T

  En kurs i programmering (DA2005) på universitetet kräver särskild behörighet "engelska B"              I avgångsbetyget från 4-årig teknisk gymnasielinje från 1986 läster jag "Engelska kod 603000" Med detta gick det då bra att komma in och slutföra civilingenjörsutbildning. Nu har jag fått beskedet från antagning.se att jag inte har rätt behörighet "Engelska B" (betyget var inskickat)                     Stämmer verkligen detta ?

  2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej T,
  i Universitet- och högskolerådets Bedömningshandbok läser man följande om äldre kurser som skulle - för Särskild behörighet - motsvara Engelska 6:

  Ämneskod 60300 linje/åk se nedan

  Etapp 3 (6030003) på komvux

  Åk 3 på:
  - 3-årig humanistisk linje (705)
  - 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720)
  - 3-årig ekonomisk linje (730)
  - 3-årig naturvetenskaplig linje (750)

  Åk 2 på humanistisk linje, helklassisk variant (712)

  Åk 2 på humanistisk linje, halvklassisk variant (711) (för avgångsbetyg från 1984 eller tidigare)

  Åk 3 som hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 3-årig teoretisk linje (Hela 700-serien HSENT)

  Åk 2 på 2-årig musiklinje i gymnasieskolan + högre specialkurs i musik (S2 77:4 eller S2 79:6)

  3 åk från 3-årig yrkesinriktad linje (400-serien) motsvarar inte Engelska B utan ger bara grundläggande behörighet.
  ************************
  Du kan vända dig till antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa. De kan delvis dubbelkolla behörihetsbedömningen och delvis fundera på möjlighet att bevilja dig ett undantag, om också de kommer till slutsatsen att du inte uppfyller de formella kraven för särskild behörighet i Eng 6 (tidigare kurs Eng B).

  Vidare tänker jag på dina faktiska kunskaper i engelska som kanske är mycket mer omfattande än godkänt betyg i eng 6 skulle motsvara (eller så kan man också hinna glömma mycket inom ett språk - ditt betyg är ju från 1896 och det är över 30 år sedan). På så lång tid kan man lära sig mycket eller hinna glömma mycket.
  Om du har tillräckliga kunskaper i engelska borde du kunna påvisa dem genom t.ex nivåbedömning som man kan göra på komvux. Genom nivåbedömningen får man inget betyg, men om komvux skulle bedöma att test du gör visar på att du kan börja läsa kursen Engelska 7, då har du de facto kunskaper som motsvarar minst godkänt betyg i Eng 6. Fråga på komvux i din kommun om du kan göra nivåbedömning i engelska.
  Att göra prövning eller läsa eng 6? Det kommer att ta tid. Eng 6 läser man på heltid på 5 veckor. Svårt att hitta var man kan göra prövningar.

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej, fick svar från en sakkunnig: 

  Koden är ju densamma vilken nivå det än ska motsvara, det är ju antalet årskurser och vilken linje man har läst.

  I Bedömningshandboken under engelska 6 står det ingenting om Teknisk linje, vilket betyder att man oftast inte läste mer än 2 åk vilket ju motsvarar engelska 5.

  Om det är så att man har läst utökad studiekurs i engelska, framgår detta av avgångsbetyget med att det står 3 åk och en 8 sist i koden (603008).

  Om detta är fallet ska man naturligtvis kontakta Antagning.se. Om inte, måste man läsa engelska 6.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga