1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du kan t.ex prata med dina lärare i både de naturvetenskapliga ämnen och i de samhällsvetenskapliga ämnen och fråga vilken utbildning på gymnasienivå de tycker skulle passa dig som bäst. Dina lärare känner till din studieförmåga, dina starka sidor som elev och de är också experter i sina undervisningsämnen. De borde därför kunna ge dig mycket bra råd. 
  Vad gäller upplägg (vilka kurser som läses under vilket läsår) på olika gymnasieskolor, så kan det ändras och ibland ganska snabbt. Det "räcker" att en av lärarna blir föräldraledig eller bestämmer sig för att gå i förtidspension, så "försvinner den läraren" från skolan och det är inte så lätt att hitta en annan lärare. Det är ju stor lärarbrist, tyvärr. Så, skolan kan bli tvungen att med kort varsel ändra upplägget ... så, det där vilka kurser som läses under vilka läsår kan man inte lita på, i alla fall inte till 100%.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga