Spiff

  Hej, min skola har valt att göra nationella prov i moderna språk. Min lärare säger nu att jag ligger på ett C i betyg. Jag är däremot övertygad om att detta kommer sänkas, kanske till och med bli ett F efter nationella proven, för hela min klass då läraren är väldigt dålig. Om jag ”råkar” missa alla nationella prov i kursen och eventuella extra provtillfällen fram tills vi slutar terminen, då bör jag väl få ett C i betyg eftersom läraren då bör får gå på det jag har visat på andra prov under kursen? Med tanke på att nationella proven för moderna språk är valfritt för skolan, så kan de väl inte kräva att jag ska göra dem för att kunna få betyg?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan!
  Fråga skolverket (om du vill, tel.nr 08-527 332 00); det vi tidigare fått i svar från skolverket var att med att skolan inför NP, så blir det provet obligatoriskt för alla elever som läser den kursen på den skolan. Det är valfritt för skolan men inte för enskilda elever. Min tolkning är att din skola kan kräva att du gör provet. Min tidigare erfarenhet säger också att en elev som missade både NP och "omtenta"/"omprov" på NP fick F i kursen (trots att hen låg på A-nivå under hela kursens gång). 
  Om du får F i en kurs du läste på gymnasiet har du rätt att göra prövning innan du går ut årskurs 3 (på din egen skola). Annars kan du läsa om kursen på komvux, efter gymnasiet.
  Jag kan inte ge ett bättre svar än så... Jag förstår att du vill behålla eller få högre betyg. Men reglerna gäller... Och tanken med NP är att det blir rättvis mätning av kunskapsnivån (alla elever från olika skolor som hade olika lärare jämförs med varandra samtidigt och det gör möjlighet att sätt "rätta betyg"). Med "rätt betyg" menar jag det betyget som motsvarar de faktiska kunskaperna eleven har. 
  Livet är orättvist i grunden... vi föds med olika förmågor; vissa av oss är språkbegåvade och andra inte alls. Några snappar åt sig kunskap (bland annat inom språk) lätt; andra får kämpa i motvind. Ovanpå detta får vi också olika duktiga lärare ... så hela upplägget är ganska slumpmässigt. Men skulle det då vara OK att säga "vi sätter A-betyget på den här eleven för att hen har svårt för språk och hade dåliga lärare; hen saknar tillräckliga kunskaper men vi tycker synd om honom och hen får A"? - Nej, det skulle det inte vara (enligt de gällande reglerna); enligt reglerna bör betygen sättas på de faktiska kunskaperna som eleven har den dagen betyget sätts. Och de faktiska kunskaperna mäts mot betygskriterierna och det mest rättvisa mätinstrument som finns idag är NP, nationella proven.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga