Cecilia 45 år

  hej! Min son har haft en knagglig tid på högstadiet och våren -20 fick vi diagnosen (äntligen) adhd. Tyvärr togs den extra anpassning och resurs han haft bort lagom till start av 9:an, pga resursbrist i skolan, trots att det stod klart och tydligt i utredning att han kommer att behöva det stödet i kombination med medicinering, skolan gick alltså helt emot detta och det tog ända fram till start av vårtermin att få till en lösning där igen. Det finns inga som helst inlärningsproblem, snarare tvärtom och nu under vårterminen har han lyckats läsa igen och ökat på sina poäng markant och kommer om allt går vägen få godkänt i 11 ämnen, men pga den stora efterfrågan på just den utbildning han satsat på sen han var 2 år så kommer han nog inte att komma in. Det gäller naturbruk/lantbruk. Vad har vi för alternativ? Det är detta han vill och det är detta han kommer att klara av pga sitt stora intresse för lantbruket/maskiner/djur och min stora oro är att hela gymnasietiden kommer att gå åt skogen om han blir tvingad in på en utbildning som han inte är intresserad av, då hela motivationen försvinner. Kan man någonstans åberopa dessa speciella förutsättningar han har och vem vänder man sig till. Vi har haft möte med SYV på skolan, men inte riktigt fått klarhet i detta, då hon inte vet...

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Cecilia!
  Jag antar att behovet av rätt stöd för din son inte har försvunnit (i alla fall inte ännu) och då gäller det att inte bara "komma in på gymnasiets med rätt program/inriktning" men att den skola din son kommer in på även har möjlighet att stödja honom på rätt sätt. På gymnasiet får eleverna, överlag, ta större personligt ansvar - de förväntas vara mycket mer självgående (jämfört med grundskolan) och om gymnasieskola inte har möjlighet att ge rätt stöd till din son i hans lärande, så kanske det inte blir så bra om vi hoppas att det blir.
  Det finns idag 39 gymnasieskolor som erbjuder NB/inriktning Lantbruk (då menar jag i hela Sverige) - se listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?NB-lantbruk
  Jag rekommenderar ta frågan till kurator på din sons skola och kanske även till utbildningsförvaltningen i den kommunen där din son är folkbokförd.
  Annars, så finns det någonting som heter "Antagning i fri kvot".

  Kort info om Ansökan till nationellt gymnasieprogram i "fri kvot": Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 § ska ett begränsat antal gymnasieplatser "bokas" för elever som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från den svenska grundskolan. Huvudmannen beslutar om antalet platser.

  Det här innebär följande: att om elevens studieförmåga tillfälligt har försämrat, exempelvis på grund av sjukdom eller att eleven eller elevens närstående har drabbats av allvarliga problem, kan eleven ansöka om att hans/hennes val prövas i fri kvot. Huvudmannen för den utbildning eleven har sökt till bedömer om elevens skäl är tillräckliga för att prövas i fri kvot. Att antas i fri kvot innebär företräde till en utbildningsplats framför elever som har högre betygspoäng/jämförelsetal/meritvärde. För att kunna bedömas i fri kvot måste man vara behörig till aktuellt gymnasieprogram. Läs om behörighet på gymnasieGuiden.se/behörighet

  Det brukar i olika delar av Sverige finnas olika Blanketter för ansökan i fri kvot; vem som fyller i en sådan blankett kan vara olika - t.ex kan kurator, speciallärare och SYV samt även rektor på grundskolan samarbeta i den frågan. Det kan också förekomma att vårdnadshavare fyller i blanketten men då måste Läkarintyg eller intyg från en Psykolog samt kuratorsutlåtande eller Intyg från speciallärare bifogas.
  Du borde kunna hos gymnasieantagningen i ert del av landet få svar om hur det går till i ert del av Sverige: var finns blanketten och vem som fyller i samt vad som behöver bifogas. OBS! att man ansöker i fri kvot är inte någon garanti på att bli antagen + att eleven kan nekas söka i fri kvot om hen ej uppfyller det som fri kvot är skapat för (se ovan - ordet "tillfälligt" är viktigt, för att om svårigheterna inte har försvunnit och gymnasieskolan kan inte ge rätt stöd i studierna, kommer det troligtvis inte bli så bra... att komma in på gymnasiet är bara första steget. Sedan måste man klara av att hålla jämna steg med de övriga elever i 3 år och helst också uppfylla kraven för examensbevis.

  Sammanfattning
  Jag tror inte på "ansökan i fri kvot" lösningen pga de är inte tillfälligt hinder, utan ett varaktigt tillstånd och din son behöver stöd i sina studier även i framtiden.
  Kuratorer och rektorer kan i vissa fall hitta speciella lösningar - det gäller att hitta de personer som båda kan och vill hjälpa till.
  Ett av speciella lösningar kan bli att utbildningsförvaltningen köper plats på en folkhögskola (som regel bör man vara 18 år eller nästan 18 år när man börjar på en folkhögskola, men om kommunen köper plats åt en viss elev så kan det kanske bli en bra lösning). Om studieformen Folkhögskola var god läs på framtid.se/studier/folkhögskola
  Inom gymnasieskola finns det IM; bl.a Individuellt alternativ - som i första hand är för obehöriga till gymnasiet och inte alla som vill kan få plats där (platserna är dyra och anordnas i samarbete mellan kuratorer och rektorer).
  Du kan också testa vända dig till NB-skolornas förening. Jag är dock inte säker på att de kan hjälpa till men hoppas att de kanske kan ge svar på vilka NB/lantbruksinriktning skolorna som ej har alla platser upptagna (alltså där ledig plats finns) och som också kan erbjuda rätt stöd för din son (om skolan ligger utanför pendlingsavstånd, kanske finns internat/elevboende på eller nära skolan).

  Hej igen, vi fick nu svar från Munkagårdsgymnasiet som bl.a har inriktning Lantbruk med NPFprofil, var god läs nedan:

  Hej,

  Antar att Sv, Eng och Ma är med bland de 11 betygen eleven får så han blir fullt behörig? (Annars ansökan till IMV el YRK inriktning Naturbruksprogrammet lantbruk)

  Eleven kan söka Naturbruksprogrammet lantbruk på flera skolor än bara den inom hans upptagningsområde. Är det kommunal naturbruksskola kan han behöva skriva särskilt skäl för att bli mottagen som sökande i första hand. (Blir man mottagen som sökande i första hand brukar hemkommunen bevilja inackorderingsbidrag) Är det Naturbruksgymnasium som är friskola så är det fritt att söka över hela landet och CSN kan man vända sig till för att söka inackorderingsbidrag. 

  11 betyg kan räcka på andra Naturbruksgymnasium inriktning lantbruk. Många Naturbruksgymnasium har internat där man kan bo. Vissa (som hos oss) har vi bara internat under skoldagar och eleverna får åka hem helger, lov, studiedagar, om de är sjuka etc. Då kan det vara lite svårt att bo jättelångt från skolan. Men vi har vissa som väljer att själva söka boende utanför skolan som de kan bo på hela tiden eller att ta in på t.ex. vandrarhem på helgerna.

  Vi på Munkagårdsgymnasiet har även Naturbruksbruksprogrammet inriktning Lantbruk med NPFprofil. Mindre grupp, mer stöd, coach med den lilla klassen hela tiden utöver lärare bl.a. Detta måsta dock hemkommunen bevilja kostnaden för innan han är med och konkurrerar om plats. Men beror på hur pass mycket extra stöd han behöver om han är i behov av det.

  https://munkagard.regionhalland.se/utbildningar/sparet-npf/

  Andra inriktningar som kan vara intressanta kan vara Naturbruksprogrammet inriktning djurvård. Kan finnas fler än vi som erbjuder några kurser i lantbruksdjur på den inriktningen. 

  Sedan Naturbruksprogrammet inriktning trädgård kan ge honom mycket med maskiner och växtodling. Även om det är lite mindre maskiner och andra typer av växter man odlar. 
  ***
  Var god se skolans presentation på gymnasieguiden.se/gymnasium/munkagardsgymnasiet

   

  Frågor och svar

  • Hannah 14 år

   Får jag tenta av gymnasiekurser?

   Hej! Jag har precis börjat nian, efter att ha hoppat över åttonde klass. Jag är högintelligent och har alltid haft lätt för att ta in och bearbeta ny kunskap. Under förra läsåret (sjuan) läste jag färdigt matte 1c, 2c och halva 3c. Jag har även läst klart alla svenska- och engelskakurser för...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • M 16 år

   Hur fungerar modernaspråk meriten?

   Hej, Jag har nyligen börjat första året på Naturvetenskapsprogrammet. Jag undrar hur modernaspråk fungerar när det gäller merit och det slutliga poängvärdet. Får man 0.5 av en kurs även om man inte uppnår A, eller tar man alltid betyget x 100 för att få antal poäng? Jag vill veta om jag får...

   Milla SYV: Hej M,till svenska högskole-universitetsutbildningar konkurrerar man i betygsgrupper med en siffra som heter Meritvärde. Meritvärde är summan av Jämförelsetalet som är detsamma som... Läs hela svaret
  • Ivan 23 år

   Uppfyller jag behörighetskraven?

   Hej, Jag heter Ivan och jag ska ta min kandidatexamen i företagsekonomi i Januari. Jag är uppvuxen i Österrike och har tagit gymnasieexamen där. Nu vill jag söka till ämneslärarprogrammet med förstaämnet tyska i Uppsala, Umeå, Göteborg och Växjö. Det som jag undrar är om jag uppfyller...

   Milla SYV: Hej Ivan,jag ställde ett par frågor i kommentaren till din fråga. Du får gärna svara på dem, men annars så kan du kontakta antagningsgruppen/antagningsenheten på det... Läs hela svaret
  • Soura 42 år

   moderna språk på gymnasiet om eleven börjar med modernspråk på 9:an?

   Hej, En elev på 9:an har gått eng och sv tidigare som språkval och har godkänt betyg i både ämnena men nu i 9:an vill hen välja ett annat språk att studera. Är det möjligt och vilket steg får hen gå på gymnasieskola sedan om hen vill fortsätta med samma språkval?

   Milla SYV: Hej Soura,du ställer en fråga som inte har något självklart svar. Det är ovanligt att eleverna börjar med ett nytt modernt språk i årskurs 9 (det... Läs hela svaret
  • Rebecka 23 år

   Kan man gå på två folkhögskolor samtidigt?

   Hej! Jag har kommit in på två folkhögskoleutbildningar och vill så gärna läsa båda... En är en yrkesutbildning på plats och den andra är en allmän kurs på distans med endast 6 digitala träffar per läsår. Nu undrar jag om det är möjligt att läsa båda, eller ifall jag bara kan gå en av dem? Ifall...

   Milla SYV: Hej Rebecka! Känner inte till några förbud mot att läsa på fler än en folkhögskola samtidigt. Det är dock en ovanlig situation, för att folk brukar läsa på... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Civilingenjör eller civilekonom?

   Hej. Jag tog studenten i år. Jag gick natur. Jag har länge varit osäker på vad jag vill studera vidare på universitetet, men tror nu att jag kanske är på spåret. Läkare vill jag bli, eftersom forskningen och människokroppen inspirerade...

   Milla SYV: Hej Alva,jag vill "slänga in" ännu ett par alternativ "i mixen": eftersom forskningen och människokroppen inspirerar dig, så kan du fundera över att bli Sjuksköterska,... Läs hela svaret
  • Annacornelia 17 år

   Läsa extra kurser?

   Hej! Jag har börjat 2:an precis och försökte byta skola hela 1:an men gick ej och lyckades byta nu i 2:an men till något jag inte riktigt vill. Min dröm skola låter mig ej börja för att jag saknar 3 kurser men jag försöker verkligen säga att jag är bredd att gå hur långt som helst för att få in...

   Milla SYV: Hej Annacornelia!Att bli antagen till en gymnasieskola på annat sätt än genom konkurrens om plats - via gymnasieantagningen- är inte elevens rättighet. Huvudman eller Rektorn behöver inte ta in en... Läs hela svaret
  • Halima 20 år

   Är inköpare rätt val för mig som har svårt för matte?

   Hej! Skulle vilja plugga på inköpare. Men vet inte hur mycket matte man behöver man kunna. Har personlig svårt för matte. Undrar hur mycket matte kan det förekomma I utbildningar och arbetet?

   Milla SYV: Hej Halima, i särskild behörighet inför yrkeshögskoleutbildningar till Inköpare brukar ingå att ha godkänt betyg i andra kurser på gymnasiet i ämnet... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Börja som lärling år 3?

   lärlingsutbildning inom gymnasiet är minst halva tiden på arbetsplats, men om man börjar först år 3 vilket jag förstått är möjligt, hur kan det då vara minst halva tiden?

   Milla SYV: Hej Lovisa!det är halva studietiden under den tiden som man är lärling som menas med "halva tiden". Om man är lärling under år3, då är det minst hälften av de studietimmar som... Läs hela svaret
  • Åsa 53 år

   Hur lång är kursen samhällskunskap 1b på gymnasiet?

   Kandidatprogrammet i ekonomi på universitetet har en särskild behörighet som är samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Betyder det att man behöver ha läst samhällskunskap i 1 år på gymnasiet eller längre? Har det någon betydelse...

   Milla SYV: Hej Åsa,gymnasiekursen Samhällskunskap 1b är en 100poängs-kurs (omfattning/studieinsats cirka 200 timmar). Den kursen kan på komvux läsas på heltid på fem... Läs hela svaret
  • Denise 24 år

   Hur får jag ett jobb/plugga inom Digital Marknadsföring?

   Varje utbildning/kurs som jag hittat inom Digital marketing/Digital marknadsföring antingen kostar eller kräver att man har jobberfarenhet inom Digital marknadsföring. Jag har grundskola och gymnasieutbildning. Gick på estetiska programmet - Estetik och media. Jag vill...

   Milla SYV: Hej Denise!yrken inom digital marknadsföring är i Sverige icke-reglerade, vilket betyder att arbetsgivare får helt fritt anställa vem de vill, men vilken utbildning som helst.... Läs hela svaret
  • Kaito 19 år

   Prövning + komvuxdilemma?

   Hej, jag gick ut gymnasiet i år och har som mål att komma in på HHS och för att komma in med relativt god marginal på endast merit krävs det att jag höjer mig i två ämnen Ma2b och Ma3b, varav jag fick D i 2b och F i 3b utav personliga och "strategiska" skäl. Utifrån detta hade jag tänkt mig...

   Milla SYV: Hej Kaito,mattekurserna finns upplagda på www.matteboken.se - så du behöver kanske investera i en mattebok, det finns gratis att tillgå. Att du inte är "behörig" att läsa om en kurs i... Läs hela svaret
  • Leo 19 år

   Kan jag komma in till tandläkarprogrammet med f i kemi 1?

   Hej! Går sista året på gymnasiet och tänker plugga till tandläkare. Jag tänker söka in med högskoleprovet och vet att behörighetskraven är Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4. Har dock failat kemi 1 men har godkänt i resten av ämnen. Behöver jag då göra prövning och bli godkänd i kemi 1 eller...

   Milla SYV: Hej Leo,om du har godkänt betyg i kemi2, så har du särskild behörighet vad gäller ämnet Kemi. För övrigt, så behöver du ha Examensbevis... Läs hela svaret
  • Fritiof 19 år

   Kuggad kurs matte 3 b antagningsgrupper?

   Hej! Jag läste ekonomiprogrammet och kuggade matte 3 b. Om jag läser upp kursen och sedan söker till en kurs där jag inte behöver matte 3 b hamnar jag ändå i B1 och B2? Samt om jag söker till en kurs efter att ha läst upp matte 3 b, om jag...

   Milla SYV: Hej Fritiof,om du fick ut examensbevis från gymnasiet med F i en kurs som ingår i ditt examensbevis och söker till en svensk högskoleutbildning där du inte behöver ha godkänt... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga