Carl

  Vår dotter som går i gymnasiet fick inga betyg på skolavslutningen i mitten av juni utan fick då beskedet att de skulle publiceras på Schoolsoft senare under sommarlovet. När vi loggar in på Schoolsoft i mitten av augusti upptäcker vi att dottern har fått ett underkänt betyg, utan att ha föregåtts av varken kursvarning på Schoolsoft eller av betygsamtal. Betygen hade då publicerats i slutet av juni. Vi undrar om bestämmelserna i Skollagen och i övriga skolförordningar tillåter att en gymnasieskola får vänta med att kommunicera slutbetyg tills efter skolavslutningen och efter läsårets slut inne på sommarlovet? Vi tycker att det vore rimligt att eleven får kännedom om sitt slutbetyg senast på skolavslutningen, men vad säger regelverket?

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Var god ring Skolverkets upplysningstjänst, tel.nr 08-52733200.

  Varför kan inte vi på Fråga syv svara? Jo, för att vi känner inte till att det i texten på styrdokument skulle finnas ngn gräns angiven när betygen ska sättas och kommuniceras till elever.

  • Carl Hej Mikael, tack för din feedback. Vilket eller vilka styrdokument refererar du till när du kommenterar att det inte finns några tidsgränser angivna i texten?
  • Julia Vi har inte i någon text i något dokument hittat att det skulle vara mer specifikt angivet att "betyget sätts av läraren i slutet av kursen". Och att "på en skola är det rektor som är ytterst ansvarig". Alltså, kan vi inte uppge i vilket dokument som vi inte hittade det som du frågar efter, för vi hittade det inte i ngt dokument. Att vi inte hittade betyder dock inte till 100% att det inte skulle stå någonstans, t.ex i någon "rekommendation från Skolverket" eller någonstans annars. SYV är inte jurist, sätter inte betygen och är på skolan inte ytterst ansvarig, utan det det är rektorn som är det. SkolJURIDISKA frågor måste vi hänvisa till Skolverket, som har jurister anställda. Vad jag eller någon av mina SYV-kollegor tycker och tänker kring den frågan som du stläller spelar ingen praktisk roll, då vi saknar beslutande rätt i den frågan. Därför rekommenderar vi att du vänder dig till Skolverket efter det att du har pratat med rektor på skolan (i fall du ej får tillfredsställande svar från rektorn; rektorn kan i sin tur be dig i första hand fråga läraren som satt betyget - kanske finns det ngn förklaring som läraren kan ge som du/ni kan acceptera?).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga