1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan, jag förstår tyvärr inte vad din fråga är. Undrar du över betyg man får i kurser på högskolenivå - vänd dig i så fall till studievägledare på de institutioner där kurserna ges ang.vilka du undrar.
  Vänligen
  ANNA

  • Esin :

   Ursäkta för otydlig fråga! Undrar vad man har för användning av betygen man får på tentamen under högskoletiden. Exempelvis i 9:an på högstadiet är det viktigt med betyg för att komma in på det gymnasium man vill, i gymnasiet är betyg viktigt för att komma in på den högskola man vill, men varför ska jag satsa på att få betyget A på en kurs om betyget inte ger mig någon fördel senare. Är mina betyg under programmets gång viktig för att jag ska kunna konkurrera om en plats på behörig masterprogram? Hoppas min fråga är tydligare.

  • Julia : I högskolekurser är det ofta så att man endast kan få U eller G, alltså "underkänt" och "godkänt". Men vissa lärosäten använder sig av andra betygsskalor, t.ex på vissa kurser inom högskola-universitet kan man ibland få även VG, väl-godkänt. Det finns även andra skalor... det bestämmer varje lärosäte självt vilken betygsskala som används. ... Att få godkända betyg är nödvändigt för att gå vidare i programmet och kunna på sikt få examen. --- Om det inom den utbildning som du läser är möjligt att få högre än "G", så får man sällan ngn konkret fördel med att ha ett högre betyg. G räcker och är OK, men varför inte försöka göra sitt bästa? Faran i att sikta på endast godkänt är att kunna missa lite och få underkänt. ... Vid ansökan till masterprogrammen kan olika urvalsmetoder användas; ofta går man på det totala antalet godkända högskolepoäng. Det är svårt att använda "högre än godkänt" som urvalsgrund (bl.a pga folk från olika lärosäten söker till masterprogram och om en sökande inom sin grundutbildning ej hade möjlighet få högre än G, pga det lärosäte använder sig av betygsskalan U_G, då är det hemskt orättvist att hen skulle bli utkonkurrerad av de som på sina lärosäten kunde få högre än "G"...). Fråga också studievägledare på det högskoleprogram du läser på ditt lärosäte; får du svar om vilka fördelar högre betyg än "G" ger - får du gärna återkomma och berätta det för oss! :)
  • Esin : Ok, tack så mycket!
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga