Rakibul 22 år
  Kan man läsa naturvetenskap 1 även om man läser motsvarande naturvetenskap programmet? Jag läser på komvux och jag behöver samla 2400 gymnasiet poäng. Som är inte lätt tycker jag. Har ingen gymnasiet behörighet från mitt land heller. Kan man läsa naturkunskap 1 för gymnasiet poängs skull

  2 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej!
  Min bedömning är att du inte kan ha Naturkunskapskurser (Nk1b eller Nk1a1 eller Nk1a2 eller Nk2) om du samtidigt har Biologi, Kemi och fysik-kurserna; i samma examensbevis får ej ingå kurser som till "stora delar" överlappar varandra och det gör naturkunskap-kurserna och kurserna i naturvetenskapliga ämnen.
  ***
  Ytterst är det en bedömning som Rektor på komvux får göra. Ansvar kan på komvux i din kommun vara delegerat till SYV. Jag tror du får följande svar från SYV och/eller Rektor på komvux i din kommun:
  om du endast har kurser i kemi och fysik men inte i biologi
  eller om du endast har kurser i fysik och biologi men inte i kemi
  eller om du har kurser i kemi och biologi men inte i fysik - i ditt examensbevis, då kan du samtidigt ha i samma examensbevis även kurser i naturkunskap.
  Men om du har i ditt examensbevis kurser i alla de ämnena: fysik, kemi OCH biologi, då kan du samtidigt inte ha en eller flera kurser i Naturkunskap i samma examensbevis (för att det skulle i så fall bli en "total överlappning" alltså - det är samma innehåll i kursena... och det får man inte ha i examensbeviset).
  Hälsningar
  Peter syv

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Rakibul. Det är inte alls svårt att förstå att du vill snarast möjligt uppnå gymnasiekompetens, men det är också viktigt att ha tilräckligt högt Kvalité i din utbildning, så att du verkligen "kan och förstår", vilket är grunden för fortsatta studier på högskolenivå eller på en yrkeshögskola.
  Ibland tror de studerande att "bara" de kommer in på en attraktiv utbildning, som t.ex läkarprogrammet, så är de "hemma", men så är tyvärr inte fallet. Det är inte alla som påbörjar utbildningar, som också lyckas genomgå hela utbildningen och ta examen.
  Det finns tyvärr allt för många fall då man inte orkar, inte hinner och inte hänger med i utbildningar på eftergymnasial nivå. Det är därför viktigt att skaffa sig mycket bra och stabil GRUND att stå på (Kunskapsgrund) och det tar tid.
  Det finns mycket bra anledning till varför det krävs Fullständig gymnasiekompetens för att läsa på eftergymnasial nivå och det tar tre år på heltid - som regel - att skaffa sig den kompetensen; och att ha för bråttom är inte alltid "av godo", utan man kan sedan ångra om man hade för bråttom .... Ibland är det bättre att "skynda långsamt", för att senare inte hamna i en situation då man kom in på en utbildning som man ej klarar av att genomföra.

  Oavsett vad du bestämmer dig för att satsa på... Fråga SYV önskar dig Lycka till med dina studier och dina framtida planer!
  Vänligen
  Julia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga