1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  Du får fråga på det aktuella lärosäte för att kurserna inom basåret på universitetet behöver inte vara identiska med kurser på gymnasiet utan kan avvika både vad gäller innehåll och betygssättning. Varje lärosäte bestämmer självt angående hur mycket kursen avviker från gymnasial kurs. Betygsskalorna kan också vara olika - på vissa lärosäten använder man två-gradig betygsskala: U (underkänt) och G (godkänt), men på andra - skalor med fler "grader", där även VG (väl-godkänt) finns eller en skala 1-5. Basåren (och basterminer) på universitet(högkolenivå) är så kallade"för-utbildningar" och de behöver inte vara identiska på olika lärosäten: både innehåll (även om "samma kurser" erbjuds) och betygsskalorna och betygskriterier kan vara olika på olika lärosäten.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga