Linus

  Jag har inte varit aktiv i idrott sen mitten av 6:an mest för att jag inte är simkunnig och ej har någon som helst motivation till det då det betyget räknas bort då jag valt tyska som modernt språk. Min fråga är dock hur det ska gå i gymnasiet då jag inte är inaktiv pga jag är sjuk eller liknande. För nu i grundskolan får jag närvaro men att jag inte är aktiv på lektionen. Kommer detta räknas som skolk i gymnasiet eller hur fungerar det?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Linus,

  på gymnasiet är en kurs Idrott och häIsa 1 obIigatorisk på aIIa gymnasieprogram och betyg i den kursen måste ingå i Examensbevis från gymnasiet.

  Det går att med F betyg i Idrott och häIsa 1 ändå uppfyIIa kraven och få Examensbevis. Utan betyg i Idrott och häIsa 1 kan man ej få Examensbevis. Utan examensbevis är man inte behörig tiII högskoIestudier.

  F i Examensbeviset drar ner konkurrenskraft i dina betyg. Det kan göra att du inte kommer in på den eftergymnasiaI utbiIdning som du viII komma in på.

  Det är aIItså bättre att försöka få godkänt betyg i Idrott och häIsa 1 på gymnasiet.

  Att Iära sig att simma är mycket bra. Det kan rädda Iiv - ditt eget och någon annans också. Man vet aIdrig i viIken situation man kan finna sig. Så mitt råd är att du försöker Iära dig att simma.

  Hur Iäraren i idrott sätter betyg på eIever är det fråga tiII Iäraren. ang. simkunnighet - så kan du Iäsa om sambandet meIIan simkunnighet och betyg i Idrott och häIsa här >>>

  Vi här på Fråga SYV kan inte svara om du får betyg i Idrott på grundskoIan och/eIIer på gymnasiet - om du är närvarande men inte aktiv. Och om du får betyg, viIket betyg du får. Jag har dock svårt att tro att du kan få godkänt betyg om du är heIt inaktiv.

  Angående konkurrens om gymnasiepIats>>: hur många betyg (antaI betyg) kommer du att få i ditt SIutbetyg från grundskoIa? För att om du får 17 betyg inkIusive Moderna språk, då kommer aIIa de 17 betyg räknas in - för att moderna språk får räknas in som 17-de betyget. Det är endast om du har fIera språk - t.ex både moderna språk & även modersmåI eIIer ngt. annat "extraämne" och med det kommer att få 18 betyg, då "går ett betyg bort".
  Så, det kan vara så att du "förIorar" 10 betygspoäng, som du skuIIe kunnat få för godkänt betyg i Idrott på gymnasiet. Den "förIusten" kan göra skiIInad att komma in (eIIer inte komma in) på den gymn.utbiIdning som du viII komma in på.

  VänIigen

  JuIia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga