Läs hela svaret
  • Alex 25 år

   Pilotutbildning utomlands?

   Hej Syv Jag tänker söka till pilotskola/utbildning utomlands eftersom det kostar mindre än sverige. Det kommer att ligga på cirka 550.000 totalt och jag har sett till att skolan är godkänd från ICAO vilket är ett måste för att man ska kunna...

   Mikael SYV: Hej Alex, det absolut bästa är om du ställer den frågan direkt till CSN. Allmän info om möjlighet att läsa med studiemedel utomlands finns... Läs hela svaret
  • Stefanie 21 år

   Vad är det bästa valet?

   Hej! Jag tog studenten 2018 med ganska så dåliga betyg jag har sökt in till komvux nu med några kurser som jag inte klarade i gymnasiet. Jag börjar undra nu om det var rätt val eller om det hade varit bättre att plugga om på folkhögskolan...

   Julia SYV: Hej!Plugga är oftast bra; mer kunskap kan inte skada, men det är också bra att ha MÅL med sina studier - för att tiden och orken är ju begränsade och bara plugga och plugga ... men vart vill du... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga