1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Agnes,
  Naturvetenskapliga och tekniska basår och basterminer är de så kallade "förutbildningar" dom ges på högskolenivå men till innehåll motsvarar gymnasiala kurser, och för förutbildningar (hur de utformas, vad de heter och vad som ingår) finns det inte så många gemensamma regler kring, utan varje lärosäte får självt bestämma hur de gör; och ett lärosäte kan även upphöra med att erbjuda förutbildningar (det är inte obligatoriskt att erbjuda dem). Så vad en sådan förutbildning heter, vad innehåll är mm. - fråga på det lärosäte där utbildning ges. Jag kan läsa på webbplatser för utbildningen och förklara skillnaden mellan olika begrepp, men jag vet inte om lärosätet kommer ändra info på sin webbplats och om 5 min.så ser man kanske ngt annat... så, det är bäst du får svar direkt från de som kommer "köra" den utbildningen, så du får det rätta svaret.

  • :

   Hej Agnes!

   Om jag hade varit du så hade jag läst basåret på "Komvux". Då får man riktiga betyg som gäller i hela landet. Söker man till en speciell högskola/universitet och deras basår brukar man inte få riktiga betyg. Men går du klart deras basår så garanterar de en platts hos dem. Men då har du inga möjligheter att välja något annat ställe om du ångrar dig. CSN är också en annan sak. Om man läser på "Komvux" så tar det på gymnasiepotten. Läser du på högskolan/ universitet tar du från dina CSN terminer från högskolan/ universitet. Skall du läsa en lång utbildning är det inte säkert då att du har tillräckligt med terminer att söka CSN för att slutföra din utbildning med studiebidrag.

   Hälsningar Mikaela

  • Julia :

   Hej Mikaela, vi har haft kontakt med CSN för bara några dagar sedan och fick bekräftat att en änding har skett och veckorna tas numera (nästan alltid) från gymnasie-potten om man läser basår eller bastermin på högskolenivå (finns dock några få basår där upp till 20% tas från högskole-veckorna, men minst 80% tas ändå från gymnasieveckorna). Tänkte också påminna om att studier på basåret påverkar inte meritvärde men studier på komvux gör det: alltså genom betygen från komvux kan man både höja och sänka sitt meritvärde (fördelaktigt för de som inte har högsta jämförelsetal på gymnasiala betyg men får A-betygen i komvux-kurserna, men till nackdel för de som har högt jämförelsetal men får då lägre betyg i komvux-kurserna). Mer om detta kan man läsa på https://www.fragasyv.se/info/komvux-eller-naturvetenskapligt-basar

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga