Nkimba

  Jag vill utbilda mig till civilingenjör i Datateknik. Jag valde att studera naturvetenskapsprogrammet. Är jag behörig att studera på universitet med de följande kurserna? Särskilda behörigheter vid universitetet är redan fyllda. Det finns inga vissa ämne som biologi, moderna språk. Studievägledare hos min kommun gör mig ännu mer förvirrad. Jag är 21 år gammal, bra gör prövningar för att bli behörig, har en utländsk bedömning från UHR i vissa ämne. Tack Engelska 5,6,7 Svenska 1,2,3 Matematik 1,2,3,4,5, specialisering, specialisering, specialisering Fysik 1,2 Kemi 1,2 Naturkunskap 1,2 Historia, religion, samhällskunskap, Gymnasiearbete

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Du skriver "har en utländsk bedömning från UHR i vissa ämne", men hur är det med GRUNDLÄGGANDE behörighet? Vad står det i bedömningen om Grundläggande behörighet till högskolestudier?

  Fakta: alla som vill läsa på högskola eller universitet i Sverige måste alltid ha Grundläggande behöriget.
  Särskild behörighet krävs ofta, men inte alltid. Till civilingenjörsprogrammen brukar särskild behörighet krävas i form av godkända betyg i gymnasiala kurser: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi1. Men särskild behörighet är en annan typ av behörighet, som inte befriar från kravet på att ha Grundläggande behörighet.

  I utlåtandet från UHR bör stå om du behöver komplettera för grundläggande behörighet med fler ämnen än endast svenska eller svenska som andraspråk, alltså kurserna (Svenska eller SAS 1, 2 och 3). Alltså, om du med den kompletteringen, med svenskakurser, blir då grundläggande behörig, eller om ännu fler kompletteringar till grundläggande behörighet krävs.

  Se vad som står i bedömningen du fick från UHR om Grundläggande behörighet. Visa den bedömningen och även mitt svar här - till Studie- och yrkesvägledare på komvux i den kommunen där du är folkbokförd.
  Ni får då tillsammans (du och SYV-en på komvux i din kommun) lista ut om du redan nu är behörig eller om behöver komplettera med fler betyg.
  Du kan (i värsta fall) göra ansökan på www.antagning.se och invänta svar från dem om du är behörig eller inte. "Faran" här är att om antagning.se svarar att du inte är behörig (vilket de kommer göra efter sista kompletteringsdagen 21 juni 2021) då blir det för sent att komplettera så att du skulle hinna komma in på en högskoleutbildning med start höstterminen 2021. Men i så fall kan du komplettera så att du kanske kan komma in till våren 2022 eller hösten 2022.

  Examensbevis från komvux
  Om du vill få ut Examensbevis från komvux, då måste du göra planering mot examensbevis med SYV-en på komvux. Det finns många regler men kan också finnas rätt många undantag. Beslut om undantag är det rektor på komvux som fattar. Hen har tolkningsföreträde i frågan om vilka kurser som bör/får/ska ingå i examensbevis.

  I din fråga nämner du följande ämnen/kurser:
  "Engelska 5,6,7 Svenska 1,2,3 Matematik 1,2,3,4,5, specialisering, specialisering, specialisering Fysik 1,2 Kemi 1,2 Naturkunskap 1,2 Historia, religion, samhällskunskap, Gymnasiearbete".

  Jag ser ett stort problem med Fysik, Kemi och Naturkunskap. Kurserna i de ämnena överlappar varandra. Det är rektors bedömning som gäller om "överlapande kurser" men eftersom Naturkunskap 1 och 2 består av delar av kurserna Fysik1a, kemi1 och biologi1, så får man i allra de flesta fallen inte ha med både fysik och naturkunskap eller kemi och naturkunskap in i samma examensbevis.
  Du behöver i så fall skaffa dig betyg i biologi1. Enligt min tolkning av reglerna så kan du ha biologi 1 med F (alltså med icke-godkänt betyg) in i ditt examensbevis, det drar dock ner ditt jämförelsetal. Så, det är bättre (fördelaktigare) för dig att skaffa dig Godkänt betyg i biologi 1.
  Om rektor anser att kurserna inte får samtidigt ingå i examensbevis (vilket jag tror hen kommer att göra), då kommer hen inte godkänna kurssammansättningen i examensbeviset och kommer vägra underteckna dokumentet. På så sätt kommer du inte kunna få ut ett giltigt examensbevis från komvux.
  Så, min bedömning är att du behöver skaffa dig Betyg i Biologi 1. Sedan måste också finnas tillräckligt antal kurser/poäng (2400 inklusive 100poäng för gymnasiearbete).
  Om du räknade med att ta in kurserna Naturkunskap 1b och 2 in i ditt examensbevis (de kurserna är á 100 poäng/styck, alltså sammanlagt á 200 poäng) och kommer inte kunna ta in de kurserna in i ditt examensbevis, och kommer läsa 100poängskurs Biologi 1, då kommer det fattas ännu 100poäng. Du behöver i så fall läsa eller göra prövningar i ännu 100poäng (en kurs á 100 poäng eller två små kurser, á 50 poäng/styck). Det går inte kringgå reglerna om hur stor Volym kurser/poäng som måste ingå i examensbevis.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga