Cecilia 44 år

  hej! Min son har haft en knagglig tid på högstadiet och våren -20 fick vi diagnosen (äntligen) adhd. Tyvärr togs den extra anpassning och resurs han haft bort lagom till start av 9:an, pga resursbrist i skolan, trots att det stod klart och tydligt i utredning att han kommer att behöva det stödet i kombination med medicinering, skolan gick alltså helt emot detta och det tog ända fram till start av vårtermin att få till en lösning där igen. Det finns inga som helst inlärningsproblem, snarare tvärtom och nu under vårterminen har han lyckats läsa igen och ökat på sina poäng markant och kommer om allt går vägen få godkänt i 11 ämnen, men pga den stora efterfrågan på just den utbildning han satsat på sen han var 2 år så kommer han nog inte att komma in. Det gäller naturbruk/lantbruk. Vad har vi för alternativ? Det är detta han vill och det är detta han kommer att klara av pga sitt stora intresse för lantbruket/maskiner/djur och min stora oro är att hela gymnasietiden kommer att gå åt skogen om han blir tvingad in på en utbildning som han inte är intresserad av, då hela motivationen försvinner. Kan man någonstans åberopa dessa speciella förutsättningar han har och vem vänder man sig till. Vi har haft möte med SYV på skolan, men inte riktigt fått klarhet i detta, då hon inte vet...

  • Anna

   Var god läs även utökning av mitt svar, nedan, där jag klistrade in svar från Munkagårdsgymnasiet.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Cecilia!
  Jag antar att behovet av rätt stöd för din son inte har försvunnit (i alla fall inte ännu) och då gäller det att inte bara "komma in på gymnasiets med rätt program/inriktning" men att den skola din son kommer in på även har möjlighet att stödja honom på rätt sätt. På gymnasiet får eleverna, överlag, ta större personligt ansvar - de förväntas vara mycket mer självgående (jämfört med grundskolan) och om gymnasieskola inte har möjlighet att ge rätt stöd till din son i hans lärande, så kanske det inte blir så bra om vi hoppas att det blir.
  Det finns idag 39 gymnasieskolor som erbjuder NB/inriktning Lantbruk (då menar jag i hela Sverige) - se listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?NB-lantbruk
  Jag rekommenderar ta frågan till kurator på din sons skola och kanske även till utbildningsförvaltningen i den kommunen där din son är folkbokförd.
  Annars, så finns det någonting som heter "Antagning i fri kvot".

  Kort info om Ansökan till nationellt gymnasieprogram i "fri kvot": Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 § ska ett begränsat antal gymnasieplatser "bokas" för elever som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från den svenska grundskolan. Huvudmannen beslutar om antalet platser.

  Det här innebär följande: att om elevens studieförmåga tillfälligt har försämrat, exempelvis på grund av sjukdom eller att eleven eller elevens närstående har drabbats av allvarliga problem, kan eleven ansöka om att hans/hennes val prövas i fri kvot. Huvudmannen för den utbildning eleven har sökt till bedömer om elevens skäl är tillräckliga för att prövas i fri kvot. Att antas i fri kvot innebär företräde till en utbildningsplats framför elever som har högre betygspoäng/jämförelsetal/meritvärde. För att kunna bedömas i fri kvot måste man vara behörig till aktuellt gymnasieprogram. Läs om behörighet på gymnasieGuiden.se/behörighet

  Det brukar i olika delar av Sverige finnas olika Blanketter för ansökan i fri kvot; vem som fyller i en sådan blankett kan vara olika - t.ex kan kurator, speciallärare och SYV samt även rektor på grundskolan samarbeta i den frågan. Det kan också förekomma att vårdnadshavare fyller i blanketten men då måste Läkarintyg eller intyg från en Psykolog samt kuratorsutlåtande eller Intyg från speciallärare bifogas.
  Du borde kunna hos gymnasieantagningen i ert del av landet få svar om hur det går till i ert del av Sverige: var finns blanketten och vem som fyller i samt vad som behöver bifogas. OBS! att man ansöker i fri kvot är inte någon garanti på att bli antagen + att eleven kan nekas söka i fri kvot om hen ej uppfyller det som fri kvot är skapat för (se ovan - ordet "tillfälligt" är viktigt, för att om svårigheterna inte har försvunnit och gymnasieskolan kan inte ge rätt stöd i studierna, kommer det troligtvis inte bli så bra... att komma in på gymnasiet är bara första steget. Sedan måste man klara av att hålla jämna steg med de övriga elever i 3 år och helst också uppfylla kraven för examensbevis.

  Sammanfattning
  Jag tror inte på "ansökan i fri kvot" lösningen pga de är inte tillfälligt hinder, utan ett varaktigt tillstånd och din son behöver stöd i sina studier även i framtiden.
  Kuratorer och rektorer kan i vissa fall hitta speciella lösningar - det gäller att hitta de personer som båda kan och vill hjälpa till.
  Ett av speciella lösningar kan bli att utbildningsförvaltningen köper plats på en folkhögskola (som regel bör man vara 18 år eller nästan 18 år när man börjar på en folkhögskola, men om kommunen köper plats åt en viss elev så kan det kanske bli en bra lösning). Om studieformen Folkhögskola var god läs på framtid.se/studier/folkhögskola
  Inom gymnasieskola finns det IM; bl.a Individuellt alternativ - som i första hand är för obehöriga till gymnasiet och inte alla som vill kan få plats där (platserna är dyra och anordnas i samarbete mellan kuratorer och rektorer).
  Du kan också testa vända dig till NB-skolornas förening. Jag är dock inte säker på att de kan hjälpa till men hoppas att de kanske kan ge svar på vilka NB/lantbruksinriktning skolorna som ej har alla platser upptagna (alltså där ledig plats finns) och som också kan erbjuda rätt stöd för din son (om skolan ligger utanför pendlingsavstånd, kanske finns internat/elevboende på eller nära skolan).

  Hej igen, vi fick nu svar från Munkagårdsgymnasiet som bl.a har inriktning Lantbruk med NPFprofil, var god läs nedan:

  Hej,

  Antar att Sv, Eng och Ma är med bland de 11 betygen eleven får så han blir fullt behörig? (Annars ansökan till IMV el YRK inriktning Naturbruksprogrammet lantbruk)

  Eleven kan söka Naturbruksprogrammet lantbruk på flera skolor än bara den inom hans upptagningsområde. Är det kommunal naturbruksskola kan han behöva skriva särskilt skäl för att bli mottagen som sökande i första hand. (Blir man mottagen som sökande i första hand brukar hemkommunen bevilja inackorderingsbidrag) Är det Naturbruksgymnasium som är friskola så är det fritt att söka över hela landet och CSN kan man vända sig till för att söka inackorderingsbidrag. 

  11 betyg kan räcka på andra Naturbruksgymnasium inriktning lantbruk. Många Naturbruksgymnasium har internat där man kan bo. Vissa (som hos oss) har vi bara internat under skoldagar och eleverna får åka hem helger, lov, studiedagar, om de är sjuka etc. Då kan det vara lite svårt att bo jättelångt från skolan. Men vi har vissa som väljer att själva söka boende utanför skolan som de kan bo på hela tiden eller att ta in på t.ex. vandrarhem på helgerna.

  Vi på Munkagårdsgymnasiet har även Naturbruksbruksprogrammet inriktning Lantbruk med NPFprofil. Mindre grupp, mer stöd, coach med den lilla klassen hela tiden utöver lärare bl.a. Detta måsta dock hemkommunen bevilja kostnaden för innan han är med och konkurrerar om plats. Men beror på hur pass mycket extra stöd han behöver om han är i behov av det.

  https://munkagard.regionhalland.se/utbildningar/sparet-npf/

  Andra inriktningar som kan vara intressanta kan vara Naturbruksprogrammet inriktning djurvård. Kan finnas fler än vi som erbjuder några kurser i lantbruksdjur på den inriktningen. 

  Sedan Naturbruksprogrammet inriktning trädgård kan ge honom mycket med maskiner och växtodling. Även om det är lite mindre maskiner och andra typer av växter man odlar. 
  ***
  Var god se skolans presentation på gymnasieguiden.se/gymnasium/munkagardsgymnasiet

   

  Frågor och svar

  • Julia 21 år

   Studieuppehåll?

   Hej, jag skulle egentligen åkt iväg för att jobba som au pair i 1-2 år nu till sommaren men pga corona lär det nog inte gå. Därför funderar jag på att börja plugga på universitet istället till hösten men jag undrar hur möjligheterna ser ut ifall jag skulle vilja åka iväg som au pair kanske nästa...

   Anna SYV: Hej Julia,om du påbörjar dina studier på ett program på en svensk högskola eller universitet men behöver ta uppehåll i dina studier kan du ansöka om uppehåll med Platsgaranti, se information... Läs hela svaret
  • Sara 23 år

   Kan jag ta bort ämnen i gymnasieexamen?

   Hej. Jag har räknat mina antagningspoäng och det har kommit upp till omkring 3.100 gymmasie poäng. Jag har gymnasieexamen från frisör utbildning som jag har fått 2.600 plus några extra ämne som jag pluggar nu i komvux(grundläggande behörighet och lite extra) och jag kommer upp till många...

   Anna SYV: Hej Sara,det du kan göra är följande:- gör högskoleprovet- se om du vill söka till folkhögskolans allmänna kurser (där du på ett år kan få ut omdöme... Läs hela svaret
  • Sirina 18 år

   Går estet men vill bli läkare?

   Hej! Jag går nu första året estetprogram men jag vill bli läkare efter gymnasiet. I min skola kan jag lägga till alla kurser som jag behöver (biologi2, matte4, kemi2, fysik2) . Jag tänkte att jag kan fokusera på dessa ämnen som jag behöver...

   Julia SYV: Hej Sirina,om du får mycket högt resultat på högskoleprovet, kan du med lågt meritvärde komma in, i HP-urvalet. Men i Betygsurvalet (BI) konkurrerar du med ditt meritvärde och där... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   att bli yrkeslärare?

   Hej! Jag har kollat lite runt och undrar hur det fungerar med att bli yrkeslärare? som jag har förstått så räcker det med en lärarutbildning och några års erfarenheter, sedan söka till jobbet?

   Julia SYV: Hej!För att bli behörig yrkeslärare behöver du få ut en Yrkeslärarexamen, på 90 högskolepoäng som motsvarar tre terminers heltidsstudier på högskolenivå men ofta ges... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   Förskollärare till lågstadielärare?

   Hej! Jag har lite funderingar kring lågstadielärare. Just nu pluggar jag till förskollärare och älskar det men jag har sätt att det finns kurser som gör att man blir behörig lärare till tex grundlärare mm. Min fråga är då, går det att blir lågstadielärare ifall jag är förskollärare? Finns det...

   Julia SYV: Hejsan, jag förstår hur du tänker, men kan tyvärr inte ge ett annat svar än att du måste prata med studievägledare på din institution. Du kan också ta och... Läs hela svaret
  • Patil 21 år

   BMA / Biomedicin ?

   Hej! Biologin har alltid blivit mitt favorit ämne i skolan. Jag läser på komvux och är klar med biologi 1 och 2 . Kemin är lite krångligare för mig men just nu läser jag kemi 1. För att inte tappa bort tid vill jag bestämma vilket program...

   Anna SYV: Hejsan,Läs om högskoleprovet på https://www.fragasyv.se/info/hogskoleprovet och där finns också länkar till webbplatserna där det finns ännu mer information om HP.Hur man man höja sitt... Läs hela svaret
  • Ida 21 år

   Hälsopromotion - kandidat kostvetenskap eller dietist?

   Hej! Jag har till hösten sökt programmet hälsopromotion, kandidat kostvetenskap på göteborgs universitet. Känns som en otroligt bra utbildning för mig, där man får verktyg för att hjälpa människor allmänt till en bättre hälsa men samtidigt med stort fokus på kost som jag är väldigt...

   Anna SYV: Hej Ida!Dietist är, i Sverige, en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva det yrket. Endast personer som har tagit examen... Läs hela svaret
  • Michaela 18 år

   Kommer jag få F i alla frisörkurser eller bara den kopplad till APL?

   Hej! Jag går 2a året i gymnasiet på en frisörlinje där vi måste utföra 15 veckor APL för att få godkänt. Jag undrar om jag kommer få F i alla kurser som är kopplade till APL och frisör eller bara den frisörkursen som jag har i 2/3an? För jag vill ej utföra min apl då jag inte trivs med linjen...

   Anna SYV: Hej Michaela.studiebevis bör du få om du studerar i 3 år på ett av gymnasiets nationella program. Det finns inga regler på hur många godkända kurser... Läs hela svaret
  • Tasneem 20 år

   vilka kläder har sjukfysiker på sig inom vården?

   hej! jag läste att man behöver han kortärmad tröja om man vill jobba inom vården, gäller det också sjukhusfysiker? eller får man ha på sig rocken? är det inte bättre med rocken om man jobbar med t.ex nuklearmedicin eller...

   Julia SYV: Hej Tasneem!vi fick nu svar från en professor vid Lunds Universitet som svarar så här:"Som sjukhusfysiker har en ett väldigt omväxlande arbete, och de kläder en bär... Läs hela svaret
  • Kira 17 år

   Flytta utomlands men fortsätta med svensk studie?

   Jag ska här och nu den 30 Juni flytta till London vilket betyder att jag inte längre kan gå kvar på min gymnasieskola här i Sverige. Då jag helst inte vill gå om mitt första år i gymnasiet tänkte jag fortsätta med den svenska...

   Anna SYV: Hej Kira,om du uppfyller kraven för gymnasieexamen, får du ut Examensbevis. Att man läst på distans gör inte examensbeviset "mindre värt" utan det ger samma... Läs hela svaret
  • M 27 år

   Måste Vuxenutbildningen erbjuda distansundervisning?

   Hej! Jag undrar om vuxenutbildningen måste erbjuda distansundervisning?
   Enligt skolverket ska Komvux erbjuda individanpassad undervisning.

   Detta låter för mig som att då ska möjligheten att läsa både på plats och distans finnas (om det...

   Anna SYV: hej M!Du ställer en skol-Juridisk fråga och vi kan därför inte svara på den här på FRåGA SYV.; vi är inte jurister utan endast allmänna studie- och... Läs hela svaret
  • Eva 51 år

   Högskole-program för astronomi och programmerings-intresserad ?

   Hej, grabben min går i gymnasiet f.n på Teknikprogrammet. han är intresserad av astronomi, rymden och programmering, och tänker sig att plugga vidare till Civilingengör. tittar lite på Chalmers program för Civilingenjör och fundrar på vilka som...

   Anna SYV: Hej Eva!jag vill börja med att påminna om att - för konkurrensen - kan man göra högskoleprovet. Det vet nog både du och din son om redan, men tänkte... Läs hela svaret
  • Mel 22 år

   Räcker 2150 poäng för en universitetantagning?

   Hej! Jag har 2150 poäng, har godkänt i dom grundläggande ämena men läste matte 1 och 2 på komvux. Kan jag komma in på universitet med 2150 poäng eller måste jag ha 2250?

   Anna SYV: Om du vill komma in på universitet (eller högskola) i Sverige, måste du bl.a ha Grundläggande  behörighet. Grundläggande behörighet kan man uppnå på... Läs hela svaret
  • Sofia 21 år

   Måste man läsa om kurserna?

   Hej, Jag undrar en sak, om jag blir antagen till juristprogrammet på Stockholms universitet men vill hellre gå på Uppsala universitet men blir inte antagen den terminen. Men om jag börjar läsa juristprogrammet på SU och efter ett halvår ansökt till...

   Julia SYV: Hej Sofia,i så fall ansöker du om Tillgodoräknande av tidigare utbildning och får svar om vilka delar av programmet du ev.kan hoppa över. Om det är identisk innehåll i kurserna i vilka du... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga