Nkimba 22 år

  Jag vill utbilda mig till civilingenjör i Datateknik. Jag valde att studera naturvetenskapsprogrammet. Är jag behörig att studera på universitet med de följande kurserna? Särskilda behörigheter vid universitetet är redan fyllda. Det finns inga vissa ämne som biologi, moderna språk. Studievägledare hos min kommun gör mig ännu mer förvirrad. Jag är 21 år gammal, bra gör prövningar för att bli behörig, har en utländsk bedömning från UHR i vissa ämne. Tack Engelska 5,6,7 Svenska 1,2,3 Matematik 1,2,3,4,5, specialisering, specialisering, specialisering Fysik 1,2 Kemi 1,2 Naturkunskap 1,2 Historia, religion, samhällskunskap, Gymnasiearbete

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Du skriver "har en utländsk bedömning från UHR i vissa ämne", men hur är det med GRUNDLÄGGANDE behörighet? Vad står det i bedömningen om Grundläggande behörighet till högskolestudier?

  Fakta: alla som vill läsa på högskola eller universitet i Sverige måste alltid ha Grundläggande behöriget.
  Särskild behörighet krävs ofta, men inte alltid. Till civilingenjörsprogrammen brukar särskild behörighet krävas i form av godkända betyg i gymnasiala kurser: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi1. Men särskild behörighet är en annan typ av behörighet, som inte befriar från kravet på att ha Grundläggande behörighet.

  I utlåtandet från UHR bör stå om du behöver komplettera för grundläggande behörighet med fler ämnen än endast svenska eller svenska som andraspråk, alltså kurserna (Svenska eller SAS 1, 2 och 3). Alltså, om du med den kompletteringen, med svenskakurser, blir då grundläggande behörig, eller om ännu fler kompletteringar till grundläggande behörighet krävs.

  Se vad som står i bedömningen du fick från UHR om Grundläggande behörighet. Visa den bedömningen och även mitt svar här - till Studie- och yrkesvägledare på komvux i den kommunen där du är folkbokförd.
  Ni får då tillsammans (du och SYV-en på komvux i din kommun) lista ut om du redan nu är behörig eller om behöver komplettera med fler betyg.
  Du kan (i värsta fall) göra ansökan på www.antagning.se och invänta svar från dem om du är behörig eller inte. "Faran" här är att om antagning.se svarar att du inte är behörig (vilket de kommer göra efter sista kompletteringsdagen 21 juni 2021) då blir det för sent att komplettera så att du skulle hinna komma in på en högskoleutbildning med start höstterminen 2021. Men i så fall kan du komplettera så att du kanske kan komma in till våren 2022 eller hösten 2022.

  Examensbevis från komvux
  Om du vill få ut Examensbevis från komvux, då måste du göra planering mot examensbevis med SYV-en på komvux. Det finns många regler men kan också finnas rätt många undantag. Beslut om undantag är det rektor på komvux som fattar. Hen har tolkningsföreträde i frågan om vilka kurser som bör/får/ska ingå i examensbevis.

  I din fråga nämner du följande ämnen/kurser:
  "Engelska 5,6,7 Svenska 1,2,3 Matematik 1,2,3,4,5, specialisering, specialisering, specialisering Fysik 1,2 Kemi 1,2 Naturkunskap 1,2 Historia, religion, samhällskunskap, Gymnasiearbete".

  Jag ser ett stort problem med Fysik, Kemi och Naturkunskap. Kurserna i de ämnena överlappar varandra. Det är rektors bedömning som gäller om "överlapande kurser" men eftersom Naturkunskap 1 och 2 består av delar av kurserna Fysik1a, kemi1 och biologi1, så får man i allra de flesta fallen inte ha med både fysik och naturkunskap eller kemi och naturkunskap in i samma examensbevis.
  Du behöver i så fall skaffa dig betyg i biologi1. Enligt min tolkning av reglerna så kan du ha biologi 1 med F (alltså med icke-godkänt betyg) in i ditt examensbevis, det drar dock ner ditt jämförelsetal. Så, det är bättre (fördelaktigare) för dig att skaffa dig Godkänt betyg i biologi 1.
  Om rektor anser att kurserna inte får samtidigt ingå i examensbevis (vilket jag tror hen kommer att göra), då kommer hen inte godkänna kurssammansättningen i examensbeviset och kommer vägra underteckna dokumentet. På så sätt kommer du inte kunna få ut ett giltigt examensbevis från komvux.
  Så, min bedömning är att du behöver skaffa dig Betyg i Biologi 1. Sedan måste också finnas tillräckligt antal kurser/poäng (2400 inklusive 100poäng för gymnasiearbete).
  Om du räknade med att ta in kurserna Naturkunskap 1b och 2 in i ditt examensbevis (de kurserna är á 100 poäng/styck, alltså sammanlagt á 200 poäng) och kommer inte kunna ta in de kurserna in i ditt examensbevis, och kommer läsa 100poängskurs Biologi 1, då kommer det fattas ännu 100poäng. Du behöver i så fall läsa eller göra prövningar i ännu 100poäng (en kurs á 100 poäng eller två små kurser, á 50 poäng/styck). Det går inte kringgå reglerna om hur stor Volym kurser/poäng som måste ingå i examensbevis.

  Frågor och svar

  • Sara 20 år

   Vill gärna ha hjälp med att hitta min framtids yrke?

   Hejsan! Jag är väldigt intresserad med att söka information, och det är speciellt om personer som jag träffar/känner till. Jag läste programmering och klarade den, sedan ville jag fortsätta med natur linje men jag upptäckte att det är inte min grej. Jag försöker att hitta den nästa yrke som...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Karl 22 år

   Master eller yrkesprogram?

   Hej, Läser förnuvarande år tre på en ingenjörsutbildning där jag blir högskoleingenjör nästa år. Jag vill efter min kandidat vidareutbilda mig. Men är inte sugen på att inrikta mig mer som "ingenjör". Funderar...

   Anna SYV: Hej Karl,det är många som efter en högsksoleutbildning går en Yrkeshögskoleutbildning. Precis som du skriver, så är YH-utbildningar "nischade" och praktiska samt leder direkt till... Läs hela svaret
  • Ellen 24 år

   BII efter folkhögskola?

   Hej! Jag undrar om jag kan efter att ha fått högskolebehörighet från folkhögskolan, även komplettera mina betyg på komvux i efterhand för att tävla i urvalsgruppen BII såväl som BF? Är detta möjligt? Eller kan man bara ha högskolebehörighet från en skolform?

   Anna SYV: Hej Ellen,för att kvalificera sig till BII, kompletterings-betygsgruppen, så måste du bl.a ha examensbevis från gymnasiet eller från komvux. Att uppnå kraven för examensbevis tar 3 år (sex... Läs hela svaret
  • Anonym 25 år

   Får man läsa hur många kurser som helst innan man tar examen?

   Hej Jag har fått studiebevis från gymnasiet och nu läser jag kurserna via komvux och kommer att få min examen antigen i december eller januari. Men jag tänkte läsa även andra kurser och ersätta de med de kurserna som jag fått lägsta betyg...

   Anna SYV: Hej Anonym,för examensbevis från komvux krävs 2400 betygsatta poäng men kursen Idrott och hälsa 1 får ej ingå.Om du redan har alla de betyg du behöver för att ta ut examensbevis... Läs hela svaret
  • Anna 20 år

   Skriven på 2 utbildningar samtidigt?

   Hej! Jag går på en 300 hp civilingenjörsprogram på KTH och har omtenta i en kurs nu i oktober. Jag har dock sökt mig till ett nytt 300 hp civilingenjörsprogram på KTH och ska byta. Om jag hoppar av FÖRSRA utbildningen kommer jag väl inte kunna...

   Liselotte Johansson: Hej Anna!du beskrivet en ovanlig situation. Det är inte ofta sådana situationer uppstår, eller i alla fall har inte vi på FRåGA SYV erfarenhet av sådana situationer. Jag tycker du... Läs hela svaret
  • Mana 25 år

   Vad är lägsta meritvärdet jag kan ha?

   Hej, planen är att söka till lärare f-2 våren 2023. Jag undrar vad meritvärdet brukar ligga på (eller minst bör ligga på) för att bli antagen? Jag har ca 13.58 just nu.

   Anna SYV: Hej Mana!Antagningsgränserna förändras (går upp och ner) och utbildningsutbud förändras också. Om du vill söka till högskole-universitetsprogram i Sverige som startar... Läs hela svaret
  • Oleh 29 år

   Krävs matematik 3b och 4 för komvuxarbete naturvtenskap och teknik?

   Hej! Jag studerar på komvux. Planerar välja komvuxarbete naturvetenskap och teknik men först undrar jag om man måste ha med matte 3b och matte 4.?

   Anna SYV: Hej Oleh!I naturvetenskapsprogrammets båda inriktningar på gymnasieskolan ingår matematik 1c, 2c och 3c som obligatoriska kurser. i inriktningen Naturvetenskap ingår... Läs hela svaret
  • T 22 år

   Nästa komvux kurs?

   Hej, Jag ska läsa Anatomi och fysiologi 1 i september och ska också söka till nästa Kurs som bygger på den inför nästa kursstart eftersom sista ansökningsdag är 14 augusti, dock så vet jag att man inte blir godkänd för att läsa kursen om man inte har liksom läst kursen innan, vad behöver jag göra?

   Liselotte Johansson: Hej T, du behöver kontakta SYV-en på komvux och göra studieplanering. Du kan göra ansökan till alla kurser som du vill läsa och det är bra om du gör det "i tid" (inom... Läs hela svaret
  • Sanna 17 år

   Prövning matte1b?

   Hej, Jag ska börja 2an på gymnasiet efter sommarlovets slut. Men innan det ska jag göra matte prövning i matte1b eftersom jag inte klarade nationella provet tidigare. Min fråga är om krav gränsen för godkänt har desamma som det tidigare provet...

   Liselotte Johansson: Hej Sanna!Prövningar brukar bestå av 2 delar - skriftliga och sedan muntliga. Till den muntliga delen skriver läraren och medbedömaren ihop frågorna utifrån elevens svar på den skriftliga delen av... Läs hela svaret
  • Leny 28 år

   Vad ska man studera efter SVA3?

   Hej! Jag började med SFI utav mitt rent intresse och har nästan klarat mina hela Svenska studier (SVA3). Nu undrar jag vad kan jag läsa efter SVA3 för att ytterligare förbättra mitt språk. Det skulle bli kul om det är lite praktiskt. Jag vill inte...

   Liselotte Johansson: Hej Leny,Högre kurser i svenska som andraspråk än SAS 3 finns Inte, inom gymnasial utbildning i Sverige, och det gäller både gymnasiet och komvux, men det finns andra kurser som mer eller mindre... Läs hela svaret
  • Ellen 24 år

   Kan man ersätta ämnen?

   Hej! Jag gick på naturvetenskapliga programmet i gymnasiet och har pluggat upp alla samhällsämnena och fler än som behövs för att ta ut en samhällsvetenskaplig gymnasieexamen. Komvux ger också en examen med endast 2400 poäng. Kan jag då önska att ersätta de naturvetenskapliga ämnena...

   Liselotte Johansson: Hej Ellen,jag vill först svara på den frågan som du ställer sist - om särskild behörighet och hur meritvärde räknas ut i det fallet. Antagning.se räknar fram meritvärde till varje... Läs hela svaret
  • Felicity 22 år

   Vad krävs för obduktionstekniker?

   Hej! jag ska börja plugga nu och har nästan en full undersköterska utbildning. Jag undrar vad det är jag behöver plugga för ämnen för att kunna ansöka till obduktionstekniker?

   Milla SYV: Hej Felicity!Det jag idag ser i en platsannons om jobbet som Obduktionstekniker (idag hittade jag endast 3 st. lediga jobb som Obduktionstekniker i platsbanken på Arbetsförmedlingens webbplats) är... Läs hela svaret
  • Adam 19 år

   Vill bli polis i USA, är det möjligt?

   Hej! Är en kille bosatt samt medborgare i Sverige för tillfället, jag jobbar i nuläget som Väktare och vill utvecklas inom detta område med lagar osv. Men jag har länge kollat på Youtube där man kan se hur poliserna jobbar i USA via bodycams....

   Milla SYV: Hej Adam,att få medborgarskap i USA är svårt och brukar ta lång tid. Det är inte ovanligt att man först efter 10års lagligt vistelse i USA kan få sitt amerikanska... Läs hela svaret
  • Natanael 24 år

   BF-urvalsgruppen?

   Hej! Jag har läst samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet, och kom ut med fullständiga betyg. Jag kom in på folkhögskola för att läsa naturvetenskapliga ämnena, för att kunna sedan bli behöriga till tandläkarprogrammet. Min...

   Milla SYV: Hej Natanael,du kommer inte kunna konkurrera i BF-urvalet och jag ska förklara varför: för att kunna konkurrera i BF-urvalet ska man ha Omdöme om Grundläggande behörighet från Allmänna kurser... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga