Gabriella
  Jag läser i gymnasiet (naturvetenskapsprogrammet). Jag har läst moderna språk steg 3 och 4 samt modersmål. Som det är just nu är moderna språk 3 placerad som programgemensamma/språk och modersmål samt moderna språk 4 som indivuellt val. Kommer alla poäng och meritpoäng (1,5) att räknas med på detta sätt eller måste jag ändra deras position så att moderna språk 3 och 4 ligger som indivuduella val och modersmål som programgemensamma/språk?
  • Vägledare : Om du ej läser ett utökat program och med det inte kommer i ditt exam.bevis ha U-kurser, så spelar det ingen roll inom vilka kategorier dina kurser i exam.beviset ligger.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  precis som det står i kommentaren till din fråga så spelar det ingen roll inom vilka kategorier kurserna kommer i ditt examensbevis finnas med.
  Det är endast för de som läser U-kurser (utökat program) som det spelar roll vilka kurser som är markerade med "U". Detta för att U-kursernas betyg räknas in i jämförelsetal ibland, inte alltid... men om du läser på heltid, inte utökat program (på mer än heltid), då spelar det ingen roll (alla betyg, förutom gymnasiearbetes betyg, kommer ändå räknas in i dit jämförelsetal).

  Vänligen
  Julia

  • : Hej Julia. Tack för svaret, jag läser matematik 5 som utökad kurs. Spelar det då någon roll hur mina kurser kategoriseras? Kommer mina meritpoäng och betyg för matemarik 5 att räknas med i jämförelsetalet?
  • Julia :

   Beror på Vilken högskoleutbildning du kommer att söka till.
   Matte 5 ger "i princip" meritpoäng, men om du söker till en utb. där ingen matte /för särskild behörighet/ krävs, t.ex juristprogrammet, då får du max meritp. för matte för kurserma matte 2, 3 och 4, och matte 5 ger i så fall inga meritp., och då räknas inte det betyget in. Men om du söker till utbildningar som kräver matte - t.ex psykologprogrammet som kräver matte 2; eller fastighetsmäklarprogrammet som kräver matte 3 eller läkarprogrammet som kräver matte 4 - då får du meritp.för matte 5 och då räknas betyget i matte 5 in, även om det är en "U"-kurs. Men - å andra sidan: om du redan har max i merit (totalt 2,5 meritp) för eng 7 och mod.språk 3 och 4, då kan du inte få fler meritp. ändå och då räknas inte matte 5 betyget in. ...
   Men... i fall matte 5 betyget är HÖGRE än snittet av dina övriga betyg, då höjer inräkningen av matte5-betyget ditt jämförelsetal och pga den kursen ger "i princip" eller "kan ge" meritpoäng, då kommer Antagning.se räkna in det betyget (för att det får räknas in och det blir till din fördel). Krångligt? :)

  • Julia : Det som skulle vara fördelaktigt för dig vore att ha som U-kurs den kursen som du har lägst betyg i, och om den kursen inte ger meritpoäng - då kan du "gllömma" den kursen sen, även om den finns i ditt exam.bevis, för att betyget kommer ej räknas in. ... Men du har ju ändå det betyget (som separat kurs-betyg i fall du skulle behöva det till ngt i framtiden...).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga