1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  jag antar att du vill ta ut examensbevis från en gymnasieskola i Sverige, ett examensbevis från ett av de nationella svenska gymnasieprogram och i så fall får endast betygen från de svenska gymnasiekurserna ingå. Att kunskaperna du skaffat dig utomlands kan motsvara innehåll i vissa kurser bland annat i ämnet engelska är mycket möjligt, men du måste få betygen i svenska kurser, för att det inte går att ta in några andra betyg in i examensbevis från ett nationellt svenskt gymnasieprogram. 
  Du får ta upp den frågan med SYV på din gymnasieskola och hen kan ta upp den med rektorn, om hen tycker det behövs - en fråga om att låta dig göra prövningar i kurserna Engelska 6 och 7 i stället för att du ska läsa de kurserna. Prövningsbetyg får ingå i ett examensbevis som du läser mot på gymnasieskolan i Sverige.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga